ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incandescent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incandescent*, -incandescent-

incandescent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incandescent (adj.) ที่ร้อนแรง (อารมณ์) See also: ที่เร่าร้อน Syn. ablaze, fiery
incandescent (adj.) ที่ส่องแสง Syn. glowing, fluorescent, radiant
incandescent lamp (n.) ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง
English-Thai: HOPE Dictionary
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
English-Thai: Nontri Dictionary
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า.
We got your blue coral here, a power supply, air filter, water conditioner, a couple of plants and some incandescent bulbs.เราต้องใช้หินปะการังสีน้ำเงินตรงนี้ แล้วก็เครื่องปั๊มลม เครื่องปรับสภาพน้ำ สักสองคู่ แล้วก็หลอดไฟอีกหน่อย
The Sun is a great, big ball of incandescent gas.ดวงอาทิตย์เป็นดีลูก ใหญ่ของก๊าซไส้
Those arcing streams of incandescent gas that dwarf the earth are guided by magnetic lines of force that emanate from below the surface of the sun.เส้นโค้งลำธารของก๊าซไส้ ที่แคระโลก ถูกชี้นำโดยเส้นแรงแม่เหล็ก
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก
One to change the light bulb and one to observe how it symbolizes an incandescentคนแรกเป็นคนเปลี่ยนหลอดไฟ และอีกคนอธิบายว่ามันแสดงถึงความโชติช่วง
They found my Cleopatra "incandescent."เขาว่า ฉันเป็นคลีโอพัตราที่เจิดจรัสสุดๆ

incandescent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, 白炽灯 / 白熾燈] incandescent light

incandescent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb

incandescent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ[adj.] (khu) EN: smouldering ; incandescent FR:
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

incandescent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühstrumpf {m}incandescent mantle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incandescent
Back to top