ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accident*, -accident-

accident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accident (n.) การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
accident (n.) เหตุบังเอิญ
accident (n.) เหตุร้าย See also: อุปัทวเหตุ
accident (n.) อุบัติเหตุ Syn. mishap, mischance, collision
accident (n.) โอกาส Syn. chance, adventure
accident good fortune (n.) อุบัติเหตุ See also: เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย Syn. misadventure
accident insurance (n.) การประกันอุบัติเหตุ
accidental (adj.) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental (adj.) โดยบังเอิญ See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental (n.) ผลข้างเคียง
accidental (n.) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
English-Thai: HOPE Dictionary
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบังเอิญ (n.) accident See also: haphazard, fortuity Ops. ความตั้งใจ
อันเป็น (n.) accident See also: mishap Syn. อันเป็นไป
อันเป็นไป (n.) accident See also: mishap
อุบัติภัย (n.) accident
อุบัติเหตุ (n.) accident See also: mishap, crash
เหตุบังเอิญ (n.) accident See also: coincidence
เหตุร้าย (n.) accident See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย
โชคร้าย (n.) accident See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster Syn. เคราะห์ร้าย, เคราะห์หามยามร้าย
โดยบังเอิญ (adv.) accidentally See also: by chance, unexpectedly Ops. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา
บรรจวบ (v.) be accidentally See also: be by chance Syn. สบเหมาะ, บังเอิญ
ประสบอุบัติเหตุ (v.) have an accident See also: meet with a mishap Syn. เกิดอุบัติเหตุ
รถชน (n.) car accident
สถานที่เกิดเหตุ (n.) scene of the accident/ attack/ crime
เกิดอุบัติเหตุ (v.) have an accident See also: meet with a mishap
เกิดเหตุ (v.) have an accident See also: meet with an accident, (accident) happen
เกิดเหตุ (v.) have an accident See also: meet with an accident, (accident) happen
เกิดเหตุ (v.) have an accident See also: meet with an accident, (accident) happen
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า
Tell him we think that the accident that killed Johnny Sumpat... was caused by people who do not want Freedom Road.{\cHFFFFFF}บอกเขาว่าเราคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุ ที่ฆ่าจอห์นนี่ Sumpat ... {\cHFFFFFF}มีสาเหตุมาจากคนที่ ไม่ต้องการถนนอิสรภาพ
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
He must be greater than the accident of his childhood.เขาจะต้องมากกว่าการเกิด อุบัติเหตุในวัยเด็กของเขา
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab.ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26
The guy who was in that accident in the old city is a friend of mine!พวกที่เกิดอุบัติเหตุในเมืองเก่านั่นคือเพื่อนของฉัน!
Weren't you in an accident or something?แกไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรอกเรอะ?
I almost got into an accident on the way here.ผมเกือบรถชนระหว่างทาง มาที่นี่น่ะครับ
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา
He and Peggy were involved in an automobile accident on State Road.มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

accident ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
死难[sǐ nán, ㄙˇ ㄋㄢˊ, 死难 / 死難] die in accident or political incident
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, 事故] accident
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 意外事故] accident
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, 空难 / 空難] aviation accidents and incidents
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 不经意 / 不經意] carelessly; by accident
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, 凶事] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties)
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, 罹难 / 罹難] fatality; to die in an accident; to be killed
出事[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, 出事] have an accident; meet with a mishap
无意[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无意 / 無意] inadvertent; accidental
闪失[shǎn shī, ㄕㄢˇ ㄕ, 闪失 / 閃失] mishap; accident; accidental loss
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 偶然事件] random accident; chance event
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, 连串 / 連串] repeated; a series of (accidents)
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 交通意外] traffic accident; car crash
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, 车祸 / 車禍] traffic accident; car crash
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, 意外] unexpected; accident; mishap

