ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

if

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *if*, -if-

if ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
if (conj.) ถ้า See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
if it should happen that (prep.) ในกรณีที่เป็น See also: ในแง่ของ Syn. in the event of
if not (conj.) มิฉะนั้น See also: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว Syn. or else
if the worst comes to the worst (idm.) หากสถานการณ์คับขันที่สุด
iffy (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain, unsure Ops. certain, sure
iffy (sl.) ไม่ค่อยแน่ใจ See also: น่าสงสัย Syn. dubious, doubtful
English-Thai: HOPE Dictionary
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
ifaabbr. indirect fluorescent antibody
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้า (conj.) if Syn. ถ้าหาก, สมมติว่า, หาก, ผิ, แม้
ถ้าว่า (conj.) if See also: in case, provided that, supposing (that) Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า
ถ้าหาก (conj.) if See also: providing (that), provided (that), supposing, in case Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า
ถ้าหากว่า (conj.) if See also: supposing (that), in case, providing that Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า
ถ้าแม้ (conj.) if See also: in case
ผิ (conj.) if Syn. ถ้าหาก, สมมติว่า, หาก, แม้
ผิว่า (conj.) if See also: in case, provided that, supposing (that) Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า
ผิว่า (conj.) if See also: supposing (that), in case, providing that Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า
สมมต (conj.) if See also: suppose, supposing Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า
สมมติว่า (conj.) if See also: supposing, in case Syn. ถ้า, หากว่า, ถ้าว่า, เผื่อ
สมมติว่า (conj.) if Syn. ถ้าหาก, หาก, ผิ, แม้
หาก (conj.) if See also: provided that, in case of, in the event of Syn. ถ้า, แม้
หากว่า (conj.) if See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า
เผื่อ (conj.) if See also: supposing, in case Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า
เผื่อว่า (conj.) if See also: supposing, in case Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ
ชีวิตแต่งงาน (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส Ops. ชีวิตโสด
dandruff (n.) ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff) See also: รังแค
harebell (n.) พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia Syn. bluebell
honeybee (n.) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) Syn. bee
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
But if I do, it's no big dealแต่ถ้าฉันทำ มันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร
Oh, I wouldn't read that if I were youโอ ฉันจะไม่อ่านสิ่งนั้นถ้าฉันเป็นคุณ
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
Will it be okay if I go to the village?หากผมจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นคงได้ใช่ไหม?
I'll call you if I need anythingฉันจะเรียกคุณถ้าฉันต้องการอะไร
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
Do you mind if I take a picture with your car?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปกับรถคุณหน่อย?
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
It would be really nice if you could join usมันคงจะดีนะถ้าคุณได้ร่วมวงกับเรา
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
I apologize if I have awoken youขอโทษด้วยถ้าฉันปลุกคุณ
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
Call me if you need a rescueโทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
What if I wanted to go in with you?ถ้าเผื่อฉันอยากเดินทางไปกับคุณด้วยล่ะ
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
But if you ain't, don't blame meแต่ถ้าไม่ก็อย่าได้ตำหนิฉันนะ
So if you wouldn't mind getting to the pointถ้าคุณไม่ว่าอะไรช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อย
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอย
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
I want you to know if anything should ever happen to meฉันอยากให้คุณรู้ว่าถ้ามีสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับฉัน
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
I mean, what if you're wrong?ฉันหมายความว่า ถ้าเผื่อคุณเป็นฝ่ายผิดล่ะ
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
Sure you can, if you know how the system worksแน่นอนว่าคุณทำได้ถ้าคุณรู้ว่าระบบมันทำงานอย่างไร
Do you mind if I take a photo with it?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับมันหน่อย?
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
I'm going to ignore him if I see him at schoolฉันจะทำเป็นไม่แยแสต่อเขาถ้าเจอกันที่โรงเรียน
What if you get rejected?ถ้าเผื่อเธอถูกเขาปฏิเสธล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd if уou hear it eсhoingและถ้าคุณได้ยินมันสะท้อน
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
I don't care if it is or not.ฉันไม่สนว่ามันจะเป็นของใคร
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ

if ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, 醉生梦死 / 醉生夢死] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,则必有我师 / 三人行,則必有我師] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, 但愿 / 但願] if only (it were possible to...)
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, 不情之请 / 不情之請] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
这样一来[zhè yàng yī lái, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄧ ㄌㄞˊ, 这样一来 / 這樣一來] thus; if this happens then
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, 充盈] abundant; plentiful
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
[rù, ㄖㄨˋ, 缛 / 縟] adorned; beautiful
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一生] all one's life; throughout one's life
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, 各界] all walks of life; all social circles

if ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P)
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P)
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose)
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it)
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P)
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case
そうなると[, sounaruto] (exp) if that is the case; if it becomes so; when it becomes so; (P)
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P)
だと[, dato] (exp) if it's the case; (P)
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P)
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
ではありますまいか[, dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing)
とあれば;とあらば[, toareba ; toaraba] (conj) if it is the case that; if
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ...
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P)
とすると[, tosuruto] (conj) if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
アットニフティ[あっとにふてい, attonifutei] at nifty
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
イフシェム[いふしえむ, ifushiemu] IFSHEM
ウィンビフ[ういんびふ, uinbifu] Winbiff
エーアイエフ[えーあいえふ, e-aiefu] AIF
エーアイエフエフ[えーあいえふえふ, e-aiefuefu] AIFF
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier
グリフ[ぐりふ, gurifu] glyph
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
サンセリフ[さんせりふ, sanserifu] sans serif
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ
矯める[ためる, tameru] Thai: บิด English: to falsify
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification
難解[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

if ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of FR: à titre de ; en tant que ; comme
ชีสา[X] (chīsā) EN: even if FR:
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังหนึ่ง[X] (dang-neung) EN: as if ; like FR:
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if FR: comme ; ains que
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: as if ; as though ; apparently FR: comme si
ดูราวกับว่า[X] (dū rāokap w) EN: as if FR: comme si
ดุจ[X] (dut) EN: like ; as if ; as FR: comme ; pareil à
ดุจดัง[X] (dutdang) EN: like ; as if ; as FR:
ดุจดัง[X] (dut wā) EN: like ; as if ; as FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely FR: ressembler
คล้ายกับ...[v. exp.] (khlāi kap .) EN: be similar to ... ; It looks as if ... FR: ressembler à ... ; On dirait ...
คล้ายกับว่า[X] (khlāi kap w) EN: like ; as if FR: comme si
ข้องใจว่า...[v. exp.] (khǿngjai wā) EN: doubt if … FR:
เกลือกว่า[X] (kleūak wā) EN: if ; provided that FR: s'il en est ainsi
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
ก็ต่อเมื่อ[conj.] (kø tø meūa) EN: if and only if FR: si et seulement si
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้[conj.] (maē) EN: even ; even if ; though FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though FR: même quand ; même si ; y compris
แม้น[X] (maēn) EN: even though ; even if FR:
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ไม่...ก็ไม่...[X] (mai ... kø ) EN: if you don't ... (then) you don't ... FR: si ... (nég.) alors ... (nég.) ; pas de ... pas de ...
ไม่ไปก็อย่าไป[xp] (mai pai kø ) EN: If you don't want to go then don't go FR:
ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า[xp] (mai pen thī) EN: it's not clear if FR: il n'est pas clair si
มาสุรินทร์ต้องกินสุรา[xp] (mā Surin tǿ) EN: If you come to Surin you need to drink alcohol. FR: Qui vient à Surin se doit de boire de l'alcool.
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: be like ; like ; as ; such as ; as if ; as though FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือนว่า[X] (meūoen wā) EN: as though ; as if ; like FR: comme si
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
ปะว่า[X] (pawā) EN: if ; in the event that FR: si ; au cas où
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case FR: si ; au cas où ; pour le cas où ; si par hasard ; si jamais ; des fois que
เผื่อว่า[conj.] (pheūawā) EN: if ; supposing ; in case FR: si par hasard

if ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally
Zauber {m} | wie durch Zaubermagic | as if by magic
Abänderung {f}; Modifikation
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Ableiten {n}; Differenzieren
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Abwandlung {f}variation; modification
Zugriffsdauer {f}; Zugriffszeit
tariflich {adv}according to the tariff
Aktivitätsordnung {f}active life table
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties
Klebestreifen {n} | Klebestreifen
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Voranmeldung {f}advance notification
Lastschriftanzeige {f}; Lastschriftenanzeige
Versandanzeige {f}; Gutschriftsanzeige
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board
gasartig; luftförmig {adj} [chem.]aeriform
Affektiertheit {f}artificialness
Altersunterschied {m}age difference
Aggression {f}; Angriff
Angreifer {m} | Angreifer
Anstifter {m} | Anstifter
Luftschiff {n} | Luftschiffe
Alexandersegler {m} [ornith.]Alexander's Swift
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
Schankwirtin {f}alewife
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Wechselschicht {f}alternate shift
Verstärkerbaugruppe {f}amplifier module
Verstärkerröhre {f}amplifier valve
Amplitudentastung {f}amplitude shift keying
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Andensegler {m} [ornith.]Andean Swift
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า if
Back to top