ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhumane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhumane*, -inhumane-

inhumane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhumane (adj.) ขาดมนุษยธรรม See also: ขาดความเมตตาปรานี Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind Ops. humane
English-Thai: HOPE Dictionary
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again,it's going to get inhumane right quick.ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่
I won't work in this inhumane kitchen. I will not do it!ฉันจะไม่ทำงานในครัวที่ป่าเถื่อนแบบนี้\ ไม่ทำอีกต่อไปแล้ว
To expose their inhumane practices!เพื่อแสดงให้เห็นความไร้มนุษยธรรมไง
Where everybody is poor... that is cruelty and it's inhumane.มันไร้มนุษยธรรม - ผมรู้คุณคุยกับผมเรื่องนี้แล้ว - โอเค
That's just inhumane.แล้วเผ่นมานี่ ใช้งานกันโหดไป
It would be inhumane.มันเป็นการทารุณนะครับ
Inhumanely strong.แข็งแกร่งเหนือมนุษย์
It's inhumane, what it is!ไม่มีมนุษยธรรมเอาซะเลย ที่ให้เราอยู่ในกล่อง
Not just rude... it's downright inhumane!ไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรติ แต่ยังไม่มีมนุษยธรรมด้วย

inhumane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhumane
Back to top