accident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事故にあう;事故に遭う[じこにあう, jikoniau] (exp,v5u) to have an accident; to meet with an accident
事故米[じこまい, jikomai] (n) rice contaminated by an accident
交通遺児[こうつういじ, koutsuuiji] (n) child orphaned from a traffic accident
傷害保険[しょうがいほけん, shougaihoken] (n) accident insurance
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
労災保険[ろうさいほけん, rousaihoken] (n) (abbr) (See 労働者災害補償保険) worker's accident insurance
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
当て逃げ[あてにげ, atenige] (n,vs) hit-and-run accident causing property damage
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry
災害補償[さいがいほしょう, saigaihoshou] (n) accident compensation
轢き逃げ;ひき逃げ;轢逃げ[ひきにげ, hikinige] (n,vs) (uk) hit-and-run accident causing personal injury
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
アクシデンタル;アクスィデンタル[, akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental
アクシデント(P);アクスィデン[, akushidento (P); akusuiden] (n) accident; (P)
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents
ちらっと(P);ちらと[, chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P)
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P)
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P)
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance
件数[けんすう, kensuu] (n) number of events (e.g. accidents, crimes, meetings, housing starts, hits on a web page); (P)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P)
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P)
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P)

accident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
เหตุร้าย[n.] (hētrāi) EN: accident FR:
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: accident prevention FR: prévention des accidents [f]
การประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān prakan ) EN: accident insurance FR: assurance accident [f]
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
เกิดเหตุ[v. exp.] (koēt hēt) EN: have an accident FR: il s'est produit
เกิดอุบัติเหตุ[v. exp.] (koēt ubatti) EN: have an accident FR: avoir un accident ; être accidenté
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
พันเอิญ[adv.] (phan-oēn) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; fortuitously FR: accidentellement
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement
ประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (prakan ubat) EN: FR: assurance accident [f]
ประสบอุบัติเหตุ[v. exp.] (prasop ubat) EN: FR: subir un accident ; être victime d'un accident
โรคหลอดเลือดสมอง[n. exp.] (rōk løtleūa) EN: stroke FR: accident vasculaire cérébral (AVC) [m]
รถชน[n. exp.] (rot chon) EN: car crash ; car accident FR: accident de voiture [m]
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon ka) EN: car crash ; car accident FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
สาเหตุของอุบัติเหตุ[n. exp.] (sāhēt khøng) EN: causes of an acccident FR: causes d'un accident [fpl]
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause an accident FR: causer un accident ; provoquer un accident
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt [) EN: accident ; crash FR: accident [m]
อุบัติเหตุในการทำงาน[n. exp.] (ubattihēt n) EN: work accident ; accident at work FR: accident de travail [m]
อุบัติเหตุนิวเคลียร์[n. exp.] (ubattihēt n) EN: nuclear accident FR: accident nucléaire [m]
อุบัติเหตุรัก[n. exp.] (ubattihēt r) EN: love accident FR: accident d'amour [m]
อุบัติเหตุรถยนต์ ; อุบัติเหตุทางรถยนต์[n. exp.] (ubattihēt r) EN: car accident FR: accident de voiture [m]
อุบัติเหตุทางอากาศ[n. exp.] (ubattihēt t) EN: FR: accident aérien [m]
อุบัติเหตุทางถนน[n. exp.] (ubattihēt t) EN: FR: accident de la route [m]
อุบัติภัย[n.] (ubattiphai) EN: accident ; casualty FR:
อุบัติภัยเชอร์โนบิล[n. exp.] (ubattiphai ) EN: Chernobyl disaster FR: catastrophe nucléaire de Tchernobyl [f] ; accident nucléaire de Tchernobyl [m]
แบบบังเอิญ[adj.] (baēp bang-o) EN: accidental FR:
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
โดยอุบัติเหตุ[adv.] (dōi ubattih) EN: FR: par accident
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจอโดยบังเอิญ[v. exp.] (joē dōi ban) EN: come across FR: tomber sur ; rencontrer accidentellement
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (kān sum baē) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:

accident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallgefahr {f}danger of accident
Arbeitsunfall {m}industrial accident; accident at work
Strahlenunfall {m}radiation accident
Eisenbahnunglück {n}railway accident
seit {prp; +Dativ} (Zeitpunkt) | seit dem Unfallsince | since the accident
Unfallhäufigkeitsziffer {f}accident rate
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Unfallneigung {f}accident proneness
Unfallquote {f}accident rate
Unfallrente {f}accident benefit
Unfallrisiko {n}accident hazard
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallursachenforschung {f}accident analysis
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Unfallversicherung {f}accident insurance
Unfallziffer {f}accident frequency rate
Erdschluss {m}accidental ground
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Störfallvorsorge {f}prevention of accidents
Unfallverhütung {f}prevention of accidents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accident
Back to top