ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auntie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auntie*, -auntie-

auntie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auntie (n.) พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ Syn. grandaunt
English-Thai: HOPE Dictionary
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just taking them sausages to me Auntie Annie's.ผมเพียงแค่การพาไส้กรอก ฉันคุณป้าแอนนี่ของ
You're very kind, but we need a bit of space, Auntie Annie.คุณเป็นคนใจดีมาก ๆ แต่เราต้องการให้ บิตของพื้นที่อา?
I was a couple of nights at my Auntie Annie's... and one night at the hotel after I robbed the money.ผมสองสามคืน ที่แอนนี่คุณป้าของฉัน ... และคืนหนึ่งที่โรงแรม หลังจากที่ฉันปล้นเงิน
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people.เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย
When I was young, Auntie Lindo was my mother's best friend and arch enemy.ตอนที่ฉันยังเด็ก คุณป้าลินโดเป็นทั้งเพื่อนสนิท... และศัตรูตัวฉกาจของแม่ฉัน
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์
Look, look, look, look, Ma, Ma, Auntie Ying, Auntie Ying.ดู ดู ดู ดูสิครับ แม่ แม่ คุณป้าหยิง คุณป้าหยิง
Her Auntie June is putting her down for a nap.- คุณป้าจูนของเธอพาไปนอนหลับนะ
Last Chinese New Year, we had Auntie Lindo's family to dinner.เมื่อวันตรุษจีนครั้งที่แล้ว เราชวน ครอบครัวของคุณป้าลินโดมาทานอาหารที่บ้าน
Auntie Lindo, Auntie Ying Ying,คุณป้าลินโด, คุณป้าหยิงหยิง,
Yes, Auntie Lindo, you've already told me this.ค่ะ ป้าลินโด ป้าก็บอกหนูไปแล้ว
I can't tell them that. Auntie Lindo, you have to write another letter!- ป้าลินโด ป้าต้องเขียนจดหมายอีกฉบับนะคะ

auntie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป้า[n.] (pā) EN: aunt ; auntie ; mother's older sister ; father's older sister FR: tante [f] ; [soeur aînée du père ou de la mère]

auntie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auntie
Back to top