คำที่ขึ้นต้นด้วย "i" จำนวน 3,200 คำ


I pron คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1
I n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
I n เสียงสระในภาษาอังกฤษ
I had one but the wheels fell off sl การตอบแบบเหน็บแนมว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมา
i.e adv กล่าวคือ (ภาษาละติน)
i.e. n นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est)
ibid. abbr ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
ibidem adv ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)
ic suf เกี่ยวกับ
ical suf เกี่ยวกับ
ice n ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม
ice n น้ำแข็ง
ice vt โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
ice n ลานน้ำแข็ง
ice vt ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice n ไอศรีม
ice chest n เครื่องทำน้ำเย็น
ice cream n ไอศกรีม
ice cream with topping n ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ
ice cube n ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม
ice over phrv กลายเป็นน้ำแข็ง
ice sheet n ธารน้ำแข็ง
ice sheet n ภูเขาน้ำแข็ง
ice skate n รองเท้าเสก็ตน้ำแข็ง
ice up phrv เคลือบด้วยน้ำแข็ง
ice water n น้ำที่ใส่น้ำแข็ง
ice-cold adj เย็นจัด
ice-cream n ไอศกรีมราดหน้าด้วยน้ำเชื่อมและครีมกับถั่วหรือผลไม้
ice-skate vi เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
iceberg n ภูเขาน้ำแข็ง
iceboat n เรือตัดน้ำแข็ง
icebound adj เคลื่อนไม่ได้เพราะติดอยู่ในน้ำแข็ง
icebox n ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น
icebox n ตู้เย็น (คำไม่เป็นทางการ)
icebreaker n เรือตัดน้ำแข็ง
icecap n ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
iced adj เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
iced adj ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
iced tea n ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา
iced water n น้ำที่ใส่น้ำแข็ง
icehouse n โรงน้ำแข็ง
Iceland n ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland n ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
icicle n คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ)
icicle n แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา
icily adv อย่างเย็นชา
iciness n การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
iciness n ความหนาวจัด
icing n น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม
icky-poo sl น่ารังเกียจ
icon n ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง
icon n รูปบูชา
icon n รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์
iconclast n ผู้ทำลายความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี
iconoclast n คนนอกศาสนา
iconoclastic adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
ics suf เกี่ยวกับสาขาวิชา
icterus n โรคดีซ่าน
ICU abbr หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit)
icy adj ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็ง
icy adj ซึ่งเย็นชา
id n ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา)
ID card n บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card)
id est adv กล่าวคือ (ภาษาละติน)
idea n ความคิด
idea n แผนการ
ideal adj ซึ่งอยู่ในความคิด
ideal adj ดีเลิศ
ideal n แบบอย่างที่ดี
ideal n อุดมคติ
idealism n อุดมคตินิยม
idealist n ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์
idealistic adj ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์
idealize vt ทำให้เลอเลิศ
idealize vi เป็นอุดมคติ
idealized adj สงบสุขและงดงาม
ideally adv ตามหลักการ
ideally adv ถ้าสมบูรณ์แบบ
ideally adv อย่างสมบูรณ์แบบ
ideas n แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ideas n ทฤษฎี
idem pron เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
identation n การย่อหน้า
identation n รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย
identical adj เหมือนกัน
identically adv อย่างเดียวกัน
identification n การแสดงตัว
identification card n บัตรประชาชน
identification number n เลขประจำตัว
identify vt ระบุชื่อ
identify by phrv ค้นพบด้วย
identify oneself phrv พิสูจน์ตนเอง
identify with phrv คิดว่าเหมือนกัน
identifying n การตั้งชื่อ
identity n ความเหมือนกัน
identity n บุคลิกลักษณะ
identity card n บัตรประชาชน
ideo prf ความคิด
ideogram n ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น)
ideograph n ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น)
ideologic adj เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ideological adj เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ideologist n ผู้มีอุดมการณ์
ideology n แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ides n วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ)
idio prf ตัวเอง
idiocy n ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ)
idiom n การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา
idiom n ภาษาถิ่น
idiom n รูปแบบที่แตกต่างกัน (ทางดนตรีหรือศิลปะ)
idiom n สำนวน
idiomatic adj ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา
idiopathic adj ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ
idiopathy n โรคที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ
idiosyncrasy n ลักษณะเฉพาะ
idiosyncratic adj ซึ่งแปลกๆ
idiosyncratic adj ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว
idiosyncratic adj ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
idiosyncresy n การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
idiot n คนโง่เง่า (คำหยาบ)
idiot card sl ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
idiot oil sl เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
idiotic adj โง่เง่า (คำหยาบ)
idle adj เกียจคร้าน
idle adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
idle adj ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ
idle vi ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
idle vt ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
idle about phrv ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
idle around phrv ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
idle away phrv สตาร์ทรถทิ้งไว้
idle chat n การพูดเรื่องไร้สาระ
idlenes n ความขี้เกียจ
idleness n ความเกียจคร้าน
idler n คนเกียจคร้าน
idly adv อย่างเกียจคร้าน
idol n คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก
idol n เทวรูป
idol n สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
idolatry n การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา
idolize vt เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize vt เลื่อมใสมากเกินไป
idolize vi เลื่อมใสมากเกินไป
idyll n งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท
idyll n ทัศนียภาพของชนบท
idyll n ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
idyllic adj งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท
idyllic adj สงบสุขและงดงาม
if conj ถ้า
if it should happen that prep ในกรณีที่เป็น
if not conj มิฉะนั้น
if the worst comes to the worst idm หากสถานการณ์คับขันที่สุด
iffy adj ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
iffy sl ไม่ค่อยแน่ใจ
igloo n บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม
igneous adj ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร้อนจัด
igneous adj ซึ่งมีลักษณะของไฟ (คำทางการ)
ignite vt ก่อไฟ
ignite vi ก่อไฟ
igniting n การยิง
ignition n การจุดไฟ
ignition n การจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
ignition point n อุณหภูมิขณะที่มีการลุกไหม้
ignoble adj ชั่วช้า
ignominious adj น่าอับอาย
ignominy n ความอัปยศ
ignoramus n คนโง่
ignorance n ความไม่รู้
ignorant adj ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant adj ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง
ignorant adj ไร้การศึกษา
ignore vi ทำเพิกเฉย
ignored adj ไม่เป็นที่สนใจ
iguana n อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
ihjurious adj ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย
ikon n รูปบูชาของพระเยซู พระแม่มารี หรือนักบุญต่างๆ
il prf ใน
ile suf สามารถ
ileum n ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
ilium n กระดูกเชิงกราน
ilk n ประเภท
ilk adj เหมือนกัน
ill adj เกลียดชัง
ill n ความเจ็บป่วย
ill adj เจ็บป่วย
ill n โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
ill adv ไม่ดี
ill adj เลว
ill n สิ่งที่เป็นอันตราย
ill at ease idm กังวล
ill at ease adj ซึ่งกระสับกระส่าย
ill fame n ชื่อเสียงไม่ดี
ill feeling n ความไม่เป็นมิตร
ill fortune n ความโชคร้าย
ill repute n ชื่อเสียงไม่ดี
ill will n ความรู้สึกไม่เป็นมิตร
ill-advised adj ไม่รอบคอบ
ill-advised adj ไม่สมเหตุสมผล
ill-affected adj ซึ่งไม่พอใจ
ill-boding adj ซึ่งเป็นลางไม่ดี
ill-bred adj หยาบคาย
ill-conditioned adj คุณภาพไม่ดี
ill-considered adj ซึ่งไม่รอบคอบ
ill-defined adj ซึ่งไม่ชัดเจน
ill-disposed adj ซึ่งไม่เป็นมิตร
ill-fated adj ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี
ill-favored adj น่าเกลียด
ill-favoured adj น่าเกลียด
ill-fed adj ที่ขาดสารอาหาร
ill-founded adj ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ
ill-gotten adj โดยทุจริต
ill-gotten gains idm เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ill-gotten gains n เงินร้อน
ill-humoured adj ซึ่งอารมณ์ไม่ดี
ill-judged adj ไม่รอบคอบ
ill-judged adj ซึ่งไม่เหมาะสม
ill-mannered adj ซึ่งไม่มีมารยาท
ill-natured adj อารมณ์ไม่ดี
ill-omende adj อัปมงคล
ill-omened adj อัปมงคล
ill-smelling adj ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
ill-sounding adj ที่มีเสียงดังมาก
ill-spent adj สิ้นเปลือง
ill-starred adj ลางร้าย
ill-tempered adj อารมณ์ร้าย
ill-timed adj ผิดเวลา
ill-treat vt ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์)
ill-treatment n ความทารุณต่อคนหรือสัตว์
ill-usage n การใช้ในทางที่ผิด
ill-usage n การใช้ในทางที่ผิด
ill-use n การทำร้าย
ill-use vt ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์)
ill-will n ความมุ่งร้าย
ill-wisher n คนที่สาปแช่งผู้อื่น
ill-wishing adj มุ่งร้าย
illegal adj ผิดกฎหมาย
illegality n การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา)
illegality n การทำผิดกฎหมาย
illegality n ความไม่ถูกต้อง
illegally adv อย่างผิดฎหมาย
illegible adj ซึ่งอ่านไม่ออก
illegitimacy n การทำผิดกฎหมาย
illegitimate adj ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส
illegitimate adj ซึ่งผิดกฎหมาย
illegitimate child n ลูกนอกสมรส (คำโบราณ)
illegitimate offspring n บุตรนอกกฎหมาย
illegitimize vt ทำให้ผิดกฎหมาย
illiberal adj ขี้เหนียว (คำทางการ)
illiberal adj ใจแคบ
illicit adj ผิดกฎหมาย
illicit lover n ชู้รัก
illicitness n การทำผิดกฎหมาย
illicitness n ความไม่ถูกต้อง
illigible adj ซึ่งไม่สามารถอ่านออก
illimitability n ความไม่มีที่สิ้นสุด
illimitable adj ไร้พรมแดน (คำทางการ)
Illinois n รัฐอิลลินอยล์ของสหรัฐอเมริกา
illiteracy n การไม่รู้หนังสือ
illiterate n คนไม่รู้หนังสือ (คำหยาบ)
illiterate adj ซึ่งไม่รู้หนังสือ
illness n ความเจ็บป่วย
illogical adj ไร้เหตุผล
illogically adv อย่างไร้เหตุผล
illume vt ส่องให้สว่าง (คำโบราณทางวรรณคดี)
illuminance n การส่องสว่าง
illuminance n ปริมาณแสงสว่าง
illuminant adj ซึ่งส่องแสง
illuminant n แหล่งที่ให้ความสว่าง
illuminate vt ชี้แจง
illuminate vt ตกแต่งด้วยดวงไฟ
illuminate vt ทำให้มีชีวิตชีวา
illuminate vt ทำให้สว่าง
illuminate vi ส่องสว่าง
illuminate with phrv ทำให้สว่าง
illuminated adj สว่าง
illuminating adj ซึ่งส่องสว่าง
illuminating adj ซึ่งให้ความกระจ่าง
illumination n การทำให้ส่องสว่าง
illuminator n ผู้ให้ความกระจ่าง
illumine vt ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ)
illumine vt สาดแสง (คำโบราณ)
illusion n ความเข้าใจผิด
illusion n ภาพหลอน
illusionist adj นักมายากล
illusive adj ซี่งหลอกลวง
illusory adj จอมปลอม
illustrate vt เป็นตัวอย่างของ
illustrate vi แสดงตัวอย่าง
illustrate vt แสดงตัวอย่าง
illustrate vt ใส่ภาพประกอบ
illustrate with phrv ตกแต่งด้วยรูปภาพ
illustrated adj แสดงชัดเจน
illustration n การให้ตัวอย่างประกอบ
illustration n ภาพประกอบ
illustrative adj ซึ่งให้ตัวอย่าง
illustrator n ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร
illustrious adj ซี่งมีชื่อเสียง
illy adj คิดร้าย
illy adj เป็นอันตราย
illy adv ไม่ดี
illy adj ไม่สบาย
im prf ใน
im suf เกี่ยวกับพหูพจน์
image vt นึกฝัน
image n ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์)
image n มโนภาพ
image n รูปปั้น
image n รูปภาพ
image of Buddha n พระพุทธรูป
imagery n การอุปมาอุปไมย
imagery n ภาพในความนึกคิด
imagery n ภาพในงานด้านศิลปะ
imaginable adj ที่สามารถนึกภาพได้
imaginary adj ซึ่งสมมุติขึ้น
imaginary being n สัตว์ประหลาด
imaginary number n จำนวนจินตภาพ
imagination n จินตนาการ
imaginative adj เพ้อฝัน
imagine vt คิดสรุปเอาเอง
imagine vt จินตนาการ
imagine vi มีจินตนาการ
imaginery adj ซึ่งอยู่ในจินตนาการ
imaginery adj ไม่จริง
imam n โต๊ะอิหม่าม
imamate n ตำแหน่งอิหม่าม
imamate n อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
imambic n การแต่งบทกลอน
imbalance n ความไม่สมดุล
imbecile n คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ)
imbecile adj ปัญญาอ่อน (คำหยาบ)
imbecilic adj โง่เง่า (คำหยาบ)
imbecility n ความโง่
imbed vi ฝัง
imbed vt ฝัง
imbibe vt ดื่ม
imbibe vi ดื่ม
imbibe vi ดูดซึม
imbibe vt ดูดซึม
imbrication n การซ้อนกัน
imbroglio n ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน)
imbrue vi เปื้อนเลือด (คำโบราณ)
imbrute vt กระทำทารุณ
imbrute vi กระทำทารุณ
imbue vt ชุ่มโชกด้วย
imbue vt ทำให้เต็มไปด้วย
imbue with phrv ดูดซึม
IMF abbr กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
imitable adj ที่สามารถลอกเลียนได้
imitate vt เลียนแบบ
imitateed adj ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น
imitation n การเลียนแบบ
imitation n ของเลียนแบบ
imitative adj ซึ่งเลียนแบบ
imitative adj ปลอม
imitator n ผู้ลอกเลียนแบบ
immaculate adj บริสุทธิ์
immaculate adj สะอาดและเป็นระเบียบมาก
immanent adj ซึ่งอยู่ภายใน (คำทางการ)
immaterial adj ไม่ใช่วัตถุ
immaterial adj ไม่สำคัญ
immature adj ยังไม่สมบูรณ์
immaturity n วัยเด็ก
immaturity n วัยทารก
immaturity n ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย)
immeasurable adj ซึ่งมากจนวัดไม่ได้
immediacy n ความเร่งด่วน
immediate adj ทันทีทันใด
immediate adj ที่ส่งผลโดยตรง
immediately adv โดยทันทีทันใด
immediateness n ความเร่งด่วน
