ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alienate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alienate*, -alienate-

alienate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alienate (vt.) ทำให้หมางเมิน Syn. enstrange
alienate (vt.) โอน (ทรัพย์สิน)
alienate from (phrv.) ทำให้เหินห่าง See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร
alienated (adj.) ที่ต่อต้านสังคม Syn. asocial, hostile
English-Thai: HOPE Dictionary
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've somehow managed to alienate everyone.ยังไงก็ตาม, ผมก็ต้องอยู่ห่างจากทุกคน
If the movie's too gay, it's going to alienate the audience.ถ้าหนังดูเกย์มากเกินไป ****
I alienate every woman I talk to, no matter how pure my motives.ผมรู้สึกแปลกแยกกับผู้หญิง ทุกคนที่ผมคุยด้วย ไม่ต้องไปสนเลยว่า แรงจูงใจของผมต่ำแค่ไหน
You've been on a campaign to alienate her from me for years.คุณพยามจะ ทำให้เธอหมางเมินกับฉัน มาหลายปี
Are you trying to alienate me from Jack Crawford?นี่คุณพยายามจะทำให้ผมบาดหมางกับ เเจ๊ค ครอว์ฟอร์ด รึไง ?
Alienate everybody, drop out of school, run away...ทำให้ทุกคนแตกแยก หยุดเรียนแล้ววิ่งหนี
Alienate everybody, drop out of school, run away... that sounds like Serena.ตีตัวออกห่างทุกคน ลาออก จากโรงเรียน หนีไป นั่นแหละเซรีน่า
I worry about that guy. He alienates people.เขาไม่ค่อยสุงสิงกับใคร สืบสวนแบบไหนครับ
Tonight my sister alienated everyone in her life.คืนนี้ น้องสาวของฉันมีความบาดหมางกับทุกคนในชีวิตของหล่อน
Thanks to you I opened a new chapter in cultural exchanges with an alienated class.ต้องขอบคุณเคุณนะ ที่ให้บทเรียนใหม่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันแปลกประหลาดนั่นกับผม
His obsession with pop culture had always alienated him.ความหลงใหลใน Pop Culture ทำให้เขาแปลกแยกจากคนอื่น
He feels alienated, victimized by the world.เขารู้สึกกีดกั้น เป็นเหยื่อของโลกนี้

alienate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated

alienate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้เหินห่าง[v. exp.] (thamhai hoē) EN: alienate FR: aliéner
หมองหมาง[adj.] (møngmāng) EN: suspicious ; estranged ; alienated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alienate
Back to top