ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indignity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indignity*, -indignity-

indignity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indignity (n.) การเสียเกียรติ See also: การเสียหน้า, ความอัปยศ, ความน่าอดสู Syn. humiliation Ops. dignity
English-Thai: HOPE Dictionary
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
English-Thai: Nontri Dictionary
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As an Indian woman, how could you accept the indignity of prison?ในฐานะหญิงอินเดีย คุณยอมเสียเกียรติที่ต้องติดคุกได้ยังไง
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world.และขอให้คำมั่นว่า.. จะไม่มี.. ไม่มีอีกแล้ว
Yeah, but no man is worth suffering the indignity of mass transit.ใช่ แต่ก็ไม่มีใครสมควรทรมานกับการขนส่งมวลชน
You know what the biggest indignity is?คุณรู้ว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือความอัปยศ?
But I have indignity to look forward to, don't I?เเต่ฉันไม่มีเกียรติพอ ที่จะมองไปเบื้องหน้าต่อไป ใช่ไหม ?
The only indignity I see is resentment.ความไร้เกียรติอย่างเดียวที่ผมเห็น คือ ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเท่านั้น
Now, I have questions, several thousand questions, but I'll spare you the indignity of strapping you to a damn chair.ตอนนี้ผมมีคำถามมากมายหลายคำถาม เป็นพันๆคำถามเลย แต่ผมจะทำให้คุณหยุดพล่ามด้วยการจับคุณมัด ติดอยู่กับเก้าอี้บ้าๆนี่
Failure. Indignity. Betrayal.ความล้มเหลว ความขุ่นเคือง การ ทรยศ

indignity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indignity
Back to top