immedicable adj ซึ่งรักษาไม่ได้
immemorial adj เก่าแก่มาก
immense adj มโหฬาร
immensely adv อย่างมโหฬาร
immensity n ความกว้างใหญ่มาก
immerge vi จุ่ม
immerse vt จุ่ม
immerse vt จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
immerse vt หมกมุ่น
immerse in phrv แช่
immersed adj ที่หมกมุ่นกับ
immersed adj ซึ่งมีใจจดจ่อ
immersed adj จมอยู่ใต้น้ำ
immersion n การจุ่ม
immersion n การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
immersion n การหมกมุ่น
immigrant n ผู้อพยพ
immigrate vi ย้ายไปอยู่ปลูกในสภาพแวดล้อมใหม่ (ทางพฤกษศาสตร์)
immigrate vt ส่งออกไปอยู่ที่อื่น
immigrate vi อพยพ
immigrate into phrv เข้ามาอยู่ (เพื่อเริ่มชีวิตใหม่)
immigrating adj ซึ่งร่อนเร่พเนจร
immigration n การอพยพ
imminence n การจวนเจียน
imminency n การจวนเจียน
imminent adj ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น
immiscible adj ที่ผสมเข้ากันไม่ได้
immitigable adj ที่ไม่บรรเทาเบาบางลง (ทางวรรณคดี)
immobile adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
immobile adj ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
immobility n การไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
immobilize vt ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้
immoderate adj เกินขอบเขต
immoderately adv อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้
immoderation n ความเกินขอบเขต
immodest adj หยาบโลน
immodestly adj ซึ่งตั้งตัวเป็น
immolate vt บูชายัญ (คำทางการ)
immolate vt เผาตัวตายเพื่อประท้วง (คำทางการ)
immolation n การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
immoral adj ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม
immoralist n นักวัตถุนิยม
immorality n การผิดศีลธรรม
immorally adv อย่างผิดศีลธรรม
immortal adj ซึ่งเป็นอมตะ
immortality n ความเป็นอมตะ
immortalize vt ทำให้ไม่มีวันตาย
immovability n การไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
immovable adj ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้
immune adj เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immune adj ซึ่งได้รับการยกเว้น
immune adj ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค
immune adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก
immune n ผู้มีภูมิคุ้มกัน
immune system n ระบบภูมิคุ้มกันโรค
immunise vt ฉีดภูมิคุ้มกันโรค
immunity n การพ้นจากภาระรับผิดชอบ
immunity n ภูมิคุ้มกันโรค
immunize vt ฉีดภูมิคุ้มกันโรค
immunize against phrv ให้วัคซีนป้องกัน
immunizer n โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย
immunodeficiency n ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
immunoglobulin n โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย
immunology n ภูมิคุ้มกันวิทยา
immunotoxin n ซีรั่ม
immure vt กักขัง (ทางวรรณคดี)
immure vt สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
immure in phrv จับเข้าคุก
immurement n การจำคุก
immutable adj ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
imp vt ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
imp n เด็กซุกซน
imp n ภูตน้อย
impact n การอัด
impact n ผลกระทบ
impact vt ส่งผลกระทบ
impact vi ส่งผลกระทบ
impacted adj ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted adj ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction n การชน
impaction n การอัดแน่น
impair vt ทำให้แย่ลง
impair vi ทำให้อ่อนแอ
impaired adj บกพร่อง
impairment n ความเสื่อม
impairment n การก่อวินาศกรรม
impala n ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลแดงและเขาโค้งยาว
impale vt แทง (มักใช้รูป passive voice)
impale on phrv เสียบหัวประจาน
impalpable adj ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
impalpable adj ซึ่งสัมผัสไม่ได้
impanel vt เลือกสมาชิกในคณะลูกขุน
imparity n การขาดความเสมอภาค
impart vt ติดต่อสื่อสาร
impart to phrv บอกให้ทราบ
impartiable adj ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้
impartial adj ยุติธรรม
impartiality n ความถูกต้อง
impartiality n ความยุติธรรม
impartiality n ความเป็นกลาง
impartiality n การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
impartially adv อย่างยุติธรรม
impartible adj ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ทางกฎหมาย)
impassable adj ซึ่งผ่านไปไม่ได้
impassable adj ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้
impasse n ทางตัน
impassible adj ซึ่งไร้อารมณ์
impassion vt กระตุ้นอารมณ์
impassioned adj ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา
impassive adj ซึ่งไม่แสดงอารมณ์
impassivity n ความเฉื่อยชา
impaste vt ทากาวหรือสีหนาๆ ทับลงไป
impatience n ความไม่อดทน
impatient adj ใจร้อน
impatiently adv อย่างหงุดหงิด
impeach vt กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
impeach vt ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย)
impeach for phrv กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง)
impeachable adj ที่สามารถฟ้องร้องได้
impeachment n การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ
impeccable adj ซึ่งสมบูรณ์แบบ
impeccant adj ซึ่งไม่มีความผิด
impecunious adj อัตคัด (คำทางการ)
impedance n การวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยคือโอห์ม (z)
impede vt กีดขวาง
impedence n การจวนเจียน
impediment n สิ่งกีดขวาง
impedimenta n สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี)
impeding adj ซึ่งกีดขวาง
impel vt กระตุ้น
impel to phrv บังคับ
impeller n ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ
impend vi ที่ใกล้เข้ามา (คำทางการ)
impendence adj การใกล้เข้ามา
impendent adj ใกล้เข้ามา
impending adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
impenetrability n การไม่สามารถทะลุไปได้
impenetrable adj ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้
impenetrable adj ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ
impenitent n คนที่ไม่สำนึกผิด
impenitent adj ซึ่งไม่สำนึกผิด
imperative adj จำเป็น
imperative adj ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ)
imperceptible adj เล็กน้อย
imperceptive adj ที่ไร้ความรู้สึก
imperfect adj ซึ่งไม่สมบูรณ์
imperfect adj บกพร่อง
imperfection n ข้อบกพร่อง
imperfectly adv อย่างไม่สมบูรณ์
imperforate adj ซึ่งไม่มีช่องเปิด
imperforate n แสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ
imperial adj ยิ่งใหญ่มาก
imperial adj เลิศเลอ
imperial adj แห่งจักรพรรดิ
imperialism n ลัทธิจักรวรรดินิยม
imperil vt ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
imperious adj ที่ครอบงำ
imperishable adj ที่ยั่งยืน
imperishable adj ไม่เสีย
imperium n การปกครอง
imperium n อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี)
imperium n อำนาจสูงสุด (คำทางการ)
impermanent adj ซึ่งไม่ถาวร
impermeable adj ซึ่งซึมผ่านไม่ได้
impermissible adj ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
impersonal adj ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ
impersonal adj ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล
impersonal adj ที่ไม่ให้ความสำคัญ
impersonality n การขาดลักษณะของมนุษย์
impersonalize vt ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์
impersonate vt เลียนแบบ
impersonation n การเป็นตัวแทน
impersonator n ผู้ลอกเลียนแบบ
impersonator n นักล้อเลียน
imperspicuity n ความไม่เชื่อมโยงกัน
impertinence n ความหยาบคาย
impertinency n ความหยาบคาย
impertinent adj ซึ่งไม่เข้าเรื่อง
impertinent adj ทะลึ่ง
imperturbability n ความสุขุม
imperturbable adj สงบ (ใจ)
imperturbableness n ความสุขุม
imperturbation n ความเยือกเย็น
impervious adj ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
impervious adj ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน
imperviousness n การไม่สามารถทะลุไปได้
impetigo n โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพองซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
impetuosity n ความหุนหันพลันแล่น
impetuous adj หุนหันพลันแล่น
impetuously adv อย่างหุนหันพลันแล่น
impetuousness n ความคึกคะนอง
impetus n แรงกระตุ้น
impiety n การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
impinge vt กระทบ
impinge vt เข้าแทรกแซง
impinge on phrv กระทบกระแทก
impinge upon phrv กระทบกระแทก
impious adj ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ)
impish adj ซน
implacability n การไร้ความปราณี
implacable adj ซึ่งไม่สามารถทำให้สงบลงได้ (คำทางการ)
implant vt ปลูกฝัง
implant vt ฝัง
implant vt สอดใส่ (ทางการแพทย์)
implant in phrv ปลูกฝัง
implant into phrv ปลูกฝัง
implantation n กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก
implantation n การปลูกฝัง
implausible adj เหลือเชื่อ
implead vt ฟ้องร้องในศาล
implead vi ฟ้องร้องในศาล
implement vt จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
implement vt ทำให้มีผล
implement n อุปกรณ์เครื่องใช้
implement of war n อาวุธ
implements adj เสื้อผ้า
impletion n การเติม
implicate vt เกี่ยวพันกับ
implicate in phrv ทำให้เข้ามาพัวพัน
implicated adj ที่เกี่ยวข้อง
implication n ความหมายโดยนัย
implicit adj ซึ่งบอกเป็นนัย
implicit adj ไร้ข้อกังขา
implicitly adv อย่างเป็นนัย
implied adj ซึ่งบอกเป็นนัยๆ
implode vt ทำให้ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implode vi ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implore vt อ้อนวอน
implosion n การระเบิดอยู่ภายใน
impluse n การเร่ง
imply vt บอกเป็นนัย
impolite adj ไม่สุภาพ
impolitely adv อย่างไม่สุภาพ
impoliteness n ความไม่สุภาพ
impolitic adj ไม่ฉลาด (คำทางการ)
impolitie adj ซึ่งไม่รอบคอบ
imponderable adj ซึ่งไม่สามารถวัดได้
import n การนำเข้า
import n ความสำคัญ
import vt นำเข้า
import vt มีความหมายว่า (คำทางการ)
import from phrv นำเข้าจาก
import into phrv นำเข้าจาก
importance n ความสำคัญ
important adj สำคัญ
importantly adv อย่างสำคัญ
importation n การนำสินค้าเข้าประเทศ
importunate adj ด่วน
importunate adj ที่เรียกร้อง
importune vt เซ้าซี้
importunity n การรบเร้า (คำทางการ)
impose vt กำหนด
impose on phrv กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ
impose punishment vt ลงโทษ
impose upon phrv กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ
imposing adj สง่า
imposition n การเก็บภาษี
impossibility n ความเป็นไปไม่ได้
impossible adj ซึ่งเป็นไปไม่ได้
impost n ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน)
imposter n คนล่อลวง
impostor n คนที่ปลอมเป็นคนอื่น
imposts n ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก
imposture n การปลอมเป็นคนอื่น
impotence n การไร้สมรรถภาพทางเพศ
impotence n ความอ่อนแอ
impotent adj ซึ่งไร้สมรรถภาพทางเพศ
impotent adj อ่อนแอ
impotently adv อย่างหมดหนทาง
impound vt กักขัง
impound n ยึดไว้ (ทางกฎหมาย)
impoverish vt ทำให้ยากจน
impoverish vt ทำให้เสื่อม
impoverished adj ยากแค้น
impoverishment n ความแร้นแค้น
impracticable adj ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้)
impracticable adj ที่ไม่สามารถทำได้
impractical adj ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง
imprecate vt สาปแช่ง (คำทางการ)
imprecate vi สาปแช่ง (คำทางการ)
imprecate on phrv สาปแช่ง
imprecate upon phrv สาปแช่ง
imprecation n การสาปแช่ง
imprecise adj คลุมเครือ
imprecisely adv อย่างคลับคล้ายคลับคลา
imprecision n ความไม่แน่ชัด
impregnable adj ที่ไม่สามารถเจาะเข้าไปถึง
impregnable adj ที่ไม่สามารถเอาชนะได้
impregnate vt ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ)
impregnate vt ทำให้เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive)
impregnate adj ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง
impregnate with phrv ปฏิสนธิ
impregnation n การผสมพันธุ์
impresario n ผู้ควบคุมการแสดง
impress vt กด
impress n ตราประทับ
impress vt ทำให้ประทับใจ
impress vt เน้นย้ำ
impress vi ประทับใจ
impress vt ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
impress by phrv ประทับมากกับ
impress on phrv ทำให้เป็นรอย
impress upon phrv ทำให้เป็นรอย
impress with phrv ทำให้เป็นรอย
impressed adj ประทับใจ
impressibility n ความรู้สึกไว
impressible adj ที่ซาบซึ้งใจ
impression n การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression n ความประทับใจ
impression n งานพิมพ์
impression n รอยประทับตรา
impressionable adj พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น
impressionism n ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism n ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressive adj ซึ่งน่าประทับใจ
impressively adv อย่างน่าประทับใจ
impressiveness n ความประทับใจ
imprimatur n การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ)
imprint n ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ
imprint vt ประทับตรา
imprint n ผลกระทบ
imprint vi ฝังใจ
imprint n รอยประทับ
imprint on phrv ประทับ
imprint with phrv ประทับ
imprinted adj ซึ่งถูกพิมพ์
imprison vt จำคุก
imprison in phrv จับขัง
imprisoned adj ที่ไม่สามารถหนีได้
imprisonment n การจำคุก
improbability n ความเป็นไปไม่ได้
improbable adj ไม่น่าจะเป็นไปได้
improbity n ความไม่ซื่อสัตย์
impromptu n การพูดหรือการกระทำที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
impromptu adj ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
impromptu n เพลงที่แต่งสดๆ
impromptu adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
improper adj ไม่เหมาะสม (คำทางการ)
improper fraction n เศษเกิน
improperly adv อย่างไม่เหมาะสม
impropriate vt โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส
impropriety n ความไม่เหมาะสม
improvable adj ที่ทำให้ดีขึ้นได้
improvable adj ซึ่งทำให้สมบูรณ์ได้
improve vi ดีขึ้น
improve vt ทำให้ดีขึ้น
improve in phrv ทำให้ดีขึ้น
improve on phrv ให้สิ่งที่ดีกว่า
improve upon phrv ให้สิ่งที่ดีกว่า
improved adj ที่ทำให้ดีขึ้นได้
improved adj ซึ่งยกระดับ
improved adv ในทางสูงขึ้น
improvemennt n การฟื้นตัว
improvement n การปรับปรุง
improverish vt ทำให้ล่มจม
improvidence n ความฟุ่มเฟือย
improvidence n ความสิ้นเปลือง
improvident adj ประมาท
improving adj ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย)
improving adj ใช้เพื่อความสวยงาม
improving adj ซึ่งช่วยปรับปรุง
improvisation n การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
improvise vt แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
improvise vi แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
