ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intake*, -intake-

intake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intake (n.) ปริมาณที่บริโภค See also: ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป Syn. consumption, input
English-Thai: HOPE Dictionary
intake(อิน'เทค) n. ทางเข้า,ปากท่อทางน้ำ,เข้า,ปริมาณที่นำเข้า,การหดตัว,การนำเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
intake(n) การนำเข้า,ปากปล่อง,ท่อไอเสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสี, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล [นิวเคลียร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The blood that was hemorrhaging is going back with the intake of liquids.เลือดที่ไหลออกมาจะ กลับเข้าไปด้วยยาที่กำลังดื่ม.
Everyone's intake procedure is different.ผมขอให้แบรดแต่งกลอนเอง
You put some kind of air intake in the mask.นาย ทำให้ อากาศ เข้าไปในหน้ากาก
Well, then if you'd like to meet us there we can complete the intake and take our samples and then you can make your arrangements.เราสามารถดำเนินการตรวจดูปริมาณ และจากตัวอย่างของเราได้ค่ะ แล้วจากนั้นคุณค่อยตัดสินใจค่ะ โอเคไหมคะ
We're definitely cutting back on the sugar intake and possibly our visits with aunt Olivia.และก็เราจะได้ไปเยี่ยมป้าโอลิเวีย มาเร็วลูกรัก
Sam and I will enter the meteoroid through the intake here which should lead us straight to the FLDSMDFR.แซมกับผม จะเจาะเข้าไปทางนี้นะ.. ซึ่งมันน่าจะพาเราตรง.. ไปยังเครื่องฟลินสะเมอดะเฟอ!
What are we doing here? We've got the intake form.เรามาทำอะไรที่นี่ เราได้เอกสารส่งตัว
You were a U.S. Marshal. Here's a copy of the intake form.คุณเคยเป็น นี่คือใบส่งตัวของคุณ
So we try to clean them every night, but make sure it's off before you open the intake valve.เราต้องพยายามทำความสะอาด เครื่องพวกนั้นทุกคืน แต่ดูให้แน่ใจว่าล้างออกจนหมด ก่อนที่เธอจะเปิดวาล์วหัวแก๊ช
Um, uh, there's gotta be some sort of intake file, right?เออ มันต้องมีแฟ้มประวัติ ของเธออยู่บ้านสิน่ะ ใช่มั้ยล่ะ?
It's not like I have to moderate my food intake because I'm planning on eating again very shortly.ไม่ใช่ว่าฉันต้องกินเพลาๆ
We're going to check the main air intake now.เรากำลังไปตรวจท่อแอร์ตัวหลัก

intake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入风口[rù fēng kǒu, ㄖㄨˋ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 入风口 / 入風口] air intake vent
摄入量[shè rù liàng, ㄕㄜˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 摄入量 / 攝入量] intake (quantity)

intake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテーク[, inte-ku] (n) intake
取り入れ口;取入れ口;取入口[とりいれぐち, toriireguchi] (n) an intake
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate
吸い込み;吸込み[すいこみ, suikomi] (n) drawing; suction; intake
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake
風口[かざぐち, kazaguchi] (n) air intake
プリンタケーブル[, purintake-buru] (n) {comp} printer cable
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリンタケーブル[ぷりんたけーぶる, purintake-buru] printer cable

intake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air
Ansaugsystem {n} [auto]intake system
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders
Durchlassgitter {n}intake ducts
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intake
Back to top