ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afraid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afraid*, -afraid-

afraid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afraid (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful, scared
afraid (adj.) เกรงว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, เข็ดขยาด, หลาจำ
ขยาด (v.) be afraid to do something See also: be scared Syn. เข็ด
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นใจ (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
หลาจำ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด
หลาบ (v.) be afraid to do something See also: be scared Syn. เข็ด, ขยาด
หวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวั่นกลัว (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
เกลือก (v.) be afraid of See also: scare, fear, be terrified Syn. กลัว, เกรง
เข็ดขยาด (v.) be afraid of doing something Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม
เข็ดข้อ (v.) be afraid to fight again Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด
เข็ดข้อเข็ดลำ (v.) be afraid to fight again Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดขยาด
เข็ดหลาบ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ
เข็ดเขี้ยว (v.) be afraid to do something again Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ
ขวัญบิน (v.) afraid See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหาย+G118
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
I'm afraid notฉันเกรงว่าไม่ได้
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I'm afraid you're very lateฉันเกรงว่าคุณสายมากแล้ว
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
Well, I'm afraid it isn't up to meเอ่อ ฉันเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฉันนะ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You make me afraid of myself.คุณทำให้ผมกลัวตัวเองนะ
Why, there's nothing up there to be afraid of.ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่นั่นที่จะ กลัว
I'm afraid we--ฉันกลัวเรา เราจะทำเพื่อ
I'm afraid I must contradict you.ไม่ต้องลําบากหรอกครับ
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า
It's true. We're going now, and I was afraid I wouldn't see you again.จริงๆ นะคะ เรากําลังจะไปเเล้ว ฉันคงไม่มีโอกาสพบคุณอีก
I'm afraid that would not do for very long, madam.เกรงว่าจะเป็นแบบนี้ได้ อีกไม่นานหรอกค่ะ คุณผู้หญิง
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year.ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน
No, I don't. I'm afraid I don't even ride.- ไม่ค่ะ แค่ขี่ม้ายังไม่เป็นเลย

afraid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, 好怕的] worthy of being afraid of
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, 危惧 / 危懼] afraid; apprehensive
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 怯] afraid; rustic
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[jì, ㄐㄧˋ, 悸] afraid
[lì, ㄌㄧˋ, 栗 / 慄] afraid; trembling
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, 昂然] upright and unafraid

afraid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
恐るる勿れ[おそるるなかれ, osorurunakare] (n) Be not afraid
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P)
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of"
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation

afraid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดข้อเข็ดลำ[v.] (khetkhøkhet) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
คร้ามเกรง[v.] (khrāmkrēng) EN: be afraid of FR:
ครั่นคร้าม[v.] (khrankhrām) EN: fear ; be afraid FR:
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ขวัญบิน[adj.] (khwanbin) EN: terrified ; afraid FR:
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
แกลน[v.] (klaēn) EN: be afraid ; fear FR: craindre
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัว[adj.] (klūa) EN: afraid ; scared FR: effrayé ; apeuré
กลัวใจ[v. exp.] (klūa jai) EN: be afraid of one's own reaction FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กลัวขาดทุน[v. exp.] (klūa khātth) EN: be afraid of losing sth ; be afraid afraid of taking a loss FR:
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
กระดก[v.] (kradok) EN: be afraid FR:
กระหนก[v.] (kranok) EN: be afraid ; be scared FR:
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
เกรง[adj.] (krēng) EN: afraid ; fearful FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
เกรงว่า[v. exp.] (krēng wā) EN: be afraid (that) ; fear FR:
กริ่งเกรง[v.] (kringkrēng) EN: fear ; be afraid of FR:
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences

afraid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afraid
Back to top