ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acumen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acumen*, -acumen-

acumen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acumen (n.) ความมีไหวพริบเฉียบแหลม See also: ความฉลาดเฉียบแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had no idea that my business acumen was giving you such spasms.นึกไม่ถึงเลยว่าการกลับมาทำธุรกิจของฉัน จะทำให้เธอเดือดร้อนขนาดนี้ การสะกดจิตชาวประมงน่ะเหรอ ที่เรียกว่าการทำธุรกิจ
Frank will be using his investigative acumen to narrow down the suspects.แฟรงค์จะใช้ความเฉียบแหลม ด้านการสืบสวนของเขา ลดจำนวนผู้ต้องสงสัยลง
Whatever acumen I have for the job I owe to my father.ฉันมีไหวพริบอะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ ฉันเป็นหนี้พ่อของฉัน
Captain, Mr. Chekov's technical acumen makes him more valuable onboard the Franklin than Mr. Scott.กัปตันนาย เชคอฟ ของความ เฉียบแหลมทางเทคนิคทำให้เขามีคุณค่ามากขึ้น onboard แฟรงคลินกว่านาย สกอตต์
Fortunately, Walshy had about as much business acumen as a bucket of pig shit.โชคดีที่วอลชี่มีไหวพริบทางธุรกิจ มากเท่าไอ้โง่สมองหมา
Shawn may not be doing too well in school, but he's certainly inherited his father's computer acumen.แต่เขาได้รับพรสวรรค์ด้านคอมพิวเตอร์ มาจากพ่อของเขาแน่ๆค่ะ
Hypnotizing fishermen isn't business acumen, Barnabas. Those are my terms.รับข้อเสนอซะ งั้นฟังข้อเสนอฉันบ้าง
Well, it's just one man's opinion, but I think a man of your acumen, wealth, and guile belongs in politics.งั้นมันก็แค่ ความเห็นส่วนตัวของบางคน แต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณทั้งฉลาด รวย แถมยังเล่นการเมืองเป็นอีก
You know. Sales acumen, charm. No, wait.ไหวพริบนักขายไง เสน่ห์น่ะ

acumen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P)

acumen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām chīep) EN: business acumen FR: sens des affaires [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acumen
Back to top