ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animated*, -animated-

animated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animated (adj.) ที่เหมือนมีชีวิต Syn. alive
animated cartoon (n.) ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
English-Thai: HOPE Dictionary
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
English-Thai: Nontri Dictionary
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of our lives are funny, babe. We're God's animated cartoons.ชีวิตทุกคนตลก เราคือตัวการ์ตูนของพระเจ้า
Trust me on this. We are all God's little animated cartoons.เราทุกคนเป็นตัวการ์ตูนของพระเจ้า
Film animated film family oriented film;ภาพยนตร์, หนังการ์ตูน, หนังครอบครัว
And now nothing remains but for me to assure you in the most animated languageและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีก นอกจากจะบอกคุณ
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก
Or my animated e-cards?แล้วก็การ์ดอวยพรของฉันด้วย
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร
Not much point in being animated if you don't.คงเสียของแย่ถ้าคุณเป็นการ์ตูน แล้วไม่ทำแบบนั้น
Thinking there was something you could do to save Christmas, turning yourself into an animated character in search of the holiday's meaning, these were mechanisms you used to escape this.การคิดว่ามีบางอย่างที่เธอสามารถทำได้ เพื่อช่วยคริสต์มาส การเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวการ์ตูน
Well, I always liked the way fake food looked on those animated shows.ก็ฉันชอบรูปร่างของอาหารปลอม ในการ์ตูนแอนิเมชั่นพวกนั้นน่ะ
Very animated too, rises and falls, up and down. Then he looks for the father and says:แทบจะทุกท่า ขึ้นลง ๆ

animated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation

animated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P)
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie)
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse
活気付く;活気づく[かっきづく, kakkiduku] (v5k,vi) to become animated; to liven up; to become active
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P)
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known

animated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: lively ; spirited ; animated FR: allègre ; enjoué
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage

animated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animated
Back to top