improvised adj ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
improvised adj ซึ่งทดแทนชั่วคราว
improvising n การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
imprudence n ความไม่รอบคอบ
imprudent adj ไม่รอบคอบ (คำทางการ)
imprudently adv อย่างไม่ฉลาด
impudence n คำพูดหยาบคาย
impudence n พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ)
impudent adj ทะลึ่ง
impudent talk n คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง)
impudently adv อย่างไม่เกรงใจ
impugn vt กล่าวหาว่าเชื่อไม่ได้
impulse n กระแสประสาท
impulse n แรงกระตุ้น
impulsion n การกระตุ้น
impulsive adj หุนหันพลันแล่น
impulsively adv อย่างไม่ฉลาด
impunity n การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ
impure adj ซึ่งไม่บริสุทธิ์
impurity n ความไม่บริสุทธิ์
imputable adj ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
imputation n การใส่ความ
impute vt ใส่ความ
impute to phrv ตำหนิ
imputus n แรงขับเคลื่อน
in prep ใน
in adv ใน
in adj ใน
in prf ใน
in prf ไม่
in a bad mood idm เศร้าซึม
in a bad way idm ในช่วงวิกฤต
in a body idm มาเป็นหมู่
in a dead heat idm เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
in a fix idm ในสถานการณ์ลำบาก (คำไม่เป็นทางการ)
in a flash idm อย่างทันที
in a flash adv ชั่วพริบตา
in a flash sl ทันที
in a hole idm มีปัญหา
in a huff idm ขุ่นเคือง
in a hurry idm เร่งรีบ
in a jam idm ในสถานการณ์ยุ่งยาก
in a jiffy idm ในไม่ช้า
in a lather idm เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ)
in a mad rush idm อย่างรีบเร่ง
in a mess adj เละเทะ
in a month of Sundays idm ยาวนานมาก
in a nutshell idm อย่างสั้นๆ
in a quandary idm อย่างไม่แน่นอน
in a sense idm ในทางทฤษฎี
in a spilt second idm ทันที
in a stage whisper idm กระซิบดังๆ
in a while adv ในไม่ช้า
in a word idm พูดสั้นๆ
in absentia adv ไม่มา (คำทางการ)
in accord adj ที่สอดคล้องกัน
in accord adj ที่สอดคล้องกลมกลืน
in accordance with adv ตามที่
in addition adv ยิ่งไปกว่านั้น
in advance adv ล่วงหน้า
in advance adj ล่วงหน้า
in agreement with prep ตามแต่
in all probability idm อย่างแน่นอน
in an interesting condition idm ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน)
in ancient times adv ในสมัยโบราณ
in any case idm ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
in any event idm ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
in any place adv ทุกแห่ง
in any way adv ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)
in apple-pie order idm ในสภาพดี
in arrears idm เกินกำหนด
in at the kill idm เข้าไปตอนท้าย
in back of adj ด้านหลัง
in bad faith idm อย่างไม่จริงใจ
in bad taste idm หยาบโลน
in black and white idm อย่างเป็นทางการ
in brief adv โดยสังเขป
in broad daylight idm กลางวันแสกๆ
in case adv ในกรณีของ
in case of prep ในกรณีที่เป็น
in case that conj ถ้าอย่างนั้น
in character idm เป็นลักษณะปกติ (ของบางคน)
in clover idm มีชีวิตที่ดี (โดยเฉพาะทางการเงิน)
in cold blood idm ไร้ความปราณี
in cold blood sl ไร้ความรู้สึก
in conclusion adv ในที่สุด
in conclusion adv สุดท้าย
in condition idm มีสุขภาพแข็งแรง
in conformity with idm สอดคล้องกับ
in consequence of conj ด้วยเหตุที่
in consideration of idm เนื่องจาก
in creation idm น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in debt adj ซึ่งเป็นหนี้
in deep idm อย่างล้ำลึก (คำสแลง)
in deep water idm ประสบปัญหา
in defiance of idm ต่อต้าน
in detail adv โดยละเอียด
in difficulties adj ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน
in doubt adj สงสัย
in drag sl ซึ่งสวมเสื้อผ้าของเพศตรงข้าม (โดยเฉพาะผู้หญิง)
in dribs and drabs sl ทีละน้อย
in due course idm ทันเวลา
in due time idm ทันเวลา
in earnest idm อย่างจริงใจ
in esse adj ตามความจริง (ภาษาละติน)
in excess adv มากกว่า
in extenso adv ตามความยาวสูงสุดของ
in extremis adv ใกล้ตาย (ภาษาละติน)
in fact adv โดยแท้จริงแล้ว
in favour of idm ยอมรับ
in favour of idm ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน)
in fear and trembling idm ด้วยความวิตกกังวล
in fine feather sl แต่งตัวดีมาก
in force idm มากมาย
in front of prep ตรงข้างหน้า
in full swing idm กำลังดำเนินไป
in full view adv ต่อสาธารณะ
in general adv ตามธรรมดา
in good condition idm มีสภาพดี (ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ)
in good faith idm อย่างจริงใจ
in good shape idm มีสภาพดี (ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ)
in good time idm รวดเร็ว
in good time idm ทันเวลา
in great haste idm เร็วมาก
in harmony adj ที่สอดคล้องกลมกลืน
in heat idm ช่วงติดสัด (ใช้กับสัตว์)
in high gear idm เข้าเกียร์สูง
in honour of idm เป็นเกียรติให้กับ
in hot water idm ยุ่งยาก
in keeping with idm เหมาะสมกับ
in labor adj ซึ่งให้กำเนิด
in less than no time idm เร็วมาก
in lieu of idm แทนที่
in limbo idm บริเวณชายขอบนรก (ตามศาสนาคริสต์)
in loc. cit. adv ในที่ๆ อ้างถึง (loc. cit มาจาก loco citato)
in loco adv ในที่ๆ กล่าวถึง
in loco parentis adv โดยมีอำนาจดูแลแทนพ่อแม่ (คำทางการ)
in luck idm โชคดี
in memoriam prep เพื่อระลึกถึง
in mint condition idm อยู่ในสภาพสมบูรณ์
in my book ในความคิดของ
in name only idm ในนาม
in no mood to do idm ไม่อยากทำอะไร
in no place adv ไม่มีที่ไหน
in no uncertain terms idm พูดตรงๆ
in one direction adj ไปในทิศทางเดียวกัน
in one fell swoop idm ในคราวเดียว
in orbit idm ในวงโคจร
in order adj เป็นระเบียบ
in order adv เป็นระเบียบ
in order that conj เพื่อว่า
in order to prep เพื่อ
in other words idm พูดง่ายๆ
in part idm บางส่วน
in particular adv นั่นคือ
in passing idm ตามปกติ
in perpetuum adv ตลอดไป (ทางกฎหมาย)
in person adv โดยส่วนตัว
in pieces adv เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
in place idm เข้าที่
in place of idm แทนที่
in plain English idm พูดง่ายๆ
in poor taste หยาบโลน
in practice idm ในทางปฏิบัติ
in preference adv โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
in print idm หาได้ในรูปแบบที่พิมพ์แล้ว
In prison sl ในคุก
in progress idm กำลังดำเนินอยู่
in public adv ต่อสาธารณะ
in pursuit of idm ติดตาม
in Queer Street idm ในสถานการณ์ที่ลำบาก
in quest of idm ค้นหา
in rags idm (สวมเสื้อผ้าที่) ขาดวิ่นและเก่ามาก
in re prep ในเรื่อง
in reference to idm เนื่องจาก
in regard to idm เนื่องจาก
in relation to idm เนื่องจาก
in round figures idm จำนวนที่ประมาณไว้
in round numbers idm จำนวนที่ประมาณไว้
in season idm ช่วงที่สามารถหาซื้อได้
in season idm ช่วงฤดูกาล
in season adv ตามฤดู
in sequence adj ตามลำดับเวลา
in sequence adj ที่ต่อเนื่องตามลำดับ
in seventh heaven idm อยู่ในสภาพที่มีความสุขมาก
in shape idm แข็งแรง
in short idm อย่างย่อ
in short supply idm หายาก
in situ adj ในแหล่งกำเนิด
in situ adv ในแหล่งกำเนิด
in so many words idm อย่างแน่วแน่
in some neck of the woods idm ในละแวกบ้าน
in spite of idm ทั้งๆ ที่
in statu quo adv ในสภาพเดิม
in stock idm มีพร้อมในร้าน
in stook sl ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน)
in style idm ตามสมัย
in terms of idm เกี่ยวกับ
in that case adv ถ้าอย่างนั้น
in that place adv ที่นั่น
in the absence of idm ขาด (บางคนหรือบางสิ่ง)
in the air idm ทุกหนทุกแห่ง
in the altogether idm เปลือยเปล่า
in the Arctic Circle adj ที่อยู่ใกล้บริเวณขั้วโลกเหนือ
in the back idm ส่วนหรือด้านหลังของ (สถานที่)
in the bag idm แน่นอน
in the bag sl สำเร็จ
in the balance idm อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ
in the bargain idm เพิ่มเติมจาก
in the best of health idm แข็งแรงมาก
in the black idm ไม่เป็นหนี้
in the blood idm อยู่ในสายเลือด (เช่น เป็นนักกีฬากันทั้งครอบครัว)
in the buff idm เปลือยเปล่า
in the care of idm อยู่ในความดูแลของ
in the case of adv ในกรณีของ
in the case that conj โดยมีเงื่อนไขว่า
in the charge of idm อยู่ในความดูแลของ
in the clear idm บริสุทธิ์
in the course of time idm ทันเวลา
in the days of adv เมื่อ
in the direction of prep ไปยัง
in the doghouse idm ยุ่งยาก
in the doldrums idm เฉื่อยชา
in the end adv ในที่สุด
in the event of idm ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น
in the family idm เฉพาะคนในครอบครัว
in the family way idm ตั้งท้อง
in the first instance idm ประการแรก (คำทางการ)
in the first place idm เริ่มแรก
in the flesh idm มาจริงๆ
in the foreground adv ต่อสาธารณะ
in the future adv ในระยะยาว
in the future adv บางเวลา
in the gutter idm อย่างเลวร้าย
in the hot seat idm อย่างลำบากในการตัดสินใจ
in the know idm มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ)
in the light of idm ตามความจริง
in the limelight idm เป็นจุดสนใจ
in the line of duty idm ตามหน้าที่
in the long run idm ในที่สุด
in the long run adv ในระยะยาว
in the main adv โดยส่วนใหญ่
in the manner of prep ในลักษณะ
in the matter of prep ในเรื่อง
in the matter of prep เกี่ยวข้องกับ
in the middle adv ตรงกลาง
in the middle of prep อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง
in the middle of nowhere idm ในที่ห่างไกล
in the midst of prep ท่ามกลาง
in the midst of prep ตรงกลาง
in the money idm มีค่า
in the mornings adv ทุกเช้า
in the near future idm ในไม่ช้า
in the nick of time idm ก่อนสายเกินไป
in the offing idm เกิดขึ้นในอนาคต
in the prime of life idm ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
in the public eye idm เป็นที่รู้กันทั่ว
in the raw idm เปลือยเปล่า
in the red idm เป็นหนี้สิน
in the right idm ทำถูกต้อง
in the running idm ในการแข่งขัน
in the same boat idm อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
in the same breath idm เกือบจะขณะเดียวกัน
in the same way adv ในทำนองเดียวกับ
in the second place idm อย่างที่สอง (ปกติใช้เมื่อพูดถึงอย่างแรกไปแล้ว)
in the short run idm ในอนาคตอันใกล้
in the sky adv ที่อยู่เหนือหัว
in the soup idm ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
in the south adj ในทางภาคใต้
in the tube sl เสี่ยงมาก
in the twinkling of an eye idm เร็วมาก
in the unlikely event of idm ถ้าบางสิ่งไม่เกิดขึ้น
in the way idm ขวางทาง
in the way of idm ขวางทาง
in the wind idm เกือบจะเกิดขึ้น (มักใช้ในทางวรรณคดี)
in the world idm น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the wrong idm ทำผิด
in the wrong way adv พลัด
in theory adv ตามหลักทฤษฎี
in there sl จริงใจ
in thing to do sl สิ่งที่เป็นที่นิยม
in this day and age idm ปัจจุบันนี้
in time idm ทันเวลา
in time adj ทัน
in time adv ทัน
in time adj ไม่ช้าก็เร็ว
in time adv ไม่ช้าก็เร็ว
in trouble sl ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน)
in turn adv เป็นลำดับ
in use adj พร้อมใช้งาน
in vain idm ไม่มีประโยชน์
in vain adv อย่างไร้ความหมาย
in view of idm เนื่องจาก
in virtue of prep ด้วยวิธี
in vitro adj ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
in vitro adv ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
in vitro fertilisation n การปฏิสนธิของเด็กภายนอกร่างกาย
in vivo adj ซึ่งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
in vivo adv โดยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
in with idm เป็นเพื่อนกับบางคน
in- prf ภายใน
in- prf ไม่
in-between n คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
in-between adj ซึ่งอยู่ระหว่าง
in-between adv อยู่ระหว่าง
in-depth adj ลึกซึ้ง
in-flight adj ระหว่างการบิน
in-house adj ซึ่งเกิดภายในองค์กร
in-house adv ภายในองค์กร
in-law n ญาติที่เกิดจากแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
in-line skate n รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า
in-line skate n รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า
in-your-face sl กล้าเผชิญหน้า
inability n การไร้ความสามารถ
inaccessible adj ซึ่งเข้าไม่ถึง
inaccuracy n ความไม่ถูกต้อง
inaccurate adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
inaccurately adv อย่างไม่ถูกต้อง
inaction n ความเฉื่อยชา
inactivate vt ทำให้เฉื่อยชา
inactive adj เกียจคร้าน
inactive adj ซึ่งไม่ได้ใช้งาน
inactively adv อย่างเชื่องช้า
inactivity n ความเฉื่อย
inactivity n ความเฉื่อยชา
inadequacy n ความขัดสน
inadequate adj ไม่พอเพียง
inadequately adv ไม่ดี
inadmissible adj ซึ่งไม่ยอมรับ
inadvertence n การขาดความเอาใจใส่
inadvertency n การขาดความเอาใจใส่
inadvertent adj ขาดความสนใจ
inadvisable adj ซึ่งไม่เหมาะสม
inadvisedly adv อย่างไม่ฉลาด
inalienable adj ซึ่งไม่สามารถโอนกันได้ (เนื่องจากกฎหมายบังคับ) (คำทางการ)
inamorata n หญิงที่เป็นที่รัก (ทางวรรณคดี)
inane adj โง่เขลา
inanimate adj ซึ่งไม่มีชีวิต
inanimateness n ความไม่มีชีวิตชีวา
inanition n ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย
inanity n ความโง่เขลา
inapplicable adj ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้
inapposite adj ซึ่งอยู่นอกประเด็น (คำทางการ)
inappreciable adj ซึ่งไม่สำคัญ
inapprehensible adj ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้
inapprehensive adj ซึ่งขาดความเข้าใจ
inappropriate adj ซึ่งไม่เหมาะสม
inappropriately adv ไม่ดี
inappropriately adv อย่างมากเกินไป
inappropriateness n การขาดความเหมาะสม
inappropriateness n ความไม่เป็นสุข
inapt adj ซึ่งไม่เหมาะสม
inaptitude n การขาดความเหมาะสม
inartculate adj ไม่สามารถพูดได้
inarticulate adj ซึ่งพูดไม่เก่ง
inasmuc as conj เนื่องจาก
inasmuch as conj เพราะฉะนั้น
inattention n การปล่อยปละละเลย
inattentive adj เพิกเฉย
inattentiveness n ความเพิกเฉย
inaudible adj ซึ่งไม่ได้ยิน
inaugural adj เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
inaugural adj เกี่ยวกับการเริ่ม
inaugural adj อันดับแรก
inaugurate vt เริ่มเป็นทางการ
inauguration n พิธีเปิด
inauguration n พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง)
Inauguration Day n วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)
inauspicious adj อัปมงคล
inauthentic n ซึ่งไม่แท้
inauthentic n ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ
inboard adj ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน
inboard n เรือที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายในเรือ
inboard adv อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเรือหรือเครื่องบิน
inborn adj โดยกำเนิด
inbound adj ขาเข้า
inbreathe vt หายใจเข้า
inbred adj ตั้งแต่เกิด
inbreed vt ผสมพันธุ์กับผู้มเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
inbreed vi ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
