ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inebriate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inebriate*, -inebriate-

inebriate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inebriate (n.) คนเมา (คำโบราณ) See also: คนขี้เมา Syn. drunkard, habitual drunkard
inebriate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้เคลิ้มใจ Syn. exhilarate
inebriate (vt.) ทำให้เมา See also: ทำให้มึน Syn. intoxicate, make drunk, stimulate
inebriate (adj.) เมา (คำโบราณ) See also: มึนเมา Syn. drunken, intemperate
inebriated (adj.) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) Syn. drunk, intoxicated Ops. clearheaded, sober, unintoxicated
inebriated (adj.) ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ
inebriated (adj.) มึนเมา See also: เมา Syn. drunk
English-Thai: HOPE Dictionary
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And as Fezzik nursed his inebriated friend back to health,เฟสสิกช่วยให้เพื่อนขี้เมาของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
"For some reason, Miss Stewardess, this unstable, inebriated girl, whom I've never met before tonight, suddenly went crazy when I took it out of my pocket.""ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน คุณแอร์ฮอสเตรส พอผมหยิบกระเป๋าผมออกมา คุณผู้หญิงคนนี้ แกก็เกิดจิตหลอน ประสาทแตก ทั้งที่ผมเพิ่งรู้จักเธอวันนี้เอง"
I... Am,in fact,inebriated.But that's legal,you know?อืม ผมเมาจริงๆ แต่มันก็ถูกกฎหมายนะ จริงไหม?
He's not very pleased with Serena right now, and in his inebriated state, I'm not sure what he'll do.เขาไม่พอใจอย่างมาก กับเซรีน่าตอนนี้ และยังเมาเละแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรมั่ง
Inebriated sleazeballs all covered in blood.พวกเมาแอ๋ที่เต็มไปด้วยเลือด
Uh, where did this, uh, inebriated smooch take place?เอ่อ แล้วที่จูบกันเพราะเมานี่ เกิดขึ้นที่ไหนครับ?
Staff? A bunch of inebriates and chronic masturbators more like it.น่าจะเรียกว่าแก๊งขี้เมา และพวกชอบชักว่าวมากกว่า

inebriate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酔わす[よわす, yowasu] (v5s,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant

inebriate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอมเหล้า[v. exp.] (mǿmlao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
มัตตะ[adj.] (matta) EN: drunk ; inebriated FR: ivre ; imbibé (fam.)
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inebriate
Back to top