ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assailant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assailant*, -assailant-

assailant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assailant (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. attacker, robber
English-Thai: HOPE Dictionary
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้
Early reports indicate that the assailant may have been hit as many as two times.และยังรายงานลักษณะคนร้ายให้ทุกหน่วยทราบ คาดว่าได้ยิงผู้ต้องสงสัยไป2ครั้ง
Our conclusion: The assailant took it with him.ข้อสรุปของเราคือ ฆาตรกรเอามันไปด้วย
A piece of the assailant with these.ได้หลักฐานผู้ทำร้ายเธอติดอยู่กับนี่
She described the assailant as six-foot.เธอบอกว่าคนร้ายสูง 6 ฟุต
Before he can get up,the assailant strikes.ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมือปืนลงมือสำเร็จก่อน.
Allowing the assailant time to pick up a pillow to silence the fatal gunshot.เพื่อช่วยให้มีเวลาในการเอาหมอนไปปิดเสียงกระสุนสังหาร.
The assailant broke into a classroom in the east building around 8:35 this morning and is holed up with hostages.คนร้ายได้บุกเข้าไปใน ห้องเรียนทางตึกฝั่งตะวันออก เวลาประมาณ 08.35 น.ในตอนเช้า และได้จับตัวประกันเอาไว้ครับ.
The assailant is Takeshi Abe, 37, unemployed, of Kazama, Chiba.คนร้ายก็คือ อาเบะ ทาคาชิ อายุ 37 ปี, มาจาก คาซาม่า จังหวัดชิบะครับ.
The assailant is breaking the glass in the windows.ตอนนี้คนร้ายกำลัง ทุบกระจกหน้าต่างแล้วครับ
The assailant is coming out now, holding a knife on the teacher.คนร้ายโผล่มาแล้วครับ คนร้ายเอามีดจ่อที่คอคุณครูแล้วครับ
The assailant thought the consulพวกก่อการร้ายคิดว่ากงสุล

assailant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin

assailant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
襲撃者[しゅうげきしゃ, shuugekisha] (n) assailant; marauder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assailant
Back to top