ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amusement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amusement*, -amusement-

amusement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amusement (n.) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน Syn. entertainment
amusement (n.) ความขบขัน
amusement park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอั้วแทงควาย (n.) Thai amusement played at royal cerebration Syn. นางอั้ว
นางอั้ว (n.) Thai amusement played at royal cerebration
กรีฑา (n.) amusement See also: entertainment Syn. การเล่นสนุก
การละเล่น (n.) amusement See also: entertainment, recreation Syn. มหรสพ
การเล่นสนุก (n.) amusement See also: entertainment
ความขบขัน (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน
ความตลก (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลกขบขัน
ความสนุก (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความเพลิดเพลิน
ความเพลิดเพลิน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน
สวนสนุก (n.) amusement park
สวนเด็กเล่น (n.) amusement park
ระบำ (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance
ระเบ็ง (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance Syn. ระบำ
สถานบันเทิง (n.) place of amusement See also: entertainment venue Syn. สถานเริงรมย์
สถานเริงรมย์ (n.) place of amusement See also: place of recreation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it would be hard on younger sisters not to have their amusement because the elder is still unmarried.แต่มันไม่ยุติธรรมกับพวกน้องๆ ที่จะไม่ได้ออกสังคม เพราะพี่สาวคนโตยังไม่ได้แต่งงาน
I'll go get changed. Where are we going? To an amusement park.ฉันคิดว่าเราจะเจอกันเย็นนี้เสียอีก
I'm headlining at Adventureland Amusement Park:ผมจะไปแสดงที่ สวนสนุก แอดเวนเชอร์แลนด์
Biggest outdoor amusement center east of Rye Playland.สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ทางตะวันออกของ ไรย์ เพลย์แลนด์
My amusement for the night.เป็นแค่เรื่องสนุกคืนนี้ของฉัน
Families would visit the amusement park or aquarium together.จริงๆแล้วผู้หญิงมักจะชอบไปสวนสนุกหรืออควาเรี่ยมด้วยกัน
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ?
Like an amusement park...อย่างเช่นสวนสนุกเป็นไงคะ...
First prize: amusement park.รางวัลที่หนึ่ง สวนสนุก
No one said "murder." First place goes to an amusement park.ไม่มีใครพูด \"ฆาตกรรม\" \ รางวัลที่หนึ่ง ได้ไปส่วนสนุก
What, the lame amusement park?- สวนสนุกห่วยๆ นั่นนะ?
You know, I have shielded you from some of the Wilder things that I've done, like that time at the amusement park...คุณจะรู้ว่าผมมีเกราะป้องกันคุณ จากบางส่วนของสิ่ง Wilder ว่าได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่นเวลาที่สวนสนุกที่ ...

amusement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 嬉] amusement
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment

amusement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P)
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc.

amusement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
การละเล่น[n.] (kānlalen) EN: amusement ; game FR: jeu [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroē) EN: laughter FR: amusement [m]
ขอให้มีความสุข[xp] (khø hai mī ) EN: FR: Bon amusement ! ; Soyez heureux !
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
ความสนุกสนาน[n.] (khwām sanuk) EN: fun ; amusement FR: plaisir [m] ; amusement [m]
กระอั้วแทงควาย[n.] (kra-ūathaēn) EN: Thai amusement played at royal cerebration FR:
กรีฑา[n.] (krīthā) EN: amusement ; entertainment FR:
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นันท-[pref.] (nantha-) EN: amusement FR:
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
ภาษีการบันเทิง[n. exp.] (phāsī kān b) EN: entertainment tax ; amusement tax FR: taxe d'amusement [f]
ประหาส[n.] (prahāt) EN: laughter FR: amusement [m]
สถานบันเทิง[n. exp.] (sathān bant) EN: place of amusement FR:
สวนเด็กเล่น[n. exp.] (sūan dek le) EN: amusement park FR:
สวนสนุก[n. exp.] (sūan sanuk) EN: amusement park ; wonderland FR: parc d'attractions [m]
อุทยาน[n.] (utthayān) EN: garden ; park ; amusement park ; pleasure garden FR: jardin [m] ; parc [m] ; jardin d'agrément [m] ; square [m]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-k) EN: jokingly FR: avec humour ; par amusement
ด้วยความเพลิดเพลิน[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec amusement

amusement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amusement
Back to top