incalculable adj มากมาย
incalculate vt พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้
incalescent adj ร้อนขึ้น
incanation n คำ วลีหรือเสียงที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีก (เช่นระหว่างนั่งสมาธิ)
incandesce vi ส่องแสง
incandesce vt ส่องแสง
incandescence n การส่องแสง
incandescent adj ที่ร้อนแรง (อารมณ์)
incandescent adj ที่ส่องแสง
incandescent lamp n ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง
incantation n การปลุกเสก
incantation n คาถา
incapability n การไร้ประสิทธิภาพ
incapability n อัมพาต
incapable adj ซึ่งไม่สามารถพอ
incapacitate vt ทำให้ไม่สามารถ
incapacitate for phrv ทำให้ไม่สามารถกระทำ
incapacitate from phrv ทำให้ไม่สามารถกระทำ
incapacitation n การสูญเสียความสามารถ
incapacitiate vt ทำให้สูญเสียความสามารถ
incapacity n การไร้ความสามารถ
incarcerate vt ขังคุก (คำทางการ)
incarcerate in phrv จำคุก
incarnate adj ซึ่งเป็นตัวเป็นตน
incarnate vt ทำให้เป็นรูปร่าง
incarnation n การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
incatation n เวทมนตร์
incaution n การขาดความระมัดระวัง
incautious adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง
incautiously adv อย่างไม่เอาใจใส่
incautiousness n ความหละหลวม
incemnification n การชดใช้
incendiary adj เกี่ยวกับการวางเพลิง
incendiary n ผู้วางเพลิง (คำทางการ)
incendiary bomb n ระเบิดเพลิง
incense n กำยาน
incense vi จุดธูปบูชา
incense vt จุดธูปบูชา
incense vt ทำให้โกรธจัด
incensed adj ขุ่นเคือง
incensed adj โกรธเป็นไฟ
incentive adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น
incentive n สิ่งกระตุ้น
incept vi ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception n การก่อตั้ง (คำทางการ)
inception n การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inceptive n คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นของการกระทำ (ทางภาษาศาสตร์)
inceptive adj ที่เริ่มต้น (คำทางการ)
incerment n การเพิ่มขึ้น
incertain adj ที่ไม่มีความมั่นใจ
incertitude n ความกำกวม
incessant adj เรื่อยๆ
incessantly adv อย่างเรื่อยๆ
incest n การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous adj เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก
incestuous adj ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก
inch vt เคลื่อนไปทีละน้อย
inch vi เคลื่อนไปทีละน้อย
inch n นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
inch by inch idm ทีละนิ้ว
inchmeal adv ทีละเล็กละน้อย
inchoate adj เพิ่งเริ่มต้น (คำทางการ)
inchoation n การเริ่มต้น
incidence n อัตราการเกิด
incident adj เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ)
incident n เหตุการณ์
incidental adj โดยมิได้ตั้งใจ
incidental n สิ่งเล็กน้อย
incidental expenses n ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
incidentally adv โดยบังเอิญ
incidentally adv อีกประการหนึ่ง
incidentals n ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
incinerate vt เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
incinerate vi เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
incineratior n เตาเผาขยะ
incipience n การเริ่มต้น
incipient adj ซึ่งพึ่งจะเริ่ม
incise vt แกะสลัก
incise vt ผ่าตัด
incised adj ซึ่งเป็นรอยบากลึก
incision n การผ่าตัด
incisiveness n ความฉลาดเฉลียว
incisor n ฟันหน้า
incite vt กระตุ้น
incite to phrv กระตุ้น...ให้กระทำ
incitement n การยั่วยุ
incivility n พฤติกรรมหยาบคาย
inclasp vt โอบกอด (ทางวรรณคดี)
inclemency n ความเย็นชา
inclement adj ไร้ความเมตตา (คำทางการ)
inclinable adj ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง
inclination n การเอียง
inclination n ความโน้มเอียง
incline vi โค้ง
incline n พื้นที่ลาดเอียง
incline vi มีแนวโน้มที่จะ
incline vt มีแนวโน้มที่จะ
incline vi ลาดเอียง
incline vt ลาดเอียง
incline downward vi ลาด
incline forward phrv ก้ม
incline to phrv ลาดเอียงไปทาง
incline towards phrv ลาดเอียงไปทาง
inclined adj ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
inclined adj เอียง
inclose vt ล้อมรอบ
inclosure n สิ่งที่แนบไปด้วย
include vt ประกอบด้วย
include among phrv ใส่เข้าไปด้วย
include in phrv ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
include me out phrv กันออกไป
included adj ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย
including prep รวมทั้ง
inclusion n การผนวก
inclusive adj รวมด้วย
inclusively adv อย่างย่อๆ
incoercible adj ซึ่งบังคับไม่ได้
incogitant adj ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น
incognito adj ซึ่งไม่เปิดเผยนาม
incognito n นามแฝง
incognito adv อย่างไม่เปิดเผยนาม
incognizant adj ซึ่งไม่ทราบ (คำทางการ)
incoherence n ความไม่เชื่อมโยงกัน
incoherent adj ซึ่งไม่ต่อเนื่อง
incoherently adv อย่างไม่ต่อเนื่อง
incombustible adj ซึ่งไม่ติดไฟ
income n รายได้
income tax n ภาษีเงินได้
incoming n การเข้ามา
incoming adj ที่ใกล้เข้ามา
incomings n รายได้
incommensurable adj ที่เปรียบเทียบกันไม่ได้
incommensurable n สิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้
incommensurate adj ซึ่งไม่ได้สัดส่วน
incommode vt ทำให้ไม่สะดวก
incommodious adj อึดอัด (คำทางการ)
incommunicable adj ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่น
incommunicado adj ซึ่งไม่สามารถติด่อกับคนอื่นได้
incommunicado adv โดยไม่สามารติดต่อกับคนอื่นได้
incommunicative adj ซึ่งปิดปาก
incomparable adj ซึ่งหาที่เปรียบมิได้
incomparably adv อย่างหาที่เปรียบมิได้
incomparible adj ซึ่งไม่อาจเลียนแบบได้
incompatiable adj เข้ากันไม่ได้
incompatibility n ความแตกต่าง
incompatible adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
incompatibly adv อย่างไม่ลงรอยกัน
incompetence n การไม่มีความสามารถ
incompetent adj ซึ่งไร้ความสามารถ
incompetently adv อย่างไม่ชำนาญในการใช้
incompetible adj ที่ไม่สอดคล้องกัน
incomplete adj ซึ่งไม่สมบูรณ์
incompletely adv อย่างไม่สมบูรณ์
incompliant adj ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม (คำทางการ)
incomprehensible adj ที่ไม่สามารถเข้าใจได้
incompressible adj ที่อัดไม่ได้
incomputable adj ซึ่งไม่สามารถคำนวณไม่ได้
inconceivability n ความเป็นไปไม่ได้
inconceivable adj ซึ่งเหลือเชื่อ
inconcinnity n ความไม่งดงาม
inconclusive adj ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด
incongruent adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
incongruity n ความไม่สอดคล้องกัน
incongruous adj ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
incongruousness n ความไม่สอดคล้องกัน
inconsequential adj ซึ่งไม่สำคัญ
inconsiderable adj ซึ่งไม่สำคัญ (คำทางการ)
inconsiderate adj ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น
inconsisstent adj ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
inconsistence n ความไม่สอดคล้องกัน
inconsistence n สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน
inconsistency n ความไม่สอดคล้องกัน
inconsistency n สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน
inconsistent adj ซึ่งขัดแย้งกัน
inconsistently adv อย่างไม่ลงรอยกัน
inconsolable adj ซึ่ง (เศร้าโศก) จนไม่สามารถปลอบใจได้
inconsonant adj ที่ไม่สอดคล้องกัน
inconspicuous adj ซึ่งไม่สะดุดตา
inconstancy n ความไม่แน่นอน
inconstant adj ซึ่งผันแปร
incontestable adj ที่โต้แย้งไม่ได้
incontinent adj ซึ่งขาดการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
incontinent adv ทันที (คำโบราณ)
incontinent adj ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
incontrollable adj ที่ควบคุมไม่ได้
incontrovertible adj ที่โต้แย้งไม่ได้
inconvenience n ความไม่สะดวก
inconvenient adj ซึ่งไม่สะดวก
inconvertible adj ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
inconvincible adj ซึ่งไม่อาจทำให้เชื่อได้
incoordinate adj ซึ่งไม่ประสานกัน
incoordination n การไม่ประสานกัน
incorporate adj ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน (คำทางการ)
incorporate vi รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate vt รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate vt รวมเข้าด้วยกัน
incorporate vi รวมเข้าด้วยกัน
incorporate in phrv รวมเข้าไว้ใน
incorporate into phrv รวมเข้าไว้ใน
incorporate with phrv รวมกันเป็นบริษัท (ทางกฎหมายธุรกิจ)
incorporated adj ที่เป็นรูปบริษัท
incorporation n การรวมเข้าเป็นบริษัท
incorporeal adj ไม่ใช่วัตถุ
incorrect adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
incorrect adj ซึ่งไม่เหมาะสม
incorrect idea n ความคิดเห็นโง่ๆ
incorrectly adv อย่างไม่ถูกต้อง
incorrectness n ความไม่ถูกต้อง
incorrigible adj ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
incorruptibility n ความซื่อสัตย์
incorruptible adj ซึ่งไม่เน่าเปื่อย
incorruptible adj ซื่อตรง
increase n การเพิ่มขึ้น
increase n จำนวนที่เพิ่มขึ้น
increase vt เพิ่ม
increase vi เพิ่ม
increase from phrv ทำให้เพิ่มขึ้นจาก
increase in phrv ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง
increase in loudness n เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น
increase in size or amount n การเพิ่มของขนาด
increase suddenly vi เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
increase to phrv เพิ่มขึ้นเป็น
increased adj ที่เพิ่มขึ้น
increasing n การเพิ่มเติม
increasing adj ที่เพิ่มขึ้น
increasing adj ที่เพิ่มมากขึ้น
increasing adj ซึ่งสูงขึ้น
increasingly adv อย่างมากขึ้น
incredible adj ซึ่งไม่น่าเชื่อ
incredibly adv อย่างน่าประหลาดใจ
incredulity n ความไม่เชื่อ
incredulous adj ซึ่งเหลือเชื่อ
increment n การเพิ่มขึ้น
incriminate vt ฟ้องร้อง
incrimination n การฟ้องร้อง
incrust vt ตกแต่งด้วยเพชรพลอย
incrust vt หุ้มด้วยเปลือกแข็ง
incrustation n เปลือก
incubate vt ฟักไข่
incubate vi ฟักไข่
incubation n การอบ
incubation period adj ระยะซ่อนเร้น
incubator n เครื่องฟักไข่
incubator n ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด
incubus n ปีศาจที่มาร่วมประเวณีกับผู้หญิงขณะนอนหลับ (ทาง mythology)
incubus n สิ่งที่ครอบงำจิตใจ (โดยเฉพาะทางวรรณคดี)
inculcate vt พร่ำสอน
inculcate in phrv พร่ำสอนสั่ง
inculculabe adj ซึ่งไม่สามารถวัดได้
inculpable adj ซึ่งไม่มีความผิด (คำทางการ)
inculpate vt กล่าวหา (คำทางการ)
inculpation n การฟ้องร้อง
incumbency n ตำแหน่ง
incumbent adj ซึ่งมีหน้าที่
incumbent n ผู้ดำรงตำแหน่ง
incunable n หนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501
incunabulum n หนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501
incur vt ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี
incurable adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
incurable adj ซึ่งไม่สามารถรักษาได้
incurious adj ซึ่งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น
incursion n การจู่โจม
incursion n การบุกรุก (คำทางการ)
incus n กระดูกทั่งซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกค้อนและโกลนในช่องหู
incy-wincy sl เล็กน้อย
indebted adj ติดหนี้
indebtedness n ความเป็นหนี้
indecency n หยาบคาย
indecent adj ที่ไม่เหมาะสม
indecent adj หยาบคาย
indecently adv อย่างป่าเถื่อน
indecently adv อย่างน่าอับอาย
indecipherable adj ซึ่งไม่สามารถอ่านออก
indecision n ความไม่แน่ใจ
indecisive adj ซึ่งลังเล
indecisive adj ที่ไม่เด็ดขาด
indecisive adj ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน
indecisively adv อย่างลังเล
indecisively adv อย่างลังเล
indeed adv อย่างแท้จริง
indefatigability n ความพากเพียร
indefatigable adj ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
indefensible adj ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้
indefinable adj ซึ่งให้คำนิยามไม่ได้
indefinable n สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
indefinably adv อย่างเกินคำบรรยาย
indefinite adj ซึ่งไม่มีข้อกำหนด
indefinite article n คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน
indefinite pronoun n คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ
indefinitely adv ด้วยความไม่มั่นใจ
indefiniteness n ความไม่แน่ชัด
indefiniteness n ความไม่แน่นอน
indelible adj ที่ลบไม่ออก
indelicate adj หยาบ
indemnify vt จ่ายค่าชดเชย
indemnify against phrv ชดใช้ค่าเสียหาย
indemnify for phrv ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
indemnity n ค่าปรับ
indemonstrable adj ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ)
indent vt ทำให้เป็นรอยเว้า
indent vt เว้าเข้าไป
indent for phrv ออกใบสั่งซื้อสินค้า
indentation n รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย
indented adj ซึ่งเว้าแหว่ง
indentification n หนังสือเดินทาง
indentify vt แสดงลักษณะพิเศษ
indention n การย่อหน้า
indention n รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย
indenture n หนังสือสัญญา
independence n ความเป็นอิสระ
Independence Day n วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)
independence neutrality n การเป็นกลาง
independency n ความเป็นอิสระ (คำโบราณ)
independency n รัฐอิสระ
independent n คนที่พึ่งตนเอง
independent adj ซึ่งเป็นอิสระ
independent nation n ชาติเอกราช
independent school n โรงเรียนเอกชน
independently adv โดยตนเอง
indescribable adj ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา
indescribably adv อย่างเกินคำบรรยาย
indestructible adj ซึ่งไม่สามารถทำลายได้
indeterminable adj ซึ่งหาค่าหาไม่ได้
indeterminacy n ความไม่แน่นอน
indeterminate adj ซึ่งไม่แน่ชัด
indetermination n ความไม่แน่ชัด
index n ดัชนี
index n ตัวชี้
index vi ทำดัชนี
index vt ทำดัชนี
index finger n นิ้วชี้
index-linked n ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ
India n ประเทศอินเดีย
India n อินเดีย
India ink n หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
India rubber n ยางอินเดีย
Indian adj เกี่ยวกับอินเดีย
Indian n ชาวอินเดีย
Indian n ชาวอินเดียนแดง
Indian n ภาษาอินเดีย
Indian corn n ข้าวโพด
Indian file n การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ)
Indian Ocean n มหาสมุทรอินเดียมีความลึกประมาณ 25,344 ฟุต
Indian summer n ช่วงเวลาสงบและมีความสุขก่อนถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Indian summer n ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว
Indian tent n กระโจมของชาวอินเดียนแดง
Indiana n รัฐอินเดียนา (ในสหรัฐอเมริกา)
indicate vt ชี้ทาง
indicate vt แสดง
indicate data vi อ่านข้อมูล
indication n สัญญาณ
indication of illness n อาการ
indicative adj ซึ่งบ่งบอก
indicator n ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.)
