ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abomination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abomination*, -abomination-

abomination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abomination (n.) ความชัง See also: ความชิงชัง Syn. hatred, loathing, aversion
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the abomination growing in her womb was a betrayal of me and of the coven!แต่มันมีสิ่งที่น่ารักเกลียดอยู่ในตัวเธอ ...มันทรยศต่อข้าและต่อสายพันธ์
The demon fathered this disgusting abomination from her child!ปีศาจให้กำเนิดสิ่งที่น่ารังเกียจ ความเกลียดชังจากลูกของเธอ
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ
It means she's worse than this abomination you've been screwing.หมายความว่า นางยังแย่กว่า นังตัวน่ารังเกียจนี่ ที่เจ้านอนด้วยยังไงล่ะ
Well, this abomination is what happens when you try it with human beings.เอาละ,นี่คือความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทดลอง กับมนุษย์
A vampire is an abomination of nature.แวมไพร์เป็นความชิงชังของธรรมชาติ
The Bible says it's an abomination for a man to lay down with another man, but we shared tents in Cub Scouts and slept next to each other all the time... so that would make Cub Scouts an abomination?ในไบเบิลบอกว่า น่ารังเกียจสำหรับคนที่จะล้มตัวลงนอนกับผู้ชายคนอื่น แต่เรานอนเต้นท์เดียวกัน ในค่ายลูกเสีอ
Put that abomination away.เก็บของอุบาทว์นั่นไปให้พ้น
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น
Pride is an abomination.พวกเขาจะอยู่กินกัน โดยมีชาวเผ่าเป็นสักขีพยาน
Humiliating. It's an abomination.ถูกเย้ยหยัน มันน่ารังเกียจมาก

abomination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms

abomination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds

abomination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชั่วช้าลามก[n. exp.] (khwām chūac) EN: FR: abomination [f]
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīet) EN: hatred FR: haine [f] ; abomination [f[
มารหัวขน[n. exp.] (mān hūa kho) EN: abomination FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abomination
Back to top