ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autograph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autograph*, -autograph-

autograph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autograph (n.) ลายเซ็น Syn. signature
English-Thai: HOPE Dictionary
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
English-Thai: Nontri Dictionary
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autographอัตเลขน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I have your autograph?ขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your autograph here.ลายเซ็นของเํธอที่นี่.
Would you autograph this for me, please?ขอลายเซ็นหน่อยนะ.. เมียผมสั่งมา
Shaquille O'Neal, Jim Carrey. He's an autograph hound. Kind of guy likes to get...ภาพประเภทที่เอาไปให้คนดังเซ็นชื่อน่ะ
I told him I'll get Harry's autograph for himฉันบอกเขาว่าจะขอลายเซ็นของแฮรี่ให้น่ะ
They'll all be asking for your autograph soon.อีกหน่อยจะมีคนแห่มาขอลายเซ็นคุณ
I'm gonna need your autograph for this letter.ฉันต้องให้นายเซ็นจดหมายฉบับนี้
I'll give you my autograph and a kiss!ชั้นจะให้รูปถ่ายและจูบนายด้วย
If you stop, I'll autograph those!ราชาโกรธแล้ว ราชาโกรธแล้ว
I can't decide whether I want Stan Lee to autograph my Journey into Mystery 83, first appearance of Thor or my Fantastic Four number five, first appearance of Dr. Doom.จะให้สแตน ลีเซ็นบนหนังสือ การเดินทางเข้าสู่วัย83อันลึกลับ\ การปรากฏตัวครั้งแรกของธอร์ หรือว่า สี่มหัศจรรย์ของฉัน \ หมายเลขห้า
I'd autograph it for you.เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเน€เธ‹เน‡เธ™เธ•เนŒเนƒเธซเน‰เน€เธ˜เธญ
You can't get an autograph now.ตอนนี้นายไม่ได้ลายเซ็นหรอก
Wow, your autograph is really cool!ว้าว ลายเซ็นคุณเท่มาก

autograph ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
题名[tí míng, ㄊㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, 题名 / 題名] autograph; to sign one's name
题字[tí zì, ㄊㄧˊ ㄗˋ, 题字 / 題字] inscription; autograph

autograph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サインブック[, sainbukku] (n) autograph album (wasei
サイン会[サインかい, sain kai] (n) signing; autograph session; (P)
親書[しんしょ, shinsho] (n) handwritten or autograph letter; (P)
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P)
サイン入り[サインいり, sain iri] (n,adj-no) autographed; signed; (P)
墨付き[すみつき, sumitsuki] (n) (1) (See お墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord; (P)
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs
自署[じしょ, jisho] (n,vs) autograph; signature
色紙[しきし, shikishi] (n) square fancy cardboard, used for autographs, poetry, etc.; (P)
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person

autograph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงชื่อ[v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name FR: signer ; apposer sa signature ; parapher ; parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name FR: signer ; apposer sa signature

autograph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogrammjäger {m}autograph hunter
Autograph {m} | Autographen
autographisch {adv}autographically
Bildfernschreiben {n}teleautography

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autograph
Back to top