ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

informative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *informative*, -informative-

informative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
informative (adj.) ซึ่งให้ความรู้ See also: ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล Syn. instructive, educative, advisory Ops. uneducational
English-Thai: HOPE Dictionary
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาระ (n.) informativeness See also: benefit, utility, helpfulness
สาระ (n.) informativeness See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information
สาระประโยชน์ (n.) informativeness See also: benefit, utility, helpfulness Syn. สาระ
สาระประโยชน์ (n.) informativeness See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information Syn. สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I think that informative film taught us all a little bit more about how Zomcon helps make our world a better place, isn't that right, children?ครูคิดว่า หนังสารคดีเมื่อครู่ ได้เสริมความรู้เกี่ยวกับ บริษัท ซอมคอน ในการช่วยกอบกู้โลกเราให้น่าอยู่
Helpful and informative or ghost of V-Day future?ก็ดี ได้ข้อมูลเยอะ หรือจะพูดว่าเป้นฝันร้ายของวาเลนไทน์ดี
Right now, I'm suckling at the informative bosom of mother physics.ตอนนี้ ฉันกำลังติดอยู่ ตรงใจกลางของมารดาแห่งฟิสิกส์อยู่
It's as informative as it is delicious!ได้ความรู้แถมอร่อยด้วย!
It was very informative.It was very... very informative.
This better be informative.ภาวนาให้มันดีจริงๆเถอะ
I think you'll find it very informative, claire.ฉันว่าเธอคงได้รู้อะไรเยอะแยะ แคลร์
Very informative.คุยเฟื่องเรื่องลับเลยทีเดียว
You know, I try very hard to make our lunch hours educational and informative, but your insistence on talking about your own lives stymies me at every turn.ฉันรู้, ฉัน ก็ลำบากเหมือนกันนะ ที่จะทำให้เวลาพักเที่ยงของเรา เต็มไปด้วยความรู้และสาระ แต่นายกลับพูดถึงแต่เรื่องของนายเอง
Thank you, Gaius. It's been most informative.ขอบคุณ,ไกอัส \ ข้าได้รับข้อมูลมากเลยทีเดียว
Thank you, Eira. You've been most informative.ขอบใจ ไอร่า เจ้าให้ข้อมมูลได้เยอะทีเดียว
It's fun. It's informative.สนุกให้ข้อมูลของ สนุกของมันความคิดของคุณ thats of fun

informative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
報知抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] informative abstract

informative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารประโยชน์[n. exp.] (sāraprayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness FR: utilité [f]

informative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufschlussreich {adj} | aufschlussreicher | am aufschlussreichsteninformative | more informative | most informative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า informative
Back to top