indices n ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index)
indict vt ฟ้องร้อง
indicted adj ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
indicted adj ซึ่งมีความผิด
indiction n ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment n ข้อกล่าวหา
indifference n ความไม่สนใจ
indifferent adj ซึ่งเป็นกลาง
indifferent adj ซึ่งไม่เอาใจใส่
indifferently adv อย่างเรื่อยๆ
indifferently adv อย่างไม่เอาใจใส่
indifferently adv อย่างเฉื่อยๆ
indigence n ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด
indigency n ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด
indigenous adj เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
indigenous adj โดยธรรมชาติ (คำทางการ)
indigent adj ยากจน
indigested adj ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
indigestible adj (อาหาร) ไม่ย่อย
indigestion n อาการอาหารไม่ย่อย
indign adj น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ)
indignant adj ขุ่นเคือง
indignation n ความโกรธเคือง
indignity n การเสียเกียรติ
indigo n คราม
indigo adj สีน้ำเงินม่วง
indigotin n คราม
indiocy n ความโง่เขลา
indirect adj โดยอ้อม
indirect adj อ้อมค้อม
indirect object n กรรมรอง (ทางไวยากรณ์)
indirect speech n คำรายงานจากคำพูดของคนอื่น
indirection n การไม่ตรงไปตรงมา
indirection n ความไม่ตรง
indirectly adv อย่างอ้อมๆ
indiscernible adj ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้
indiscipline n การขาดระเบียบวินัย
indiscreet adj ซึ่งไม่รอบคอบ
indiscreetness n ความไม่รอบคอบ
indiscrete adj ซึ่งไม่แยกออกเป็นส่วนๆ
indiscretion n ความไม่รอบคอบ
indiscriminate adj ซึ่งขาดการพิจารณา
indiscriminately adv อย่างขาดการพิจารณา
indiscriminating adj ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
indispensable adj ซึ่งขาดไม่ได้
indispose vt ทำให้ไม่สามารถ
indisposed adj ซึ่งไม่เต็มใจ
indisposed adj ป่วย
indisposition n ความเจ็บป่วย
indisposition n ความไม่เต็มใจ
indisputable adj ซึ่งไม่อาจโต้แย้งไม่ได้
indissoluble adj เป็นตะกอน
indistinct adj คลุมเครือ
indistinctive adj ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
indistinctly adv อย่างคลุมเครือ
indistinctness n ความคลุมเครือ
indistinguishable adj ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้
indite vt ประพันธ์
indium n ธาตุโลหะอ่อนสีเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ In)
individual adj แต่ละบุคคล
individual n บุคคล
individual loaf n ก้อนขนมปัง
individual right n สิทธิส่วนตัว
individualism n ปัจเจกนิยม
individualistic adj ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
individualistically adj อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน
individuality n ความเป็นเอกเทศ
individuality n บุคลิกลักษณะเฉพาะ
individualize vt ทำให้เป็นเฉพาะราย
individually adv อย่างเอกเทศ
indivisible adj ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้
Indochina n แหลมอินโดจีน
Indochina n อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
Indochinese adj เกี่ยวกับอินโดจีน
Indochinese n ชาวอินโดจีน
indocile adj ซึ่งสอนยาก
indoctrinate vt สั่งสอนให้ซึมซาบ
indoctrinate with phrv ปลูกฝังให้เชื่อด้วย
indolence n ความขี้เกียจ
indolent adj ขี้เกียจ
indomitable adj ไม่สามารถเอาชนะได้
Indonesia n ประเทศอินโดนิเชีย
Indonesia n อินโดนิเชีย
Indonesian adj เกี่ยวกับอินโดนิเชีย
Indonesian n ชาวอินโดนิเชีย
Indonesian n ภาษาอินโดนิเชีย
indoor adj ภายในอาคาร
indoor sports n กีฬาในร่ม
indoors adv ในบ้าน
Indra n พระอินทร์
indubitable adj ชัดเจน (คำทางการ)
induce vt ชักชวน
induce in phrv เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
inducement n การชักนำ
inducement n สิ่งจูงใจ
induct vt ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
inductance n ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า)
inductee n ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร
induction n การให้เข้ารับตำแหน่ง
induction n อุปนัย (ทางตรรกวิทยา)
inductive adj เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive adj โดยอุปนัย
inductor n ตัวนำกระแสไฟฟ้า
indue vt มอบให้
induldge vt ตามใจ
indulge vt ยอมตามใจ
indulge vi ยอมตามใจ
indulge in phrv ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ
indulgence n การผ่อนผัน
indulgence n ความเมตตา
indulgent adj ซึ่งยอมผ่อนผัน
induplicate adj ซึ่งพับเข้าด้านใน (ทางพฤกษศาสตร์)
indurate vi แข็ง (ทางวรรณคดี)
indurate adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี)
indurate vt ทำให้แข็ง (ทางวรรณคดี)
induration n การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)
induration n การทำให้แข็งตัว
industrial n การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial adj เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrial adj ขยัน
industrial n บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต)
industrial area n เขตอุตสาหกรรม
industrial arts n อุตสาหกรรมศิลป์
industrial engineering n วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Revolution n การปฏิวัติอุตสาหกรรม
industrial settlement n นิคมอุตสาหกรรม
industrial standard n มาตรฐานอุตสาหกรรม
industrial work n งานอุตสาหกรรม
industrialist n นักอุตสาหกรรม
industrialization n การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน
industrialization n การทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
industrialize vi กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize vt ทำให้เป็นอุตสาหกรรม
industrialized adj ที่พัฒนาแล้ว
industrious adj ขยัน
industriously adv อย่างขยันขันแข็ง
industriousness n ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี)
industriousness n ความขยันขันแข็ง
industry n ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี)
industry n ธุรกิจ
industry n อุตสาหกรรม
indwell vi ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี)
indwell vt ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี)
indweller n ผู้อยู่อาศัย
ine suf เพศหญิง
ine suf เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
inearth vt ฝัง (คำโบราณ)
inebriant adj ซึ่งทำให้มึนเมา
inebriant n สิ่งที่ทำให้มึนเมา
inebriate n คนเมา (คำโบราณ)
inebriate vt ทำให้เบิกบานใจ
inebriate vt ทำให้เมา
inebriate adj เมา (คำโบราณ)
inebriated adj เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)
inebriated adj ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ
inebriated adj มึนเมา
inebriation n การมึนเมา
inebriation n ความเมาเล็กน้อย
inebriety n ความมึนเมา (คำโบราณ)
inedible adj ซึ่งกินไม่ได้
ineducable adj ซึ่งไม่สามารถให้การศึกษาได้
ineffable adj ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้
ineffably adv อย่างเกินคำบรรยาย
ineffaceable adj ซึ่งไม่สามารถลบออกได้
ineffective adj ซึ่งใช้การไม่ได้
ineffectiveness n การไร้ประโยชน์
ineffectual adj ซึ่งไม่ได้ผล
ineffectualness n การไร้ประโยชน์
inefficacious adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
inefficacy n การไร้ประโยชน์
inefficiency n การไร้ประสิทธิภาพ
inefficient adj ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ
inelastic adj ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน)
inelastic adj ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
inelegance n ความไม่งดงาม
inelegancy n ความไม่งดงาม
inelegant adj ซึ่งไม่งดงาม
ineligibility n การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ineligible adj ซึ่งขาดคุณสมบัติ
inept adj ซึ่งขาดความสามารถ
ineptitude n ความไม่ชำนาญในการใช้
inequality n ความไม่เสมอภาค
inequitable adj ซึ่งไม่เป็นธรรม
inequitably adv อย่างไม่เป็นธรรม
inequity n ความไม่เสมอภาค
ineradicable adj ซึ่งกำจัดไม่ได้
inerrant adj ซึ่งไร้ความผิด
inert adj เฉื่อยชา
inert gas n ก๊าซเฉื่อย
inertia n ความเฉื่อย
inertly adv อย่างเชื่องช้า
inertness n ความเฉื่อยชา
inertness n ความเกียจคร้าน
inescapability n ความหลีกเลี่ยงไม่ได้
inescapable adj ซึ่งหลบไม่พ้น
inescapably adv ด้วยความจำเป็น
inessential adj ไม่สำคัญ
inessential n สิ่งที่ไม่สำคัญ
inestimable adj ซึ่งประมาณค่าไม่ได้
inevitability n ความหลีกเลี่ยงไม่ได้
inevitable adj ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
inevitably adv อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
inexact adj ซึ่งคลาดเคลื่อน
inexact adj ไม่ละเอียด
inexcusable adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
inexhaustible adj ซึ่งไม่รู้จักหมด
inexistent adj ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่
inexorable adj ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง (คำทางการ)
inexpedient adj ซึ่งไม่เหมาะสม
inexpensive adj (ราคา) ย่อมเยา
inexpensiveness n การมีราคาย่อมเยา
inexperience n ความอ่อนหัด
inexperienced adj ซึ่งไร้ประสบการณ์
inexpert adj ซึ่งไม่ชำนาญ
inexpiable adj ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้
inexplicable adj ซึ่งอธิบายไม่ได้
inexplicit adj ซึ่งไม่ชัดเจน
inexplicitly adv อย่างไม่แสดงออก
inexpressible adj ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้
inexpressibly adv อย่างไม่อาจบรรยายได้
inexpressive adj เป็นความลับ
inextinguishable adj ที่ดับไม่ได้
inextricable adj ที่แก้ไม่ได้
infallible adj ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด
infamous adj น่าอับอาย
infamy n การมีชื่อเสียงในทางลบ
infancy n วัยทารก
infant adj ซึ่งอยู่ในวัยทารก
infant n ทารก
infanticide n การฆ่าทารก
infantile adj เหมือนทารก
infantile paralysis n โรคโปลิโอ
infantry n ทหารราบ
infantry soldier n ทหารราบ
infantryman n ทหารราบ
infarct n บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
infarction n การเกิดเนื้อตายเนื่องจากขาดการไหลเวียนของโลหิต
infatuate vt ทำให้หลงใหล
infatuate with phrv ทำให้ลุ่มหลง
infatuated adj ซึ่งลุ่มหลง
infatuation n ความหลงใหล
infeasible adj ที่ปฏิบัติไม่ได้
infect vi ติดโรค
infect vt ทำให้ติดเชื้อ
infect with phrv ทำให้ติดเชื้อโรค
infected adj ซึ่งติดโรค
infection n การติดเชื้อ
infectious adj ซึ่งติดเชื้อ
infective adj ทำให้ติดเชื้อได้
infecund adj ซึ่งไม่ออกผล
infedelity n การหลอกลวง
infeior adj อันดับรอง
infelicitous adj ซึ่งไม่เหมาะสม
infelicity n ความไม่เป็นสุข
infer vt อนุมาน
infer from phrv ลงความเห็นจาก
inferable adj ซึ่งบอกเป็นนัย
inference n การอนุมาน
inferential adj เกี่ยวกับการอนุมาน
inferior adj ด้อยกว่า
inferior n ผู้น้อย
inferiority n ความด้อย
inferiority complex n ปมด้อย
infernal adj เกี่ยวกับนรก (ทางวรรณคดี)
inferno n นรก
inferred adj ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ
infertile adj ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์
infertility n การไร้สมรรถภาพทางเพศ
infest vt รังควาญ
infest with phrv รบกวน
infested adj เต็มไปด้วยหนอนแมลง
infested adj ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
infested adj เหมือนหนู
infidel adj นอกรีต
infidelity n การนอกใจ
infield n สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล)
infighting n การต่อสู้แบบประชิดตัว
infiltrate vi ซึม
infiltrate vt แทรกซึม
infiltrate into phrv แทรกซึมเข้าไป
infiltrate through phrv แทรกซึมผ่าน
infiltration n การซึมทะลุ
infinite n ความไม่สิ้นสุด
infinite adj ไม่สิ้นสุด
infinite distance n อวกาศ
infinite knowledge n ความรอบรู้
infiniteness n ปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุด
infinitesimal n ปริมาณน้อยมาก
infinitesimal adj เล็กน้อยมาก
infinitive n รูปกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม
infinitive clause n อนุประโยคที่ประกอบด้วย infinitive
infinitude n ปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุด
infinity n ความไม่มีที่สิ้นสุด
infirm adj ซึ่งไม่แข็งแรง
infirmary n โรงพยาบาล
infirmity n ความเจ็บป่วย
infix vt มัด
inflame vt ทำให้ลุกเป็นไฟ
inflamed adj ซึ่งลุกเป็นไฟ
inflamed adj อักเสบ
inflamed appendix n ไส้ติ่งอักเสบ
inflammable adj ไวไฟ
inflammation n การอักเสบ
inflammation of a joint n ภาวะข้อต่ออักเสบ
inflammatory adj เกี่ยวกับการอักเสบ
inflatable adj ซึ่งทำให้พองได้
inflatable n สิ่งที่พองได้
inflate vt ทำให้พอง
inflate vi พองตัว
inflate with phrv ทำให้พองด้วย
inflated adj ซึ่งเฟ้อ
inflation n การขยายตัว
inflation n เงินเฟ้อ
inflationary cycle n เงินเฟ้อ
inflect vt ทำให้งอ
inflect vi ผันไปตามบุรุษและพจน์ (ทางไวยากรณ์)
inflection n การเปลี่ยนเสียงสูงต่ำ
inflection n การผันคำ (ทางไวยากรณ์)
inflection of verbs n การผันคำกริยา (ทางไวยากรณ์)
inflexed adj ที่โค้งเข้า
inflexibility n ความเข้มงวด
inflexibily n ความเข้มงวด
inflexibily n ความเข้มงวด
inflexible adj ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
inflict vt สร้างความเจ็บปวด
inflict a penalty vt ลงโทษ
inflict on phrv บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ
infliction n การลงโทษ
inflorescence n ดอกไม้ออกเป็นช่อ
inflow n กระแสที่ไหลเข้ามา
influence n การจูงใจ
influence vt กำหนด
influence n เจ้าถิ่น
influence vt ทำให้หลงเสน่ห์
influence vt มีอิทธิพลต่อ
influence n อำนาจ
influenced adj ได้รับผล
influenced adj ซึ่งมีแรงบันดาลใจ
influent adj ซึ่งไหลเข้ามา
influent n สาขาย่อยของแม่น้ำหรือทะเลสาป
influential adj ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
influential n ผู้มีอิทธิพล
influential person n ผู้มีอิทธิพล
influentially adv อย่างมาก
influenza n โรคไข้หวัดใหญ่
influx n การไหลทะลักเข้ามา
infolently adv อย่างเกียจคร้าน
inform vt แจ้งให้ทราบ
inform adj ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ)
inform about phrv บอกให้ทราบเกี่ยวกับ
inform against phrv แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ
inform of phrv บอกให้ทราบในเรื่อง
inform on phrv แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ
informal adj ซึ่งเป็นกันเอง
informal adj ซึ่งไม่เป็นทางการ
informal dress n การแต่งกายแบบลำลอง
informal gathering n การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ)
informality n การไม่มีพิธีรีตอง
informally adv อย่างไม่เป็นทางการ
informant n ผู้บอก
information n ข่าวสาร
information system n ระบบสารสนเทศ
informative adj ซึ่งให้ความรู้
informed adj ซึ่งรอบรู้
informed source n แหล่งข่าว
informer n คนแจ้งข่าว
infra prf ใต้
infract vt กระทำผิดกฎหมาย
infraction n การกระทำผิดกฎหมาย
infrared adj เกี่ยวกับอินฟราเรด
infrared n แสงอินฟราเรด
infrasonic adj เกี่ยวกับคลื่นเสียงความถี่ต่ำเกินกว่ามนุษย์ได้ยิน (<20 เฮิรตซ์)
infrastructure n โครงสร้างพื้นฐาน
infrequence n การเกิดไม่ถี่
infrequency n การเกิดไม่ถี่
infrequent adj ซึ่งเป็นครั้งคราว
infrequent adj ซึ่งหายาก
infrequent adj ขาดแคลน
infrequent adj ที่พบได้น้อย
infrequently idm ไม่กี่ครั้ง
infrequently adv นานๆ ครั้ง
infringe vt ฝ่าฝืน
infringe on phrv ฝ่าฝืน
infringe upon phrv ฝ่าฝืน
infringement n การฝ่าฝืน
infuriate vt ทำให้โกรธ
infuriated adj กราดเกรี้ยว
infuriating adj บ้า
infuse vt แช่
infuse vt ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง
infuse into phrv ซึมซาบ
infuse with phrv ทำให้ซึมซาบด้วย
infusion n การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
infusion n การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด
ingather vt เก็บรวบรวม
ingather vi รวมตัวกัน (วรรณคดี)
ingeminate vt ทำซ้ำ
ingenerate adj แต่กำเนิด (คำโบราณ)
ingenerate vt ทำให้เกิด (คำโบราณ)
ingenious adj ชาญฉลาด
ingeniously adv อย่างชาญฉลาด
ingenuity n ความเฉลียวฉลาด
ingenuous adj บริสุทธิ์ใจ
ingenuously adv อย่างบริสุทธิ์ใจ
ingenuousness n ความบริสุทธิ์ใจ
ingest vt นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก
ingestion n การบริโภค
ingle n เตาไฟ (โบราณ)
inglenook n มุมข้างเตาฝาผนัง
inglorious adj น่าอับอาย
ingoing adj ซึ่งกำลังเข้ามา
ingot vt ทำเป็นแท่งโลหะ
ingot n แท่งโลหะ
ingraft vt ปลูกถ่ายอวัยวะ
ingraft in phrv สอนสั่ง
ingraft into phrv ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ
ingraft onto phrv ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ
ingraft upon phrv ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ
ingrain adj ซึ่งติดแน่น
ingrain vt ฝังแน่น
ingrain n เส้นใยที่ถูกย้อมติดสีก่อนนำไปทอ
ingrained adj ติดแน่น
ingrate n คนอกตัญญู
ingrate adj อกตัญญู
ingratiate with phrv ประจบประแจง
ingratitude n ความอกตัญญู
ingredient n ส่วนผสม
ingress n ทางเข้า
ingression n ทางเข้า
ingroup n กลุ่มที่มีแนวคิดหรืออื่นๆ เหมือนกันและคัดคนไม่เหมือนออก)
ingrowing adj ซึ่งงอกเข้าข้างใน
ingrown adj ซึ่งฝังอยู่ภายใน
ingrowth n การงอกเข้าด้านใน
inguinal adj เกี่ยวกับขาหนีบ
inhabit vt อยู่อาศัย
inhabitable adj ซึ่งอาศัยอยู่ได้
inhabitance n การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล)
inhabitancy n ที่อยู่อาศัย
