ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

almond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *almond*, -almond-

almond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
almond (adj.) ที่ทำจากอัลมอนด์
almond (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
almond (n.) เมล็ดอัลมอนด์ See also: เมล็ดพืชชนิดหนึ่งคล้ายเมล็ดถั่ว กินได้
almond (n.) สีน้ำตาลอ่อน See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
almond (n.) อัลมอนด์
almond rocks (sl.) ถุงเท้า
almond-eyed (adj.) มีนัยน์ตาเรียวยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almond Oilน้ำมันอัลมอนด์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นหูกวาง (n.) Indian almond See also: Malabar almond
หูกวาง (n.) Indian almond See also: Malabar almond Syn. ต้นหูกวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OKAY, CHOCOLATE ALMOND MILK.โอเค นมช๊อคโกแลตอัลมอนด์
Oh, you have an almond eaten?โอ้ เจ้ากินอัลม่อนได้ไหมล่ะ?
I thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf.ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอก ข้านึกว่าเป็นเจ้าวานร เค้าซ่อนคุกกี้ไว้ที่ชั้นบนสุด
Could you guys do a sandwich like... peanut butter, or almond butter, walnut butter... huh, pecan butter, pistachio butter..คุณช่วย.. ทำแซนด์วิชให้ผมหน่อย... เอาไส้เนยถั่วนะ..
Bartender takes my keys, huh? Nonfat almond mocha latte with a dusting of cinnamon, I think.บาร์เทนเดอร์ เอากุญแจไป หรอ อัลมอล มอคค่า ลาเต้ ไขมันต่ำ
Nonfat mocha almond latte with a dusting of cinnamon.มอคค่า อัลมอน ลาเต้ แบบไขมันต่ำ กับผงชินนามอน
I-it's delicious. Almond kulich...อร่อย อัลมอนด์ คูริช..
But could we get a couple more of these little almond cookie cakey things?หาของกินในซอลซาลิโต มั้ย ผมรู้มาว่าอาหารอินเดียเยี่ยม - ไบรอัน
Oh, I didn't realize how late it was getting. You must stay for dessert-- almond and cherry tart.ดึกขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยNฉันต้องไปแล้ว
In California, we have an almond farm. I got these from there.ในแคลิฟอร์เนีย พวกเรามีฟาร์มแอลมอนด์ ฉันได้พวกนี้มาจากที่นั่น
Almond kulich... I make with own hands.อัลมอนด์ คูริชที่ชั้นทำมาเองกะมือ
But please stop leaving chocolate almonds in my mailbox.แต่ขอร้องอย่าทิ้งช็อคโกแลต ไว้ในตู้จดหมายฉันได้มั๊ย

almond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扁桃[biǎn táo, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ, 扁桃] almond tree; almond; flat peach
杏仁豆腐[xìng rén dòu fu, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 杏仁豆腐] almond junket
巴旦杏[bā dàn xìng, ㄅㄚ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 巴旦杏] almond
杏仁[xìng rén, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 杏仁] almond; apricot

almond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder
アーモンドミール[, a-mondomi-ru] (n) almond meal
マコロン;マカロン[, makoron ; makaron] (n) macaron (a French pastry made from egg whites and almond powder) (fre
切れ長の目[きれながのめ, kirenaganome] (n) almond eyes; slit eyes
巴旦杏[はたんきょう, hatankyou] (n) plum; almond
扁桃[へんとう, hentou] (n,adj-no) (1) sweet almond (Prunus dulcis); (2) tonsil
扁桃油[へんとうゆ, hentouyu] (n) almond oil
アーモンド(P);アモンド[, a-mondo (P); amondo] (n) almond; (P)
吊り目[つりめ, tsurime] (n) slant or almond-shaped eyes

almond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัลมอนด์[n.] (anmøn) EN: almond FR: amande [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree FR:
เมล็ดอัลมอนด์ [n. exp.] (malet anmøn) EN: almond FR: amande [f]
สีน้ำตาลอ่อน[adj.] (sī nāmtān ø) EN: beige ; almond ; yellowish-brown FR: beige ; brun clair
ตาตี่[n.] (tātī) EN: almond-eyed FR: yeux bridés [mpl]

almond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spekulatius {m} [cook.]almond biscuit [Br.]; almond cookie [Am.]
Bittermandel {f}bitter almond
Salzmandel {f}salted almond
Mandelaugen {pl}almond eyes
Mandelbaum {m} [bot.]almond (tree)
mandelförmig {adj}almond shaped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า almond
Back to top