ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amphitheater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amphitheater*, -amphitheater-

amphitheater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amphitheater (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheatre
English-Thai: HOPE Dictionary
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like an amphitheater in here!แถวนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับอัฒจันทร์นะ
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone

amphitheater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円形劇場[えんけいげきじょう, enkeigekijou] (n) amphitheater; amphitheatre

amphitheater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amphitheater
Back to top