inhabitant n ผู้อาศัย
inhabitants n กลุ่มพลเมือง
inhabitants n ชาวพื้นเมือง
inhabitants n ประชากร
inhabitants n ชาวเมือง
inhalation n การหายใจเข้า
inhalator n เครื่องช่วยหายใจ
inhale vt หายใจเข้า
inhale vi หายใจเข้า
inhaler n เครื่องช่วยหายใจ
inhaler n ผู้สูด
inharmonic adj ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
inharmonious adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน
inharmoniously adv อย่างไม่ลงรอยกัน
inharmoniousness n ความไม่ลงรอยกัน
inhere vi คงอยู่ใน
inhere in phrv เกิดอยู่ใน
inherent adj ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย
inherently adv โดยกำเนิด
inherently adv โดยกำเนิด
inherit vi รับมรดก
inherit vt สืบต่อ
inherit from phrv สืบทอดจาก
inheritable adj สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย)
inheritance n การรับมรดก
inheritance tax n ภาษีมรดก
inherited adj ซึ่งสืบทอดมา
inherited adj เป็นกรรมพันธุ์
inherited adj ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์
inheritor n ผู้รับมรดก (กฎหมาย)
inheritress n ทายาทที่เป็นหญิง
inhibit vt ยับยั้ง
inhibit from phrv ยับยั้ง...จาก
inhibition n การขัดขวาง
inhibitive adj ซึ่งขัดขวาง
inhibitor n ตัวยับยั้ง
inhospitable adj ซึ่งไม่ต้อนรับ
inhospitable adj ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
inhospitality n การไม่เป็นมิตร
inhuman adj โหดร้าย
inhumane adj ขาดมนุษยธรรม
inhumanity n ความป่าเถื่อน
inhumanly adv อย่างทารุณ
inhume vt ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ)
inimical adj ซึ่งไม่เป็นมิตร
inimitable adj ซึ่งไม่อาจเลียนแบบได้
iniquitous adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
iniquity n ความอยุติธรรม
initiaion n การเริ่มเข้าเป็นสมาชิก
initial adj ชั้นต้น
initial vt ลงชื่อแรก
initial n อักษรแรกของชื่อ
initialism n อักษรย่อ
initially adv ในขั้นต้น
initiate n ผู้เริ่มต้น
initiate vt ริเริ่ม
initiate into phrv แนะนำให้เข้าร่วม
initiation n การริเริ่ม
initiative n การเริ่มต้น
initiative n ความริเริ่ม
initiator n ผู้ริเริ่ม
initiatory adj ริเริ่ม
inject vt ฉีด
inject into phrv ฉีดของเหลวเข้าสู่
inject with phrv ฉีดของเหลวเข้าสู่
injection n การฉีดยา
injection n ยาฉีด
injudicious adj ซึ่งไม่ฉลาด
injunction n คำสั่งห้าม
injure vt ทำร้าย
injured adj ซึ่งได้รับบาดเจ็บ
injured n ผู้ได้รับบาดเจ็บ
injurious adj ซึ่งเป็นอันตราย
injuriously adv อย่างอันตราย
injury n การทำให้เสียหาย (กฎหมาย)
injury n อันตราย
injury n อาการบาดเจ็บ
injustice n ความอยุติธรรม
ink n น้ำหมึก
ink vt ลงหมึก
ink n หมึกจากปลาหมึก
ink in phrv เติมหมึกให้เต็ม
ink over phrv ทับด้วยหมึก
ink slinger sl นักเขียนอาชีพ
ink-jet n ระบบการพิมพ์แบบพ่นหยดหมึกขนาดเล็ก
inker n ลูกกลิ้งหมึกของแท่นพิมพ์
inkhorn n ขวดหมึก
inkling n ความเฉลียวใจ
inkstand n แท่นหมึก
inkwell n ที่ใส่หมึก
inky adj ดำเหมือนหมึก
inlaid adj เลี่ยม
inland adv เข้าในประเทศ
inland adj ซึ่งอยู่ภายในประเทศ
inland n บริเวณภายในประเทศ
inland fishery n การประมงน้ำจืด
inland sea n ทะเลภายใน
inlay n การฝัง
inlay vt ฝัง
inlay n สารอุดฟัน (ทางการแพทย์)
inlet n ช่อง (ทางเทคนิค)
inlet n ปากน้ำ
inlet vt ใส่เข้าไป
inlier n พื้นที่หรือการเรียงชั้นหินดั้งเดิมที่ปกคลุมด้วยชั้นหินใหม่
inly adv ไปข้างใน (วรรณคดี)
inmate n ผู้ถูกกักกัน
inmesh vt ทำให้ติดกับดัก
inmost adj สุดซึ้ง
inn vi พักที่โรงแรม
inn vt พักที่โรงแรม
inn n โรงแรมเล็กๆ
innards n กลไกภายในเครื่องยนต์
innards n เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ)
innate adj โดยกำเนิด
innately adv โดยกำเนิด
inner adj ข้างใน
inner circle n กลุ่มคนวงใน
inner city n บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก
inner ear n หูชั้นใน
inner man n จิตใจ
inner tube n ยางในของรถยนต์หรือรถจักรยาน
inner voice n ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
inner-city n ใจกลางเมือง
innerly adv ภายใน
innermost adj ซึ่งอยู่ส่วนในสุด
innermost adj ส่วนตัว
innervate vt มีเส้นประสาทไปถึง
innervation n การมีเส้นประสาทไปถึง
innerve vt ส่งพลังประสาทไปถึง
inning n ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล
innkeeper n ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม
innocence n ความบริสุทธิ์ (ทางกฎหมาย)
innocence n ความไร้เดียงสา
innocent adj ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย)
innocent adj ซึ่งไร้เดียงสา
innocent n ผู้บริสุทธิ์
innocently adv อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
innocuous adj ซึ่งไม่มีอันตราย
innocuously adv อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
innocuousness n ความไม่เป็นอันตราย
innominate bone n กระดูกสะโพก
innovate vt ทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่
innovate vi เปลี่ยนแปลงใหม่
innovation n นวัตกรรม
innovative adj ใหม่
innovative adj ใหม่
innoxious adj ซึ่งไม่มีอันตราย
innuendo n การประชด
innumerability adv อย่างมากมาย
innumerable adj ซึ่งนับไม่ถ้วน
inoculate vt ฉีด (วัคซีน)
inoculate against phrv ปลูกฝีป้องกัน (โรค)
inoculate with phrv ปลูกฝีด้วย
inoculated adj ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค
inoculation n การฉีดวัคซีน
inoffensive adj ไม่เป็นภัย
inoperable adj ซึ่งปฏิบัติการไม่ได้
inoperable adj ซึ่งผ่าตัดไม่ได้ (ทางการแพทย์)
inoperative adj ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้
inopportune adj ซึ่งผิดกาละเทศะ
inopportunely adv อย่างไม่ถูกกาละเทศะ
inordinate adj ซึ่งมากเกินไป
inordinately adv อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้
inordinately adv มากเกิน
inorganic adj อนินทรีย์
inorganic chemistry n เคมีอนินทรีย์
inosculate vt เชื่อมต่อโดยรูปเปิด
inosculate vi เชื่อมต่อโดยรูปเปิด
inpatient n คนไข้ใน
inpportune adj ซึ่งไม่เหมาะสม
inproper adj ซึ่งไม่เหมาะสม
input n การนำเข้า
input n การสนับสนุน
input n กำลังกระแสไฟฟ้า
input n ข้อมูล
input vt ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
input vt ให้ข้อมูล
inquest n การสอบสวนคดี
inquietude n ความกระสับกระส่าย
inquire vt ไต่ถาม
inquire vi สืบหาความจริง
inquire about phrv สอบถามเกี่ยวกับ
inquire after phrv ไต่ถามทุกข์สุขของ
inquire for phrv สืบหา
inquire into phrv สอบสวน
inquire of phrv ถามเกี่ยวกับ
inquire within phrv สอบถามข้างใน
inquirer n ผู้สอบสวน
inquirer n ผู้แสวงหา
inquiring adj ช่างซักถาม
inquiringly adv ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
inquiry n การไต่สวน
inquisition n การสอบสวนหาความผิด
inquisitive adv ซึ่งอยากรู้อยากเห็น
inquisitively adv อย่างอยากรู้อยากเห็น
inquisitor n ผู้ทำการสอบสวน
inroad n การล่วงล้ำ
inrush n การไหลเข้า
ins and outs of idm รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
insalubrious adj ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
insane adj ซึ่งขาดสติ
insanely adv อย่างวิกลจริต
insanitary adj ไม่ถูกอนามัย
insanity n ความวิกลจริต
insatiable adj ซึ่งไม่รู้จักพอ
insatiate adj ที่ไม่รู้จักพอ
inscribe vt ลงรายการ
inscribe vt สลัก
inscribe in phrv จารึก (คำพูด) ลงใน
inscribe on phrv จารึก (คำพูด) ลงใน
inscribe with phrv จารึกด้วย (คำพูด)
inscribed adj ซึ่งจารึกไว้
inscription n สิ่งที่จารึก
inscrutable adj ไม่อาจหยั่งรู้ได้
insect n คนเลวทราม
insect n แมลง
insecticide n ยาฆ่าแมลง
insectivore n สัตว์หรือพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร
insectivorous adj ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร
insecure adj ไม่ปลอดภัย
insecurity n ความไม่ปลอดภัย
inseminate vt ผสมเทียม
insemination n การผสมเทียม
insensate adj ไร้ความรู้สึก
insensibility n สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย
insensibility n อาการกึ่งสลบ
insensibility n การเป็นลม
insensible adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก
insensible adj ซึ่งหมดสติ
insensibly adv โดยไม่รู้ตัว
insensitive adj ไม่รู้สึก
insentience n การไร้ความรู้สึก
insentient adj ไม่มีความรู้สึก
inseparable adj ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้
inseparably adv อย่างเป็นเงา
insert vt แซม
insert n ใบแทรก
insert vt ใส่
insert between phrv แทรกระหว่าง
insert in phrv แทรกเข้าไปใน
insert into phrv เขียนเพิ่มใน
inserted adj ซึ่งใส่ไว้
insertion n การแทรก
inset n ภาพประกอบ
inset vt ใส่
inset in phrv สอดแทรกเข้าไป
inset into phrv สอดแทรกเข้าไป
inshore adv เข้าหาฝั่ง
inshore adj เลียบฝั่ง
inside adv ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside prep ภายใน
inside adv ภายใน
inside adj ภายใน
inside adj วงใน
inside n ส่วนใน
inside sl ในคุก
inside information n ข้อมูลลับ
inside job n อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
insider n คนภายใน
insides n เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ)
insidiou adj ซึ่งหลอกลวง
insidious adj ซึ่งมีเงื่อนงำ
insight n ความเข้าใจลึกซึ้ง
insightful adj ซึ่งมีสายตาแหลมคม
insignia n เครื่องยศ
insignia of rank n เครื่องยศ
insignificance n ความไม่สำคัญ
insignificant adj ไม่สำคัญ
insignificantly adv อย่างไม่สำคัญ
insincere adj ซึ่งไม่จริงใจ
insincere talk n การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม)
insincerely adv อย่างหลอกลวง
insincerity n ความไม่ซื่อสัตย์
insinuate vt บอกเป็นนัย
insinuate vi บอกเป็นนัย
insinuate into phrv สอดแทรกเข้าไป
insinuatingly adv อย่างเปรยๆ
insinuation n การประชด
insinuation n การพูดเป็นนัย
insipid adj ไม่มีรสชาติ
insipience n ความโง่
insist vi ยืนยัน
insist on phrv ยืนยันในเรื่อง
insist upon phrv ยืนยันในเรื่อง
insistence n การยืนกราน
insistency n การยืนกราน
insistent adj ยืนยัน
insobriety n ความไม่สุขุม
insofar as conj ตราบเท่าที่ (ทางการ)
insolate vt ผึ่งแดด
insole n พื้นในของรองเท้า
insolence n ความทะนง
insolent adj ซึ่งไร้ยางอาย
insolent adj อวดดี
insolently adv อย่างอวดดี
insoluble adj แก้ไขไม่ได้
insoluble adj ไม่ละลาย
insolvable adj ที่อธิบายไม่ได้
insolvency n การล้มละลาย
insolvent adj ซึ่งล้มละลาย
insomnia n อาการนอนไม่หลับ
insomniac adj ที่นอนไม่หลับ
insomniac n ผู้นอนไม่หลับ
insomuch as conj เนื่องจาก
insouciance n ความไม่สนใจ
insouciant adj ไร้ความกังวล
inspect vt ตรวจสอบ
inspection n การตรวจจับ
inspective adj เป็นการควบคุมดูแล
inspector n ผู้ตรวจสอบ
inspector n สารวัตร
inspiration n การสูดลมหายใจ
inspiration n ความบันดาลใจ
inspirational adj เป็นการดลใจ
inspiratory adj เกี่ยวกับการหายใจเข้า
inspire vt ดลใจ
inspire vt ทำให้เกิด
inspire awe in vt ทำให้เกรงขาม
inspire in phrv ทำให้เร้าใจ
inspire with phrv ทำให้เร้าใจด้วย
inspired adj ที่ถูกดลใจ
inspired adj ยอดเยี่ยม
inspiring adj จับใจ
inspirit vt ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน
instability n ความไม่มั่นคง
instable adj ไม่มั่นคง
instablility n ความเปลี่ยนแปลงง่าย
instal in phrv ติดตั้ง
install vt ติดตั้ง
install vt สถาปนา
install in phrv ติดตั้ง
installation n การติดตั้ง
installation n การสถาปนา
installation n การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation n ค่ายทหาร
installment n การผ่อนส่ง
installment n ค่างวด
installment plan n การเช่าซื้อ
instance n กรณี
instance n การดำเนินคดี (กฎหมาย)
instance vt ยกตัวอย่าง
instancy n ความรีบด่วน
instant adj รีบด่วน
instant replay n การถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันทีหลังจากบันทึกเทปไว้
instantaneity n ความเร่งด่วน
instantaneous adj ทันที
instantaneously adv อย่างทันที
instantiate vt ยกตัวอย่างประกอบ
instantly adv โดยทันที
instar n แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
instate vt มอบตำแหน่งให้
instead adv แทน
instep n หลังเท้า
instigate vt กระตุ้น
instigate to phrv ยุแหย่
instigation n การยั่วยุ
instigator n ผู้ก่อการ
instil in phrv ใส่เข้าไป
instil into phrv ใส่เข้าไป
instil with phrv สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย
instill vt ค่อยๆ ซึมเข้าไป
instill vt ทำให้ประทับใจ
instill vt ปลูกฝัง
instill in phrv ใส่เข้าไป
instill into phrv ใส่เข้าไป
instill with phrv สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย
instillation n การแผ่กระจาย
instinct adj มีชีวิตชีวา
instinct n สัญชาตญาณ
instinctive adj เกี่ยวกับสัญชาตญาณ
institute n วิทยาลัย
institute vt สร้าง
institute vt สร้าง
institute n สถาบัน
institute vt เริ่มนำ
institute vt เริ่มดำเนินการ
institute against phrv เริ่ม
institute into phrv แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
institute to phrv แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
institution n ธรรมเนียม
institution n สถาบัน
institutional adj เกี่ยวกับสถาบัน
institutionalize vt จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง
instruct vi สั่งสอน
instruct vt สั่งสอน
instruct in phrv สอนในเรื่อง
instruction n การสอน
instruction n คำสั่ง (คำทางการ)
instruction n วิธีใช้
instructions n ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา
instructive adj ซึ่งเป็นการสั่งสอน
instructor n ครูผู้สอน
instructress n ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว)
instrument n เครื่องดนตรี
instrument n เครื่องตรวจวัด
instrument vt ติดตั้งเครื่องควบคุม
instrument n ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
instrument vi เรียบเรียงดนตรี
instrument n วิธีการ
instrument n อุปกรณ์
instrument n เอกสาร
instrument of torture n เครื่องทรมานดึงแขนขา
instrument panel n แผงหน้าปัดรถยนต์
instrumental adj เป็นเครื่องมือ
instrumental in doing something idm มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง
instrumentalist n ผู้เล่นดนตรี
instrumentality n การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentality n หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง)
instrumentation n เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี
instrusion n การบุกรุก (คำทางการ)
insubordinate adj กระด้างกระเดื่อง
insubordinate n ผู้กระด้างกระเดื่อง
insubordination n การดื้อรั้น
insubstantial adj เปราะบาง
insufferable adj ซึ่งไม่สามารถจะทนได้
insufferably adv อย่างเหลือทน
insufficiency n ความขาดแคลน
insufficient adj ขาดแคลน
insular adj ซึ่งมีมุมมองแคบ
insulate vt ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulate from phrv ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก
insulation n ฉนวน
insulator n ฉนวน
insulin n อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด)
insult n การดูถูก
insult vt พูดแดกดัน
insult vi พูดแดกดัน
insult n วาจาหยาบคาย
insulting adj ซึ่งดูถูกดูแคลน
insultingly adv อย่างดูถูกดูแคลน
insuperable adj ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้
insupportable adj ซึ่งไม่สามารถจะทนได้
insupportably adv อย่างเหลือทน
insuppressible adj ซึ่งไม่สามารถระงับได้
insurable adj ซึ่งรับประกันได้
insurance n การประกัน
insurance policy n กรมธรรม์ประกันภัย
insure vt ประกันภัย
insure vi ประกันภัย
insure against phrv รับประกัน
insure for phrv ทำประกัน (เพื่อป้องกัน)
insure with phrv ทำประกันกับ
insured adj ซึ่งมีประกัน
insurer n ผู้รับประกัน
insurgence n การจลาจล
insurgency n การจลาจล
insurgent n กบฎ
insurgent adj ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
insurmountable adj ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้
insurrection n การจลาจล
insurrectionary n การกบฏ
insurrectionary adj เกี่ยวกับการกบฎ
insusseptible adj ซึ่งไม่ถูกชักจูงได้ง่าย
intact adj ซึ่งไม่เสียหาย
intaglio n การแกะสลักลงบนวัสดุแข็ง
intake n ปริมาณที่บริโภค
intangible adj ซึ่งยากเกินกว่าจะอธิบาย
intangible adj ซึ่งสัมผัสไม่ได้
integer n จำนวนเต็ม
integrable adj ซึ่งทำให้รวมอยู่ในกลุ่มได้
integral adj ครบถ้วน
integral adj ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
integrality n ความสมบูรณ์
integrant adj ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
integrant n ส่วนประกอบ
integrate vi ผสมผสาน
integrate vt ผสมผสาน
integrate into phrv รวมกันเป็น
integrate with phrv รวมเข้ากับ
integrated adj ซึ่งผสมผสาน
integration n การรวมเข้าด้วยกัน
integrator n คนรวบรวม
integrity n ความซื่อสัตย์
integrity n ความสมบูรณ์
integument n ส่วนห่อหุ้มภายนอกของสัตว์หรือพืช (เช่น เปลือกหรือผิวหนัง)
intellect n ปัญญา
intellect n ผู้รอบรู้
intellect n สติปัญญา
intellection n การเข้าใจ
intellectual adj เกี่ยวกับปัญญา
intellectual adj ซึ่งมีสติปัญญา
intellectual n ผู้มีสติปัญญาสูง
intellectual property n ทรัพย์สินทางปัญญา
intellectualism n ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectually adv ทางสติปัญญา
intelligence n การสืบราชการลับ
intelligence n ข่าวกรอง
intelligence n ความฉลาด
intelligence n หน่วยสืบราชการลับ
intelligence quotient n การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.)
