ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infatuate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infatuate*, -infatuate-

infatuate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infatuate (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ลุ่มหลง Syn. obsess, fascinate, enchant
infatuate with (phrv.) ทำให้ลุ่มหลง See also: หลงเสน่ห์, หลงรักอย่างบ้าคลั่ง
infatuated (adj.) ซึ่งลุ่มหลง See also: ซึ่งหลงใหล Syn. enamored, obsessed, fascinated Ops. repelled, repulsed
English-Thai: HOPE Dictionary
infatuate(อินแฟช'ชุเอท) vt. ทำให้หลง,ทำให้หลงเสน่ห์. adj. หลง,หลงรัก
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.
English-Thai: Nontri Dictionary
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดพัน (v.) be infatuated with See also: fall in love with
บ้าสมบัติ (v.) be infatuated with property
มัวเมา (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
มัวเมา (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
ลุ่มหลง (v.) be infatuated Syn. เมามัว, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม
ลุ่มหลง (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
ลุ่มหลง (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
หมกหมุ่น (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
หมกหมุ่น (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
หลง (v.) be infatuated Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม
ใหลหลง (v.) be infatuated with See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck Syn. หลงใหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, sir, a man infatuate with love...คุณรู้มั้ย ผมคือชายผู้กำลังตกหลุมรัก...
Besides, I don't believe Lana is as infatuated as you think.อีกทาง, ฉันก็ไม่เชื่อว่าลาน่า จะลุ่มหลงความรักเหมือนที่นายคิด
You're infatuated with him, aren't you?เธอหลงเขาหน่ะสิ/ใช่ไหม?
Huh... you sure are infatuated with yourself.โฮะ... คุณนี่หลงตัวเองจริงๆ
I too don't understand why I'm so deeply infatuated.ชั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชั้นถึงได้หลงเค้ามากขนาดนี้น่ะ
A pretty girl smiles at them, they get all infatuated.ผู้หญิงสวยๆมักจะทำให้พวกนี้ของขึ้น
Though that chick appears to hate me on the surface, she's actually totally infatuated with me.ถึงยัยนั่นจะทำท่าเหมือนว่าเกลียดฉัน แต่ฉันคิดว่าเธอน่ะตกหลุมรักฉันเข้าอย่างจัง
I've been... infatuated with Troy.ฉันเคย... แอบชอบทรอย
My... my brother is infatuated with a woman who's been married twice.นั่นถือเป็นการบฏนะ! ผมแค่ต้องการให้คุณรู้ว่า คุณไม่ควรจะต้องหวาดกลัว ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้ว
He has over two million fans worldwide, and the kind that are crazy infatuated with him,เขามีแฟนมากกว่า2ล้านคน ทั่วโลก แล้วพวกที่บ้าคลั่ง ลุ่มหลงในตัวเขาละ
Okay, maybe Chad was infatuated with Wood's body 15 years ago butโอเคบางที่ แชด อาจจะหลงใหลหุ่นของวู้ดเมื่อ 15 ปีก่อน
Any questions? It seems he became unduly infatuated with Lady Graves at a medical demonstration I gave at Oxford.ดูเหมือนเขาจะเกิดหลงใหลเลดี้เกรฟส์

infatuate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, 情痴 / 情癡] infatuated; lovesick person
痴迷[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, 痴迷] infatuated; obsessed
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, 迷瞪] puzzled; bewildered; infatuated

infatuate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated

infatuate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าสมบัติ[adj.] (bāsombat) EN: infatuated with valuable things FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
หลง[v.] (long) EN: be infatuated with ; be crazy about FR:
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamoured with ; be enamored of/with (Am.) ; be infatuated with ; be crazy about FR: être fou de ; être amoureux fou
เมามัว[adj.] (maomūa) EN: addicted (to) ; infatuated (with) ; blinded (by) ; crazy about FR:
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infatuate
Back to top