ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itinerary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itinerary*, -itinerary-

itinerary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itinerary (n.) แผนการการเดินทาง See also: กำหนดการเดินทาง Syn. schedule, programme, route
English-Thai: HOPE Dictionary
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง,รายละเอียดของการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง,บันทึกการเดินทาง,คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan,route,path
English-Thai: Nontri Dictionary
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,เกี่ยวกับการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hi. I need Miranda's itinerary for tomorrow.ไฮ ฉันอยากได้ตารางเวลา วันพรุ่งนี้ของมิแรนด้า
Seems like someone's itinerary didn't leave room for interlopers.ดูเหมือนว่า แผนการเดินทางของบางคน \ ไม่ได้ออกจากห้องเพื่อ ผู้บุกรุก
We found a Social Security number, a bank account in the Caymans credit cards, and a flight itinerary out of the country for tomorrow morning.เราเจอเลขประกันสังคม, บัญชีธนาคารใน caymans เครดิตการ์ด และไฟล์ที่เค้าจะเดินทาง
I'm all packed! I have a whole itinerary planned!ผมพร้อมแล้ว ผมมีแผนการณ์
I've got your passports and itinerary in hand.พาสปอร์ตและกำหนดการเดินทางของคุณอยู่ที่ผม
Lucifer, itinerary please.Lucifer, itinerary please.
On the days of the previous bank heists, his itinerary is highlighted in green.ช่วงก่อนหน้าวันที่แบงค์ จะถูกโจรกรรม กำหนดการของเขาจะถูก ไฮไลต์สีเขียวเอาไว้
Scott and I have to go over the itinerary for the Springfield trip.ฉันกับสก็อตต้องกลับไปทบทวนรายการ สำหรับทริปสปริงฟิลด์
I want to see her itinerary again.ฉันอยากดูรายละเอียดการเดินทางของเธออีกครั้ง
The travel agency sent arday confirming an itinerary with a layover in Chicago before heading on to New York.เอเย่นต์ท่องเที่ยวส่งกำหนดการมาเมื่อวาน ใบยืนยันมาเป็นแบบ แวะพักที่ชิคาโกก่อน ก่อนจะไปนิวยอร์ค
I've recently learned of a few places that nobody like us would ever be caught dead in, so I'm going to create you a new itinerary and text you how we should meet.ฉันเพิ่งได้เรียนรู้ในสถานที่ไม่กี่แห่ง ไม่มีใครเหมือนเราที่จะเคยถูกจับตาย งั้นชั้นจะไปทำกำหนดการใหม่และส่งข้อความให้คุณ
Security detail, personnel lists, itinerary for the royal couple.รายละเอียดการรักษาความปลอดภัย รายชื่อส่วนบุคคล กำหนดการของคู่รักราชวงศ์นี้

itinerary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日程[rì chéng, ㄖˋ ㄔㄥˊ, 日程] schedule; itinerary

itinerary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予定表[よていひょう, yoteihyou] (n) schedule; program; programme; itinerary
旅程[りょてい, ryotei] (n) itinerary
旅行日程[りょこうにってい, ryokounittei] (n) itinerary
日程表[にっていひょう, nitteihyou] (n) schedule; itinerary
道のり(P);道程(P)[みちのり(P);どうてい(道程), michinori (P); doutei ( doutei )] (n) (1) distance; journey; itinerary; (2) way; process; (P)
道筋[みちすじ, michisuji] (n) path; route; itinerary; (P)
道順[みちじゅん, michijun] (n) itinerary; route; (P)

itinerary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดรายการ[n. exp.] (kamnot rāik) EN: itinerary ; program FR:
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itinerary
Back to top