ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arterial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arterial*, -arterial-

arterial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arterial (adj.) เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือดแดง (n.) arterial blood Ops. โลหิตดำ
โลหิตแดง (n.) arterial blood Syn. เลือดแดง Ops. โลหิตดำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In most cases of arterial thrombosis, clots will develop over a period of minutes or hours, spread to the rest of the body.เป็นไปได้ใหมเกิดขึ้นโดยสารเคมี ค่ะ มี
You might be suffering from arterial hypertension.แกอาจกำลังป่วย เป็นโรคความดันโลหิตสูง
No. Calleigh rushed DNA testing,and it's arterial spray.สอดคล้องกับเลือดของแอนดรูว์ บรอดส์กี้
She's got an arterial bleed in her back and I'm doing my best to hold it closed.เธอเสียเลือดมากจากเส้นเลือดใหญ่ที่หลัง ผมพยายามปิดแผลเต็มที่แล้ว คุณโอเคนะ?
Billy Matthews, 45, arterial bleed, haven't isolated the cause.บิลลี่ แมททิว อายุ45 เส้นเลือดใหญ่เลือดออก ยังไม่รู้สาเหตุ
Mike,there were two arterial routes I could choose.คราวหน้าที่เราทำอีก ฉันคิดว่า...
Well, it wouldn't be, unless she had arterial plaque.แต่ฉันคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร
Well, a real mummy that appears to be covered in fresh blood, and given the trajectory, it's an arterial spurt, most likely from a stabbing, and this is a lot of blood.มัมมี่จริงแต่มีเลือดสดๆ ปนอยู่ด้วย จากวิถีกระจายของเลือด มันคือการกระฉูด จากเส้นเลือดใหญ่ เหมือนถูกแทง แล้วเลือดไหลออกมาก
That would be consistent with the arterial spurt.ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่ง กระจายของรอยเลือด
I'm not much of a gambler when it comes to arterial blockage.ผมคงไม่เสี่ยงให้มันไปอุดหลอดเลือดแดงที่หัวใจคุณแน่
I've got arterial blood spatter.ผมเจอรอยเลือดกระเซ็น
It's rather difficult not to leave any when you're abducting someone with an arterial wound, wouldn't you agree?น่าจะเป็นการยาก ที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ตอนลักพาตัวคน ที่มีแผลบริเวณเส้นเลือดใหญ่ เห็นด้วยมั้ย

arterial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, 干道 / 幹道] arterial road; main road; main watercourse

arterial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動脈血[どうみゃくけつ;どうみゃっけつ, doumyakuketsu ; doumyakketsu] (n) (See 静脈血) arterial blood
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway

arterial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดแดง[n. exp.] (leūat daēng) EN: arterial blood FR: sang artériel [m]

arterial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallstraße {f}traffic artery; arterial road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arterial
Back to top