ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticline*, -anticline-

anticline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticline (n.) ส่วนหลังลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticline; anticlinalชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]

anticline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticline
Back to top