ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acceptance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acceptance*, -acceptance-

acceptance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acceptance (n.) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน) See also: การยอมรับ
acceptance (n.) การตอบรับคำเชิญ
acceptance (n.) การเต็มใจเชื่อ
acceptance (n.) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance (n.) การรับ See also: การรับเอามา Syn. receiving, taking
acceptance (n.) การเห็นพ้องกับ See also: การเห็นด้วยกับ Syn. agreement
acceptance (n.) การอดทน See also: การยอมทน, การทนทาน
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกลง (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การเห็นด้วย
การตอบรับ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การยอมรับ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การยินยอม (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การเห็นชอบ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การตกลง, การเห็นด้วย
การเห็นด้วย (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง
ดุษณี (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ
อาการนิ่ง (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการเงียบ
อาการเงียบ (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It turned out my stepsisters knew where Fiona had filed my real acceptance letter.มันทำให้พี่น้องต่างมารดาของฉัน รู้ว่า ฟีโอน่าทิ้งจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยไว้ที่ไหน
Myungmoon University Acceptance Listรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Myungmoon
Can you please take her name off the acceptance list?ช่วยเอาชื่อเธอลงจากรายชื่อผู้ผ่านการสอบได้ไหม?
"ln her acceptance speech, the distinguished scientist..."ตอนกล่าวสุนทรพจน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง..."
Everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม
It's when an addict experiences acceptance for the first time.จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสพติด รู้สึกเป็นที่ยอมรับเป็นครั้งแรก
You know, sometimes you give me the feeling you have already... written your acceptance speech for the ceremonies in Stockholm.คุณจะรู้ว่าบางครั้งคุณให้ฉัน ความรู้สึกที่คุณมีอยู่แล้ว เขียนคำพูดของคุณได้รับการยอมรับ สำหรับพิธีในสตอกโฮล์ม
His acceptance is a top priority.การรับรองของเขาถือเป็น สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด
Yes, the acceptance exams for a university in Tokyo.อืม ที่มหาลัยโตเกียว
Is that where you were during bree's acceptance speech--ใช่ตอนที่บรีกำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่รึป่าว
We will celebrate your acceptance tonight at the operพวกเราจะฉลองการสอบติดของลูกที่โอเปร่า
You couldn't pry that acceptance from his handsคุณไม่มีทางเอาคำเชิญไปยัดใส่มือเขา

acceptance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセプタンス[, akuseputansu] (n) acceptance
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
パブリックアクセプタンス[, paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945)
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning
受納[じゅのう, junou] (n,vs) acceptance; receiving
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P)
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P)
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P)
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P)
諦め[あきらめ, akirame] (n) resignation; acceptance; consolation
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test

acceptance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
การเห็นชอบ[n. exp.] (kān hen chø) EN: acceptance ; approval FR: approbation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; recognition ; contract FR: certification [f] ; reconnaissance [f]
การรับรองเบี่ยงบ่าย[n. exp.] (kān raprøng) EN: qualified acceptance FR:
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng) EN: acceptance for honour FR:
การรับรองตลอดไป[n. exp.] (kān raprøng) EN: general acceptance FR:
การรับรองตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān raprøng) EN: acceptance FR:
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval ; acceptance ; permission FR: permission [f]
การยอมรับ[n.] (kān yøm rap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission ; recognition FR: acceptation [f] ; admission [f]
คำสนอง[n. exp.] (kham sanøng) EN: acceptance FR:
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (tūalaēkngoe) EN: banker’s acceptance FR:
การไม่รับรอง[n. exp.] (kān mai rap) EN: non-acceptance FR:

acceptance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Annahmeverweigerung {f}non acceptance
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Benutzerakzeptanz {f}user acceptance
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials
Abnahmetest {m}acceptance trial
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Abnahmezahl {f}acceptance number
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acceptance
Back to top