ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alluring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alluring*, -alluring-

alluring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alluring (adj.) ที่ดึงดูดใจ Syn. charming, desirable, interesting
English-Thai: HOPE Dictionary
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry. You still have that alluring smell of chalk.อย่าห่วงเลย ตัวคุณยังมีกลิ่นชอล์คคละคลุ้งอยู่
The perfect alluring group. I despise them.กลุ่มที่เพอร์เฟคและเสน่ห์แรงที่สุดในโรงเรียน
Hiroyuki and I, was fine at first. It must be Minori alluring him.ฮิโรยูกิกับฉันคบกันอยู่ดีๆ เป็นเพราะมิโนรินั่นแหละที่มายั่วยวนเขา
There is something alluring about an angel drawn to the dark side.ที่นั่นมีบางอย่างที่ดึงดูดใจ เกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่วาดไปทางด้านมืด
Whether your taste in perfume is alluring or elegant are all answered quickly.ว่ารสนิยมน้ำหอมของคุณเย้ายวนหรือสง่างาม มันสามารถบอกเราได้รวดเร็วมาก
I'm sure you'll understand if I don't accept the advice of an alluring palm reader and her peasant lover.เจ้าคงเข้าใจ.. ที่ข้าปฎิเสธข้อเสนอของ หมอดูและหวานใจบ้านนอกของเธอ
I'm texting him an alluring photo from Ashley's archive, hoping it'll get a quick response.ผมจะใช้รูปของแอชลี่ย์ส่งข้อความไปล่อเขา หวังว่ามันจะทำให้เขารีบเปิดอ่านนะ
I've never seen one as alluring"\ NI 'ไม่เคยที่เห็นสิ่งเป็นซึ่งล่อใจ"
Your ways are kinda cute and alluring.วิธีที่เธอแสดงออกน่ะมันน่ารักและดึงดูดใจชั้น
Secondly, I must be distant and alluring, and play hard to get.อย่างที่สอง ทำตัวห่างเหินและก็ยั่วเค้า เล่นตัวอีกซักหน่อย
I mean alluring.หมายถึงว่าน่าดึงดูดใจ
Their side may be alluring,โลกด้านนี้อาจดูมีสเน่ห์ก็จริง

alluring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖精[yāo jing, ㄧㄠ ㄐㄧㄥ˙, 妖精] evil spirit; alluring woman

alluring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure
蠱惑的[こわくてき, kowakuteki] (adj-na) fascinating; alluring
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy
誘惑的[ゆうわくてき, yuuwakuteki] (adj-na) alluring; enticing; tempting; seductive

alluring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวลลออ[adj.] (nūanla-ø) EN: alluring ; clear-skinned FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alluring
Back to top