ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improvident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improvident*, -improvident-

improvident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improvident (adj.) ประมาท See also: เลินเล่อ, สะเพร่า Syn. negligent, reckless Ops. provident, reck
English-Thai: HOPE Dictionary
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
English-Thai: Nontri Dictionary
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท

improvident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvorsichtig {adv}improvidently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improvident
Back to top