ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attentively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attentively*, -attentively-

attentively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attentively (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully, heedfully
English-Thai: Nontri Dictionary
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. จับผิด
จ้องจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. คอยจับผิด, จับผิด
พินิจ (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พินิจพิจารณา (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์
อย่างเอาใจใส่ (adv.) attentively See also: interestedly Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Ops. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย
อย่างใส่ใจ (adv.) attentively See also: interestedly Syn. อย่างสนใจ Ops. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย
ใจจดจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
สดับตรับฟัง (v.) listen attentively See also: listen carefully, pay attention to, listen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her just like this to watch attentively my see.เน€เธ„เน‰เธฒเน€เธญเธฒเนเธ•เนˆเธกเธญเธ‡เธกเธฒเธ—เธตเนˆเธ‰เธฑเธ™เนเธšเธšเธ™เธตเน‰
After that just like this to watch attentively you sleep.เธˆเธฒเธเธ™เธฑเน‰เธ™เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธˆเธฐเธˆเน‰เธญเธ‡เธ„เธธเธ“เนเธšเธšเธ™เธตเน‰ เธ•เธญเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธธเธ“เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธซเธฅเธฑเธš
Lie come down and feel that someone always at to watch attentively my see.เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธงเนˆเธฒเน€เธกเธทเนˆเธญเน€เธงเธฅเธฒเธ—เธตเนˆเธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเน‚เธ”เธ”เน€เธ”เธตเนˆเธขเธงเน€เธ—เนˆเธฒเธ™เธฑเน‰เธ™

attentively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
倾耳[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, 倾耳 / 傾耳] listen attentively
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
注视[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注视 / 注視] watch attentively

attentively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in
聞き澄ます[ききすます, kikisumasu] (v5s,vt) to listen attentively
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively
謹聴[きんちょう, kinchou] (int,n,vs) listening attentively
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length
心耳[しんじ;しんに, shinji ; shinni] (n) (1) listening attentively; (2) (しんじ only) auricle (of the atrium)
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P)

attentively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:
สดับตรับฟัง[v.] (sadaptrapfa) EN: listen attentively ; listen carefully ; pay attention to FR: écouter attentivement
อย่างใส่ใจ[adv.] (yāng saijai) EN: attentively FR: attentivement
อย่างสนใจ[adv.] (yāng sonjai) EN: attentively FR: attentivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attentively
Back to top