ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inequitably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inequitably*, -inequitably-

inequitably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inequitably (adv.) อย่างไม่เป็นธรรม See also: อย่างอยุติธรรม Syn. unfairly, unjustly Ops. unprejudicedly, justly

inequitably ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbillig {adv}inequitably
ungerecht {adv}inequitably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inequitably
Back to top