ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insinuate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insinuate*, -insinuate-

insinuate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insinuate (vt.) บอกเป็นนัย See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย Syn. imply, suggest, intimate
insinuate (vi.) บอกเป็นนัย See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย Syn. imply, suggest, intimate
insinuate into (phrv.) สอดแทรกเข้าไป See also: ใส่เข้าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
English-Thai: Nontri Dictionary
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรียบเปรย (v.) insinuate See also: imply, allude to, hint Syn. กระทบกระเทียบ, กระทบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก
And then you can't talk about your own business, but you insinuate my mama's a robot because she and I want makeovers.เธอพูดเล่าเรื่องอะไรของเธอก็ไม่ได้ แต่กลับแขวะว่าแม่ฉันเป็นหุ่นยนต์ จากการที่ฉันกับแม่อยากแค่ไปแปลงโฉม
It is one thing to question the official story, and another thing entirely to make wild accusations, or insinuate that I'm a superhero.มันมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเป็นทางการ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ข้อครหา หรือการกล่าวเป็นนัยๆ ว่า ผมคือซุปเปอร์ฮีโร่
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน
So don't you dare insinuate that I abandoned my family.คุณอย่าบังอาจมากล่าวหาผม ว่าผมทอดทิ้งครอบครัว
Is this little display meant to insinuate that you're gonna throw me off the roof?มีการแสดงเล็ก ๆ นี้หมายถึงการพูดเปรยว่าคุณกำลังจะโยนฉันลงมาจากหลังคาหรือไม่
SOMEONE WHO INSINUATES HIMSELF TOO CLOSELY INTO SOMEONE ELSE'S GRIEF.เรากำลังมองหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะวางเพลิง
She insinuated that maybeเธอพูดเป็นนัยว่าบางที
Are you sure you understand what is being insinuated?คุณแน่ใจนะว่าเข้าใจว่าฉันคิดกับคุณยังไง
The only catch was that you knew you needed Hayes but you knew you couldn't get away with it if you let him live, so you insinuated yourself into my investigation to cover your tracks.สิ่งที่คุณพลาดอย่างหนึ่ง คือเรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเฮยส์ แต่ถ้าเค้ายังมีชีวิตอยู่ คุณคงไม่รอด
Tory Chapman killed Wade Burke, then he must have insinuated himself into Leanne Tipton's life.แล้วเขาก้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน ชีวิตของลีแอนน์ ทิปตัน ทำไม

insinuate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
当てつける;当て付ける[あてつける, atetsukeru] (v1,vt) to insinuate
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r,vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at
諷する[ふうする, fuusuru] (vs-s) to hint; to insinuate; to satirize; to satirise

insinuate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรย[v.] (proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
เปรย ๆ = เปรยๆ[v. exp.] (proēi-proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insinuate
Back to top