ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irritation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irritation*, -irritation-

irritation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritation (n.) การระคายเคือง
irritation (n.) ความขุ่นเคือง See also: ความหงุดหงิด, โมโห Syn. annoyance, anger, indignation Ops. pleasure
irritation (n.) สิ่งที่สร้างความรำคาญ Syn. nuisance, drag
English-Thai: HOPE Dictionary
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
English-Thai: Nontri Dictionary
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระคายเคือง (n.) irritation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน
How do you explain her constant irritation with you?คิดว่าทำไม เธอโวยใส่นายทั้งวัน?
I can't do anything about Deb, but there's one irritation I can get rid of.ผมทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเด็บ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจ ผมกำจัดมันได้
In this infection, the level of irritation in the anterior chamber appears to be from direct contact.ในการติดเชื้อครั้งนี้ อาการคัน ในช่องหน้าม่านตา ดูเหมือนจะเป็น การติดเชื้อโดยตรง
The memory I lost... was something that pulled me out of anger and irritation.ความทรงจำที่ฉันสูญเสียไป ต้องมีบางอย่างที่ดึงฉันออกจากความโกรธ และความสับสน
Well, it's just a little irritation.เอ่อก็ อาการแพ้นิดหน่อย
Possible kidney or bladder irritation.เป็นไปได้ที่ไต และกระเพาะปัสสาวะทำงานลดลง
It's called onychosis-- it's a skin irritation.มันเรียกว่าโรคผิดปกติของเล็บ มันทำให้ผิวหนังระคายเคือง
Because of constant irritation-- that's Pierce.ไปตามปัจจัยจุกๆจิกๆที่เกิดได้ตลอดเวลา... เพียร์ซคือคนนั้น
Labs indicate oxidative stress, vitamin D deficiency, upper-respiratory irritation.ผลแล็บบอกว่าค่าออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้น ขาดวิตามินดี เกิดการระคายเคืองในปอดชั้นบน

irritation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation
苛立ち;いら立ち[いらだち, iradachi] (n) irritation
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P)
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P)
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P)

irritation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความขัดเคืองใจ[n. exp.] (khwām khatk) EN: irritation FR: irritation [f]
ความขุ่นเคือง[n.] (khwām khunk) EN: irritation FR: irritation ]f]
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]

irritation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizung {f}; Irritation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irritation
Back to top