ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aversion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aversion*, -aversion-

aversion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aversion (n.) การเกลียดชัง See also: การรังเกียจ Syn. dislike, antipathy, repugnance Ops. attraction, affinity
English-Thai: HOPE Dictionary
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is with straight guys and their aversion to sucking dick?มีผู้ชายแท้ๆคนใหนอยากโม๊คผู้ชายด้วยกันบ้าง
Oh, I have a very strong aversion to needles.แต่ผมเกลียดเข็มสุด ๆ เลย
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง
So he can probably hide his aversion to womenเขาน่าจะซ่อนความเกียจชังผู้หญิงได้
You're dating a leggy Valkyrie who has an aversion to clothing.กับแม่เสือสาวขาสวยที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้านอน
If it was literal, I share your aversion to soiled hosiery. I'm here because my mother and I have agreed that I will date at least once a year.ถ้ามันเป็นจริง ฉันเข้าใจที่คุณรังเกียจถุงเท้าโสโครกดี แต่ฉันมาที่นี่่ เพราะแม่กับฉันตกลง
That, combined with an aversion to killing and her fears about becoming a bad person, lead me to the conclusion that Alex may not be suited for agent status.เอามารวมกับสัญชาตญาณนักฆ่า และการที่เธอกลัวจะกลายมาเป็นคนไม่ดี นำให้ฉันเห็นผลสรุปเดียวคือ
Look... as your friend I support your strange aversion to fun.ฟังนะ ในฐานะเพื่อน ฉันสนับสนุนที่พวกนาย\ ไม่คิดลองแค่เพื่อความสนุกสนาน
He was brought up here, but he's got some strange aversion to coming back.เขาเติบโตที่นี่ แต่เขามี ความรู้สึกแปลกๆที่ต้องกลับมาที่นี่
But you must explain to me your aversion to guns sometime.แต่แกคงต้องหาเวลามาอธิบาย ให้ฉันฟัง ว่าทำไมถึงไม่ชอบใช้ปืน
The standard drug for this kind of cutting-edge aversion therapy.ยามาตรฐาน สำหรับการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทนี้
I'm not an aversion therapy advocate, but I thought it made sense in the moment.ผมไม่ได้สนับสนุนวิธีการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ แต่ผมคิดว่าวิธีนี้มันเข้าท่าในตอนนั้น

aversion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion
美的嫌悪[びてきけんお, bitekiken'o] (n) aesthetic aversion
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction

aversion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
โรคกลัวเสียงเพลง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: melophobia ; aversion to music ; fear of music FR:
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion

aversion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}; Aversion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aversion
Back to top