intelligence test n การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligent adj ซึ่งมีไหวพริบ
intelligently adv อย่างหลักแหลม
intelligentsia n กลุ่มปัญญาชน
intelligible adj ซึ่งสามารถเข้าใจได้ดี
intemperance n การทำตามใจมากเกินไป
intemperate adj ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ
intend vt ตั้งใจ
intend vi ตั้งใจ
intend vt หมายถึง
intend as phrv ตั้งใจให้เป็น
intend for phrv อยากให้ร่วม
intendance n สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร
intendancy n บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
intendant n ผู้ควบคุมดูแล
intended adj ซึ่งวางแผนเอาไว้
intended adj ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intended adj ซึ่งมีเจตนา
intendedly adv โดยตั้งใจ
intending adj ซึ่งมีใจโน้มเอียง
intending adj ซึ่งอยากจะเป็น
intendment n ข้อตกลงร่วมกัน
intense adj เข้มข้น
intense adj แรงกล้า
intensely adv อย่างแรง
intenseness n ความแรง
intensify vt ทำให้รุนแรงขึ้น
intensify vt รุนแรงขึ้น
intensity n ความเข้มข้นของพลังงาน
intensity n ความรุนแรง
intensity n ความเอาจริงเอาจัง
intensive adj เข้มข้น
intensive adj ละเอียดถี่ถ้วน
intensively adv อย่างคร่ำเคร่ง
intent n เจตนา (คำทางการ)
intent adj ซึ่งตั้งใจ
intention n ความตั้งใจ
intentional adj ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ
intentionally adv โดยตั้งใจ
intently adv อย่างตั้งใจ
inter vt ฝังศพ
inter prf ระหว่าง
inter in phrv ฝังไว้ใน
inter- prf ระหว่าง
inter-group communication n การติดต่อประสานงาน
interact vi มีปฏิกิริยาต่อกัน
interact with phrv มีปฏิกิริยากับ
interaction n ปฏิกิริยา
interactive adj ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน
interbred adj เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก
interbred adj ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก
interbred adj ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม
interbreed vt ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed vi ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreeding n การผสมข้ามพันธุ์
intercalate vt สอด
intercalate vi สอด
intercede vi ขอร้องให้คนอื่น
intercede for phrv ไกล่เกลี่ยให้กับ
intercede with phrv ไกล่เกลี่ยให้กับ
intercellular adj ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์ (ทางชีววิทยา)
intercept n การสกัดกั้น
intercept vt สกัด
intercept vi สกัด
intercepter n เครื่องบินประจัญบาน (ทางกองทัพอากาศ)
intercepter n ผู้ขัดขวาง
interception n การสกัดกั้น
intercession n การสวดสั้นๆ
interchange n การแลกเปลี่ยน
interchange vt สับกัน
interchange vi สับกัน
interchange with phrv แลกเปลี่ยนกับ
interchangeable adj ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้
interchangeably adv โดยเปลี่ยนกันได้
intercity adj ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองขึ้นไป
intercollegiate adj ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย
intercom n ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง
intercom system n วิทยุติดต่อ
intercommunicate vi ติดต่อสื่อสารกัน
interconnect vi เชื่อมต่อกัน
interconnect vt เชื่อมต่อกัน
intercontinental adj ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างสองทวีป
intercostal n กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง
intercostal adj ระหว่างซี่โครง
intercourse n การติดต่อกัน
intercourse n การมีเพศสัมพันธ์
intercrossed adj ที่ผสมข้ามพันธุ์
intercultural adj ซึ่งเกิดระหว่างคนหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
intercurrent adj ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ)
intercurrent adj ซึ่งแทรกซ้อน (ทางการแพทย์)
interdenominational adj ระหว่างต่างศาสนา
interdependence n การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent adj ซึ่งพึ่งพากัน
interdependently adv อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
interdict n คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย)
interdict vt ห้าม (ทางกฎหมาย)
interdiction n การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ)
interdisciplinary adj ซึ่งรวมกันสองสาขาวิชาขึ้นไป
interest n ความดึงดูง
interest n ความสนใจ
interest vt ทำให้เกี่ยวข้อง
interest vt ทำให้สนใจ
interest n ผลประโยชน์
interest in phrv ทำให้สนใจใน
interested adj ซึ่งสนใจ
interesting adj น่าสนใจ
interests n ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง)
interface n พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง
interfere vi ก้าวก่าย
interfere vi รบกวน
interfere in phrv เข้าไปเกี่ยวข้อง
interfere with phrv เข้าไปเกี่ยวข้อง
interference n การเข้าแทรกแซง
interference n สิ่งรบกวน
interferer n คนชอบก้าวก่าย
interfering adj ซึ่งก้าวก่าย
intergroup adj เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
interim n ช่วงระหว่างเวลา
interim adj ชั่วคราว
interior adj ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป)
interior adj ภายใน
interior adj ภายในจิตใจ
interior n ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
interior n ส่วนใน
interior decoration n การออกแบบและตกแต่งภายใน
interior design n การออกแบบและตกแต่งภายใน
interiority n บริเวณภายในประเทศ
interiority n ส่วนใน
interiorly adv ภายใน
interject vt อุทาน
interject vi อุทาน
interjection n การพูดสอดขึ้นมา
interjection n คำอุทาน
interlace vt ไขว้กัน
interlace vi ไขว้กัน
interlace with phrv ไขว้กับ
interlard vt สอดแทรก
interlard with phrv ผสมผสานกับ
interlay vt วางอยู่ระหว่าง
interleaf n ใบแทรก
interleave vt ใส่แผ่นแทรก
interleave with phrv สอดแทรกด้วย
interline vt สอดแทรกคำระหว่างบรรทัดหรือข้อความ
interline vt ใส่ซับใน (สำหรับเสื้อผ้า)
interlinear adj ซึ่งแทรกระหว่างบรรทัด
interlingua n ภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ
interlink vt เชื่อมต่อกัน
interlink vi เชื่อมต่อกัน
interlock vt ประสานกัน
interlock vi ประสานกัน
interlock n อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน
interlocution n การสนทนา
interlocutor n คู่สนทนา (คำทางการ)
interlocutor n ตัวแทนเจรจา
interlocutory adj ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา
interlope vi บุกรุก
interlude n การเล่นสลับฉาก
interlunar adj เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
intermarriage n การแต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
intermarry vi แต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
intermarry vi แต่งานกับผู้ที่อยู่ภายในครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
intermarry with phrv แต่งงานกันระหว่าง
intermediacy n การซึมทะลุ
intermediary adj ซึ่งเป็นสื่อกลาง
intermediary n สื่อกลาง
intermediate n คนกลาง
intermediate adj ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
intermediate vi เป็นคนกลาง
interment n การฝังศพ (คำทางการ)
intermezzo n การแสดงสลับฉาก
interminable adj ยืดยาด
interminably adv อย่างยืดยาด
intermingle vi ผสมเข้าด้วยกัน
intermingle vt ผสมเข้าด้วยกัน
intermingle with phrv แอบปะปนไปกับ
intermission n เวลาพัก
intermit vt หยุดชั่วคราว
intermit vi หยุดชั่วคราว
intermittent adj เป็นพักๆ
intermittently adv อย่างไม่ต่อเนื่อง
intermix vi ผสม
intermix vt ผสม
intermixture n การผสมเข้าด้วยกัน
intern vt กักตัว
intern n คนฝึกงาน
intern n แพทย์ฝึกหัด
intern in phrv กักขังใน
internal adj ภายใน
internal ear n หูชั้นใน
internally adv ภายใน
international adj ระหว่างประเทศ
international n องค์กรระหว่างประเทศ
internationalism n นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
internationalist n ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
internationalization n การทำให้เป็นสากล
internationalize vt ทำให้เป็นสากล
internationally adv ระหว่างประเทศ
interne n คนฝึกงาน
interne n แพทย์ฝึกหัด
internecine adj ซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ประเทศหรือองค์กร
internee n ผู้ถูกกักขัง
Internet n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ
internist n อายุรแพทย์
internment n การกักกัน
internode n ปล้อง
internuncio n อัครสมณทูตขององค์สันตะปาปา
interpenetrate vt ซึมเข้าไป
interpenetration n การซึมทะลุ
interpenetration n การแพร่กระจาย
interpersonal chemistry n วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
interplanetary adj ระหว่างดาวเคราะห์
interplay n การมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน
Interpol n องค์การตำรวจสากล
interpolate vt แทรกคำลงในข้อความ
interpolate vt พูดแทรก
interpolation n การแทรก
interpose vi สอดแทรก
interpose between phrv สอดแทรกระหว่าง
interpose in phrv ช่วยกั้นขวาง
interposition n การสอดแทรก
interpret vt เข้าใจ
interpret vt แปล
interpret vi อธิบาย
interpret as phrv หมายถึง
interpretation n การแปลความหมาย
interpretative adj เกี่ยวกับการแปลความหมาย
interpreter n ล่าม
interracial adj ระหว่างเชื้อชาติ
interreact vi ทำงานร่วมกัน
interregnum n ช่วงเวลาที่ไร้ผู้ปกครองประเทศ
interrelate vi มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
interrelate vt มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
interrogate vi ซักถาม
interrogate vt ซักถาม
interrogation n การซักถาม
interrogation mark n เครื่องหมายคำถาม
interrogation point n เครื่องหมายคำถาม
interrogative adj ที่เกี่ยวกับการซักถาม
interrogative n สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (ไวยากรณ์)
interrogative sentence n ประโยคคำถาม
interrogator n ผู้ซักถาม
interrogatory adj ที่แสดงออกมาเป็นคำถาม
interrogatory n ู้คำถาม
interrupt vi ขัดจังหวะ
interrupt vt ขัดจังหวะ
interrupt vt สอดแทรก
interrupted adj ขาดตอน
interrupter n คนหรือสิ่งที่ขัดขวาง
interruption n การขัดจังหวะ
interscholastic adj ระหว่างโรงเรียน
intersect vt ตัดกัน (ถนน)
intersect vi ตัดกัน (เส้น)
intersection n จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก
intersperse vt กระจาย
intersperse among phrv ทำให้กระจายไปท่ามกลาง
intersperse between phrv ทำให้กระจายไปท่ามกลาง
intersperse with phrv กระจายด้วย
interstate n โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา
interstate adj ระหว่างรัฐ
interstate highway n โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา
interstellar adj ระหว่างดวงดาว
interstice n ช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ
interstitial adj เกี่ยวกับช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ
intertwine vi สานเข้าด้วยกัน
intertwine vt สานเข้าด้วยกัน
interval n ช่วงเวลา
interval n หยุดพักเป็นช่วงๆ
intervene vi เกิดขึ้น
intervene vi สอดแทรก
intervene between phrv เข้ามาแทรกระหว่าง
intervene in phrv ช่วยกั้นขวาง
intervene poke vi ก้าวก่าย
intervenor n ผู้ที่เข้ามาสอดแทรก
intervention n การแทรกแซง
interview n การสัมภาษณ์
interview vt สัมภาษณ์
interviewer n ผู้ถาม
intervocalic adj ที่อยู่ระหว่างตัวสระ
interweave n การผสมผสาน
interweave vt ทอ
interweave vi ทอ
interweave with phrv ถักพันกันด้วย
intestinal adj เกี่ยวกับลำไส้
intestine adj เกี่ยวกับเรื่องภายใน
intestine n ลำไส้
intestines n เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ)
intestines n ลำไส้
intimacy n ความใกล้ชิด
intimacy n ความสัมพันธ์ทางเพศ
intimate adj คุ้นเคย
intimate n เพื่อนสนิท
intimate adj ละเอียดลออ (ความรู้)
intimate adj ส่วนตัว (ทางเพศ)
intimate vt ประกาศ
intimate vt พูดเป็นนัย
intimate to phrv ประกาศให้ทราบ
intimately adv อย่างใกล้ชิด
intimation n การพูดเป็นนัย
intimidate vt ขู่
intimidate into phrv ขู่ให้กลัว
intimidation n การขู่
intimidatory adj ซึ่งเป็นการข่มขู่
intinction n การจุ่มขนมปังลงในเหล้าองุ่น (พิธีในศาสนาคริสต์)
into prep กลายเป็น
into prep เกี่ยวกับ
into prep เข้าไปใน
into prep ตรงไปยัง
into pieces adv แยกออกเป็นชิ้นๆ
into the bargain idm เพิ่มเติมจาก
into the gutter idm อย่างเลวร้าย
into the middle of nowhere idm ในที่ห่างไกล
into which conj ในที่ซึ่ง (คำโบราณ)
intolerable adj ซึ่งสุดที่จะทนได้
intolerably adv อย่างเหลือที่จะทนได้
intolerance n การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป
intolerance n การแพ้ยาหรืออาหาร
intolerant adj ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง
intolerent adj ใจแคบ
intonate vt เปล่งเสียงสูงต่ำ
intonate vt สวดมนต์
intonation n การออกเสียงสูงต่ำ
intonation n เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี)
intone vt เปล่งเสียงสูงต่ำ
intone vi พูดหรือท่องแบบการขับร้อง
intoreable adj ซึ่งฝ่าฝืน
intoxicant n ของมึนเมา (เหล้า, ยา)
intoxicant adj ที่ทำให้เบิกบานใจ
intoxicate vt ทำให้เบิกบานใจ
intoxicate vt ทำให้มึนเมา
intoxicate with phrv ทำให้มึนเมาด้วย
intoxicated adj มึนเมา
intoxicated adj หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ)
intoxicating adj ซึ่งทำให้เมา
intoxicating beverages n น้ำเมา
intoxicating liguor n น้ำเมา
intoxication n การมึนเมา
intoxication n ความมัวเมา
intra prf ภายใน
intractable adj ซึ่งยากที่จะรักษา
intractable adj ดื้อรั้น
Intranet n เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม
intransigent n คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransigent adj เปลี่ยนยาก
intransitive adj ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
intransitive verb n อกรรมกริยา
intrapreneur n ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
intrastate adj เกิดขึ้นภายในรัฐ (โดยเฉพาะในอเมริกา)
intrauterine adj ที่อยู่ภายในมดลูก
intravenous adj ภายในเส้นเลือดดำ
intrepid adj กล้าหาญ
intricacy n ความสลับซับซ้อน
intricate adj ที่ซับซ้อน
intrigue vt ก่อให้เกิดความสนใจ
intrigue n การลักลอบเป็นชู้กัน
intrigue n เล่ห์เพทุบาย
intrigue vt วางแผนร้าย
intrigue against phrv คบคิดกันต่อต้าน
intrigue with phrv คบคิดกับ
intriguing adj น่าสนใจ
intriguing adj ล่อใจ
intrinsic adj เนื้อแท้
intrinsically adv โดยพื้นฐาน
intro n คำนำ (ภาษาพูด)
intro prf ภายใน
introduce vt แนะนำตัว
introduce vt เพิ่ม
introduce vt เริ่มนำ
introduce into phrv ใส่เข้าไป
introduce to phrv แนะนำให้รู้จักกับ
introduce to American vt มีลักษณะของอเมริกา
introduction n การแนะนำตัว
introduction n การริเริ่ม
introduction n คำนำ
introductory adj ที่เป็นการเกริ่นนำ
introit n บทสรรเสริญในพิธีฉลองการเสวยมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
intromit vt รับ
introrse adj หันเข้าข้างใน
introspect vi พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง
introspect vt สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspectin n การใคร่ครวญ
introspection n การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspective adj ซึ่งครุ่นคิด
introvert n คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง
introvert adj ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
introverted adj ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว
intrude vi บุกรุก
intrude vt บุกรุก
intrude into phrv บุกรุกเข้าไป
intrude on phrv ก้าวก่าย
intrude upon phrv ก้าวก่าย
intruder n บุคคลภายนอก
intruder n คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
intrusion n การบุกรุก
intrusive adj ที่ก้าวก่าย
intrusively adv อย่างก้าวก่าย
intrust vt ไว้วางใจ
intrust to phrv มอบหมายให้
intrust with phrv มอบหมาย
