ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insecure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insecure*, -insecure-

insecure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insecure (adj.) ไม่ปลอดภัย See also: ไม่มั่นคง Syn. afraid, unsafe
English-Thai: HOPE Dictionary
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
English-Thai: Nontri Dictionary
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง
I got insecure and depressed.ฉันก็เริ่มไม่มั่นคงและท้อใจ
Leonard has no business being involved with a waitress-slash-actress who felt so insecure that she lied to him about finishing community college.เลนนาร์ดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสาวเสริฟ์ ที่อยากเป็นนักแสดง ที่รู้สึกผิดมากที่ต้องโกหกเค้าเรื่องจบมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน
Oh, I get it. So you feel I judged you, and for revenge, you're trying to make me insecure about my marriage.งั้นเธอคิดว่าฉันตัดสินเธอ แล้วเพื่อแก้แค้น
I may have been some pathetic, insecure mess after the party, but do not mistake that for me being a pushover, because I do not let guys mess with my head anymore.ฉันเคยเวทนามานักแต่นักแล้ว ก่อปัญหามากมาย หลังจากปาร์ตี้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิด ความผิดพลาดอะไรสำหรับฉัน ที่จะเป็นฝ่ายจบเรื่องก่อน เพราะว่าฉันไม่อยากให้ใคร มาปั่นหัวฉันอีก
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา
# Now and then I get insecure ## ในตอนนี้ ฉันไม่มั่นคง #
So if anyone asks, you're an insecure brunetteยังงั้นถ้าใครถาม คุณก็เป็นinsecure brunette
Sweets would probably say that the need to hit balls with a large stick shows that you're insecure with your manhood.สวีทคงจะบอกว่าความต้องการ ที่จะหวดลูกบอลด้วยไม้อันโตๆ บ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงในความเป็นชายของคุณก็ได้
And insecure and stupid, but that doesn't change the fact that Matt's always gonna be in love with you, and I'm always gonna be the backup.และไม่มั่นคง และโง่ แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงไปได้หรอก มี่แมตหลงรักเธออยู่ตลอก
But I'm kind of insecure about how I look.แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจ กับรูปร่างของตัวเองเท่าไร

insecure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P)

insecure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be insecure ; lack security FR:
คลอนแคลน[adj.] (khlønkhlaēn) EN: unstable ; precarious, insecure FR: instable ; incertain ; précaire
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:

insecure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsicherheiten {pl}insecureness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insecure
Back to top