ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infusion*, -infusion-

infusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infusion (n.) การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
infusion (n.) การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด See also: สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด Syn. immersion
English-Thai: HOPE Dictionary
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
English-Thai: Nontri Dictionary
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infusion Hepatotomographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What would I get if I added root of asphodel to an infusion of wormwood?ผงจากรากอัสโฟเดล ผสมน้ำกระสายต้นเวิร์มวู้ดจะได้อะไร
You would have been, if you not for an infusion of your daughter's blood.คุณคงจะตายไปแล้ว ถ้าไม่เพราะเลือดลูกสาว
You would have been, if not for an infusion of your daughter's blood.คุณคงจะตายไปแล้ว ถ้าไม่เพราะเลือดลูกสาว
You don't just randomly know how toook a line up to an infusion pump.คุณไม่สามารถใช้ความรู้แบบมั่ว ๆ ที่จะทำ อุปกรณ์ถ่ายเลือด
Some soothe their excruciating guilt with an infusion of cash.บางก็บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา ด้วยการใช้เงินทอง
Why is the infusion so late?ทำไมการแทรกซึม ช้านัก
Give the patient a calcium channel blocker infusion in the basilar artery.ให้ยาปิดกั้นช่องทางแคลเซียม กับผู้ป่วยหยด เข้าเส้นเลือดแดงบาสิล่า
The serum infusion will cause immediate cellular change.เซรุ่มนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเฉียบพลันภายในเซลล์
Serum infusion beginning in five,การฉีดเซรุ่ม จะเริ่มขึ้นใน ห้า
And now he's gonna need the biggest infusion of luck he's ever gotten to escape this mess.และตอนนี้เขาต้องการ โชคครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้ เพื่อหนีจากเรื่องยุ่งเหยิงนี้
What I need... is an infusion of vitality.ที่ฉันต้องการ สมุนไพรเพิ่มพลัง
So, the secret is the infusion of the blue dust directly into the tree.ดังนั้นความลับคือการแช่ ฝุ่นสีฟ้าตรงเข้าไปในต้นไม้

infusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
补液[bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 补液 / 補液] fluid infusion

infusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフュージョン[, infuyu-jon] (n) infusion
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal)
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct
煎じ薬[せんじぐすり, senjigusuri] (n) (medical) decoction; infusion
煎薬[せんやく, senyaku] (n) (medical) decoction; infusion
現金注入[げんきんちゅうにゅう, genkinchuunyuu] (n) cash infusion
葛根湯[かっこんとう, kakkontou] (n) infusion of kudzu, cinnamon, etc., used as an antifebrile, for hangovers, etc.
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition

infusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแช่[n. exp.] (kān chaē) EN: dip ; infusion ; soakage FR:
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā ) EN: intravenous infusion FR: intraveineuse [f]
น้ำชา[n. exp.] (nām chā) EN: tea ; dilute jasmine tea FR: thé [m] ; infusion [f]
ยาชง[n. exp.] (yā chong) EN: infusion FR: infusion [f]
ยาชงสมุนไพร[n. exp.] (yā chong sa) EN: herbal infusion FR:
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]

infusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzspritze {f}infusion of cash; infusion of capital
Infusion {f} [med.]infusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infusion
Back to top