intuition n การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ
intuitive adj โดยสัญชาตญาณ
intumesce vi พอง
intwine vt พัน
intwine vi พัน
Inuit n ชาวเอสกิโม
Inuit n ภาษาเอสกิโม
Inuktitut n ภาษาเอสกิโม
inundant adj ที่ไหลบ่า
inundate vt ท่วม
inundate vt ท่วมท้น
inundate with phrv ท่วมหรือเจิ่งนองไปด้วย
inundation n การท่วม
inure from phrv มีผลจาก
inure to phrv คุ้นเคยกับ
invade vt บุกรุก
invade vt เหยียบย่ำ
invader n ผู้รุกราน
invading adj ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี
invalid n คนไข้
invalid vt ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid adj ที่ทุพพลภาพ
invalid adj ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid adj เป็นโมฆะ
invalid home phrv ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid out phrv อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalidate vt ทำให้เป็นโมฆะ
invalidate vt พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
invalidated vt ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ
invalidation n การประกาศว่าเป็นโมฆะ
invalidation n คำลบล้าง
invalidation n การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต)
invaluable adj ซึ่งประมาณค่ามิได้
invariability n ความซ้ำซาก
invariable adj ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
invariable n สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
invariably adv อย่างไม่สิ้นสุด
invariant n ค่าคงที่ (ทางคณิตศาสตร์)
invariant adj ไม่เปลี่ยนแปลง
invasion n การบุกรุก
invasion n การรุกราน
invasive adj ที่เป็นการรุกราน
invasive adj ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (เชื้อโรค)
invective n คำหยาบ
inveigh vi ติเตียน
inveigh against phrv ประณามอย่างรุนแรง
inveigle vt หลอกล่อ
inveigle into phrv ชักชวนให้ทำ
invent vt แต่งเรื่อง
invent vt สร้างสรรค์
invented adj ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น
invention n การประดิษฐ์
invention n สิ่งประดิษฐ์
inventive adj มีรสนิยม
inventive n ความริเริ่ม
inventive adj ที่สร้างสรรค์
inventive adj เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
inventiveness n การประดิษฐ์
inventor n นักประดิษฐ์
inventory n รายการสิ่งของ
inventory n สินค้าที่มีอยู่ในร้าน
inverse adj ตรงกันข้าม
inverse n สิ่งที่ตรงกันข้าม
inversely adv อย่างตรงกันข้าม
inversion n การกลับกัน
invert vt สับเปลี่ยนที่กัน
invertebrate adj ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate n สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
invest vt แต่งตั้ง
invest vt ลงทุน
invest vt อุทิศ (เวลา, กำลัง)
invest in phrv ลงทุน
invest with phrv มอบให้
investigate vt ตรวจสอบหาความจริง
investigate vt สืบสวน
investigate vi สืบสวน
investigation n การตรวจสอบหาความจริง
investigation n การสืบสวน
investigator n ผู้สอบสวน
investiture n พิธีมอบหมายอำนาจหรือตำแหน่งเป็นทางการ
investment n การลงทุน
investment n เงินลงทุน
investor n นักลงทุน
inveterate adj ซึ่งติดเป็นนิสัย
invidious adj ซึ่งไม่น่าปรารถนา
invigorate vt ทำให้กระปี้กระเปร่า
invigorating adj ซึ่งทำให้สดชื่น
invigorating adj มีชีวิตชีวา
invincible adj ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้
invincible adj ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้
inviolable adj ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ)
inviolable adj ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน)
inviolate adj ซึ่งไม่ถูกทำลาย
invisible adj ซึ่งมองไม่เห็น
invitation n การเชิญ
invitation n คำเชื้อเชิญ
invite vt เชิญ
invite vt ทำให้เกิด
invite in phrv เชิญเข้ามา
invite out phrv เชิญให้ออกไปร่วมทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นร่วมกัน
invite over phrv เชิญให้มา
invite round phrv เชิญให้มาร่วมงาน
invite to phrv เชิญมาร่วม
invite to contest vt ท้าทาย
invitee n ผู้ถูกเชิญ
inviting adj ซึ่งดึงดูดใจ
invocate vt ขอร้อง
invocation n คำขอร้อง
invoice n ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้
invoice vt ออกใบแจ้งราคาสินค้า
invoke vt ก่อให้เกิด
invoke vt วิงวอน (เทพเจ้า)
invoke vt อ้าง (กฎหมาย)
invoke from phrv นำมาซึ่ง
invoke on phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
invoke upon phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
involuntariness adj ปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติ
involuntary adj ไม่ได้ตั้งใจ
involute vi ม้วนเข้า
involute n เส้นโค้ง (ทางเรขาคณิต)
involute adj ซับซ้อน
involution n การพัวพัน
involve vt เกี่ยวพัน
involve vt ทำให้พัวพัน
involve in phrv มีส่วนร่วมใน
involve with phrv เกี่ยวข้องกับ
involved adj ที่เกี่ยวข้อง
involved adj ที่เอาใจใส่
involved adj ซับซ้อน
involvement n การเกี่ยวข้อง
involvement n ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว
invulnerable adj ปลอดภัย
inward adj เข้าข้างใน
inward adj ในใจ
inwardly adv ภายในใจ
inwardness n ความรู้สึกลึกๆ ในใจ
inwards adv โดยเข้าด้านใน
inwrought adj ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน
iodide n สารประกอบไอโอไดด์
iodine n ธาตุไอโอดีน
ion n อิออน
ion suf เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
ionic adj เกี่ยวกับอิออน
ionize vt เปลี่ยนเป็นอิออน
ionize vi เปลี่ยนเป็นอิออน
ionosphere n ชั้นบรรยากาศซึ่งห่างจากผิวโลกระหว่าง 80-1000 กิโลเมตร
iota n จำนวนที่เล็กน้อยมาก
Iowa n รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา
ipecac n ไม้เถาจำพวก Cephaelis ipecacuanha พบในอเมริกาใต้
IQ abbr ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient)
Iran n ประเทศอิหร่าน
Iran n อิหร่าน
Iranian adj เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน
Iranian n ชาวอิหร่าน
Iranian n ภาษาอิหร่าน
Iraq n ประเทศอิรัก
Iraq n อิรัก
Iraqi adj เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก
Iraqi n ชาวอิรัก
Iraqi n ภาษาอิรัก
irascible adj โกรธง่าย
irate adj โกรธเป็นไฟ
irately adv อย่างโกรธเคือง
irdy sl พิลึกๆ
ire n ความกริ้วโกรธ
ireful adj โกรธมาก
ireful adj โกรธมาก
Ireland n ประเทศไอร์แลนด์
Ireland n ไอร์แลนด์
iridescence n สีเเหลือบ
iridescent adj มีสีสันเหมือนสีรุ้ง
iris n ดอกไอริซ
iris n ม่านตา
Irish adj เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
Irish n ชาวไอร์แลนด์
Irish n ภาษาไอร์แลนด์
irk vt รบกวน
irksome adj น่ารำคาญ
iron n เข้มแข็งเหมือนเหล็ก
iron adj เข้มงวด
iron n เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
iron adj ซึ่งมีธาตุเหล็ก
iron n ตรวน
iron n เตารีด
iron n ธาตุเหล็ก
iron vt รีด (เสื้อผ้า)
iron adj โหดร้าย
iron sl ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
Iron Age n ยุคเหล็ก (ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือและอาวุธ)
iron curtain n เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก
iron hoof sl ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
iron hoofter sl ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
iron horse n รถไฟ
iron out phrv รีดผ้า
ironclad adj ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
ironclad adj หุ้มเกราะ
ironhanded adj เคร่งครัด
ironic adj เชิงเยาะเย้ย
ironic adj ประหลาดและน่าขัน
ironical adj ประหลาดและน่าขัน
ironical adj เหน็บแนม
ironing n การรีดผ้า
ironmonger n พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
ironside n ผู้มีกำลังมากในการต่อสู้
ironsmith n ช่างตีเหล็ก
ironware n เครื่องโลหะ
irony n ถ้อยคำแดกดัน
Iroquoian adj เกี่ยวกับชนเผ่าอินเดียนแดง
Iroquoian n ตระกูลภาษาของเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
irradiate vt ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate vi เปล่งแสง
irradiate adj สว่างไสว
irradiation n การฉายรังสี
irrational adj ไม่มีเหตุผล
irrational number n จำนวนอตรรกยะ
irrational root n ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ
irrationality n ความไม่มีเหตุผล
irrationally adv อย่างไร้เหตุผล
irreclaimable adj ไม่สามารถเอาคืนได้
irreconcilable adj เข้ากันไม่ได้
irreconcilable adj ไม่สามารถปรองดองกันได้
irrecoverable adj ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้
irrecoverable adj ไม่สามารถรักษาได้
irredeemable adj ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้
irredeemable adj ไม่สามารถเอาเงินคืนได้
irredentism n ลัทธิสนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืน (ในอิตาลีปีค.ศ.1878)
irredentist n ผู้รักชาติ
irreducible adj ไม่สามารถลดได้
irrefutable adj ที่แย้งไม่ได้
irregular n ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ
irregular adj ผิดปกติ
irregular adj ไม่เป็นระเบียบ
irregular adj ไม่เรียบ
irregular n สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity n การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ
irregularity n ความผิดปกติ
irregularity n ความไม่เรียบ
irregularly adv อย่างเป็นบางครั้งบางคราว
irregularly adv อย่างไม่ต่อเนื่อง
irrelative adj ที่ไม่สัมพันธ์กัน
irrelevant adj ไม่สัมพันธ์กัน
irrelevantly adv อย่างไม่สัมพันธ์กัน
irreligion n การนอกใจ
irreligious adj ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด
irremediable adj ไม่มีทางรักษาได้
irremovable adj ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
irreparable adj ที่แก้ไขไม่ได้
irreplaceable adj ไม่สามารถแทนที่กันได้
irrepressible adj ไม่สามารถควบคุมไว้ได้
irrepressible adj ร่าเริง
irreproachable adj ไม่มีที่ติ
irresistible adj ที่ต้านทานไม่ได้
irresoluble adj ไม่สามารถแก้ไขได้
irresolute adj ลังเล
irresolutely adv อย่างลังเล
irresolution n ความลังเลใจ
irrespective of adj โดยไม่คำนึงถึง
irrespectively adv โดยไม่คำนึงถึง
irresponsible adj ขาดความรับผิดชอบ
irretrievable adj ไม่สามารถเอาคืนมาได้
irreverence n การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
irreversible adj ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้
irrevocability n ความหลีกเลี่ยงไม่ได้
irrevocable adj เปลี่ยนแปลงไม่ได้
irrigate vt ทดน้ำ
irrigation n การชลประทาน
irrigative adj เกี่ยวกับการชลประทาน
irritability n ความไม่อดทน
irritable adj ขี้โมโห
irritably adv อย่างหงุดหงิด
irritant adj ซึ่งทำให้ระคายเคือง
irritant n สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน
irritate vi ทำให้ระคายเคือง
irritate vt รบกวน
irritated adj โกรธเคือง
irritatedly adv อย่างหงุดหงิด
irritating adj น่ารำคาญ
irritation n การระคายเคือง
irritation n ความขุ่นเคือง
irritation n สิ่งที่สร้างความรำคาญ
irrupt vi บุกเข้าไปในทันที
irruption n การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
is aux เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
ise suf กระทำ
ish suf ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ
isinglass n วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา
Islam n มุสลิมและประเทศมุสลิม
Islam n ศาสนาอิสลาม
Islamabad n ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน
Islamic adj ของอิสลาม
Islamic people n ชาวอิสลาม
Islamite n อิสลามิกชน
island n เกาะ
island n เกาะกลางถนน
islander n ชาวเกาะ
isle n เกาะ
islet n เกาะเล็ก
ism n ลัทธิ
ism suf ภาวะ
isobar n เส้นบนแผนที่อากาศที่ลากเชื่อมจุดที่มีความกดอากาศเท่ากัน
isodynamic adj เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
isogon n รูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมทุกด้านเท่ากัน
isolable adj ที่สามารถแยกออกมาได้
isolatable adj ที่สามารถแยกออกมาได้
isolate n คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate adj โดดเดี่ยว
isolate vt แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์)
isolate vt แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน
isolate vt แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา
isolate from phrv แยกจาก
isolated adj โดดเดี่ยว
isolated adj ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่)
isolation n การแยกออก
isolation n ความโดดเดี่ยว
isolationism n ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว
isolationist n ผู้เป็นกลาง
isomer n ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน
isometric adj เกี่ยวกับภาพวาดสามมิติที่ไม่ได้วาดขึ้นด้วยตาจริง
isometric n ภาพวาดสามมิติ
isosceles adj ที่มีด้านยาวเท่ากัน 3 ด้าน (สามเหลี่ยม)
isotherm n เส้นลากเชื่อมโยงจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากันบนแผนที่อากาศ
isotonic adj เกี่ยวกับการละลายที่มีความเข้มข้นในการละลายเท่ากัน
isotope n ไอโซโทป
Israel n ประเทศอิสราเอล
Israel n อิสราเอล
Israeli adj เกี่ยวกับอิสราเอล
Israeli n ชาวอิสราเอล
Israeli n ภาษาอิสราเอล
Israelite adj เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite n ชนชาติยิว
issuable adj ที่ตีพิมพ์ออกมาได้
issuance n การตีพิมพ์ออกมา
issuant adj ที่ลำตัวตั้งตรงและมีเพียงส่วนหน้าโผล่ออกมา (ใช้กับสัตว์)
issue n การแจกจ่าย
issue vt แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร
issue n ฉบับ
issue vi ตีพิมพ์
issue vt ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก
issue n ประเด็น
issue n ปัญหา
issue n ผล
issue n ลูกหลาน
issue vi ไหลออก
issue vt ออก (แถลงการณ์, ประกาศ)
issue as phrv ตีพิมพ์ในรูปของ
issue forth phrv ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ (คำโบราณ)
issue from phrv ไหลออกมาจาก
issue out of phrv ไหลออกมาจาก
issue to phrv มอบ (สิ่งจำเป็น) ให้กับ
issue with phrv ทำให้ได้รับ (สิ่งจำเป็น)
ist suf ผู้ซึ่ง
isthmus n คอคอด
it n ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it pron มัน
it behoves one to do idm มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ
it figures idm สมเหตุสมผล
it is suf อักเสบ
Italia n ประเทศอิตาลี
Italia n อิตาลี
Italian adj เกี่ยวกับอิตาลี
Italian n ชาวอิตาลี
Italian n ภาษาอิตาลี
Italic adj เกี่ยวกับอิตาลีโบราณ
italic n ตัวอักษรแบบตัวเอน
italic adj ที่เอนไปทางขวา (ตัวอักษร)
Italic n ภาษาหนึ่งในตระกูล Indo-European
italicize vt พิมพ์ด้วยตัวเอน
Italy n ประเทศอิตาลี
Italy n อิตาลี
itch vt ทำให้คัน
itch vi ปรารถนา
itch vt รบกวน
itch vi รู้สึกคัน
itch n อาการคัน
itch for phrv ทำให้อยาก
itchiness n อาการคัน
itching n ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
itchy adj คัน
item n ของ
item n ข่าว
item n รายการ
itemization n การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
itemize vt ลงรายการ
itemized adj เฉพาะเจาะจง
items n เรื่องเล็กน้อย
items in auction n สิ่งของในการประมูล
iterance n การซ้ำ
iterant adj ที่เป็นการซ้ำ
iterate vt กล่าวซ้ำ
iteration n การซ้ำ
iterative adj ซ้ำ
itinerancy n การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
itinerant adj ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
itinerant n ผู้ที่เดินทางไปตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะคนจน)
itinerant actor n นักแสดงเร่ (คำโบราณ)
itinerary n แผนการการเดินทาง
itinerate vi เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
its pron ของมัน
itself pron ตัวมันเอง
itsy-bitsy adj เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ)
itsy-bitsy sl เล็กน้อย
itty-bitty sl เล็กน้อย
ivory n สีมุก
ivory n ฟัน
ivory tower sl หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)
ize suf กระทำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top