ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ist*, -ist-

ist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ist (suf.) ผู้ซึ่ง
isthmus (n.) คอคอด
English-Thai: HOPE Dictionary
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic,isthmoid adj. isthmian,adj. -pl. isthmuses,isthmi
English-Thai: Nontri Dictionary
isthmus(n) คอคอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isthmusส่วนคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isthmic Portionส่วนแคบอิสธ์มิค [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอคอด (n.) isthmus
B.C. (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
BC (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
DA (abbr.) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
filefish (n.) ปลาเขตร้อนตระกูล Balistidae
Hellenistic (adj.) เกี่ยวกับ Hellenists See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษาหรืออื่นๆ ของกรีกโบราณ
Hellenistic (adv.) เกี่ยวกับ Hellenists See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษาหรืออื่นๆ ของกรีกโบราณ
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
mistook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ mistake
MOD (abbr.) คำย่อของ Ministry of Defence
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
Noel (n.) คำที่มีความหมายว่า Christmas ที่ใช้ในเพลงหรือการ์ด
register office (n.) สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
RN (n.) คำย่อของ registered nurse
sailfish (n.) ปลาทะเลจำพวก istiophorus มีครีบหางที่ใหญ่มากคล้ายใบเรือ
sawfish (n.) ปลาขนาดใหญ่ขากรรไกรยาวคล้ายใบเลื่อยตระกูล Pristidae
sis (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
Soviet Union (n.) ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics) Syn. Soviet Union, USSR
spearfish (n.) ปลาตระกูล Istiophoridae
TA (abbr.) ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant) See also: นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
No mistakes tonightคืนนี้ต้องไม่พลาด
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
I'm two years younger than my sisterฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
He's not going to listen to meเขาจะไม่ฟังฉันหรอก
She must be mistakenเธอต้องเข้าใจอะไรผิด
I think you must have made a mistakeฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรผิด
Do you ever listen to the radio?คุณเคยฟังวิทยุไหม?
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
Would you like to listen to the radio?คุณอยากฟังวิทยุไหม?
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
Listen I got the bad newsฟังนะฉันมีข่าวร้าย
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
What's your sister like?น้องสาวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
Is that your sister over there?นั่นน้องสาวคุณอยู่ที่นั่นหรือ?
Don't listen to himอย่าไปฟังเขา
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
I have a lot in common with my sisterฉันมีอะไรเหมือนกับพี่สาวของฉันมาก
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
You guys never listen to meพวกนายไม่เคยฟังฉันเลย
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's true. Das ist wahr.จริงสิ นี่ไม่ใช่เวลามาเล่น
Somewhere safe, ist she, Bruce?เธออยู่ในที่ๆ ปลอดภัยสำหรับเธอใช่มั๊ย? บรูซ
"mein Haus ist ihr Haus."ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง
Sedulus ist ein Tier, wenn er n'chtern ist.Sedulus ist ein เงินกองทุนชั้น, wenn เอ้อ ist n'chtern
Und wenn etrinkt, ist er ein tierisches Arschloch.Und wenn etrinkt, ist ein เอ้อ tierisches Arschloch
Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken.Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken
Grimm. "G" ist fur Grimm.กริมม์ "G"หมายถึงคำว่า กริมม์
Ist auch besser so.Ist auch besser ดังนั้น
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน

ist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 遐] abandon; distant
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, 僧院] abbey; Buddhist monastery; vihara
院牧[yuàn mù, ㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 院牧] abbot (Christian)
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
[ái, ㄞˊ, 敳] able (in administrating)
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
活动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 活动人士 / 活動人士] activist
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 活跃分子 / 活躍份子] activist
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, 施政] administration
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 行政] administration; administrative
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
施政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 施政报告 / 施政報告] administrative report
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, 行政区 / 行政區] administrative district
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政救济[xíng zhèng jiù jì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, 行政救济 / 行政救濟] administrative remedy
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 行政法] administrative law
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, 行署] administrative office
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, 辖区 / 轄區] administrative region
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics

ist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ)
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P)
アーミスティス[, a-misuteisu] (n) armistice
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species)
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アオリスト[, aorisuto] (n) aorist
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast)
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti)
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan
アキシアルピストンポンプ[, akishiarupisutonponpu] (n) axial piston pump
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic)
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アクセソワリスト[, akusesowarisuto] (n) accessoiriste (fre
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance
アシスタント(P);アスィスタント[, ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アルタビスタ[あるたびすた, arutabisuta] ALTA VISTA
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic
タイマ[たいま, taima] timer, clock register
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA)
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
トランジスタ[とらんじすた, toranjisuta] transistor
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL
ナイキスト周波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] Nyquist frequency
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
居る[おる, oru] Thai: มี English: to exist
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history
法人[ほうじん, houjin] Thai: นิติบุคคล English: juristic person
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
要旨[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake

ist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
แอ๊คติวิสต์[n.] (aekthīt) EN: activist FR: activiste [m]
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
แอดมิน[n.] (aētmin) EN: admin FR: administrateur [m]
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathā) EN: Afghanistan FR: Afghanistan [m]
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn j) EN: hearty meal FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
ไอ[n.] (ai) EN: vapour ; vapor (Am.) ; steam ; mist ; gas FR: vapeur [f]
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์[n. exp.] (ājān phākwi) EN: historian FR: professeur d'histoire [m] : historien [m]
อากาศอำนวย ; อำเภออากาศอำนวย = อ.อากาศอำนวย[n. prop.] (Ākāt Amnūay) EN: Akat Amnuai ; Akat Amnuai District FR: Akat Amnuai ; district de Akat Amnuai
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อัครศิลปิน[n.] (akkhrasinla) EN: supreme artist FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำแดง[n.] (amdaēng) EN: mistress FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān p) EN: administrative power FR:
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อัมพวา ; อำเภออัมพวา = อ.อัมพวา[n. prop.] (Amphawā ; A) EN: Amphawa ; Amphawa District FR: Amphawa ; district de Amphawa
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อำเภอพระนครศรีอยุธยา[n. prop.] (Amphoē Phra) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya District FR: district de Phra Nakhon Si Ayutthaya

ist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauch {m} | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth.
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ...
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way
sie {ppron} (ihrer; ihr; sie) | sie ist | Sie ist's.she (her) | she is; she's | It's her.
Trumpf {m} | Was ist Trumpf? | Karo ist Trumpf.trump; trumps | What's trumps? | Diamonds are trumps.
entscheidend; wesentlich; grundlegend {adj} | es ist von entscheidender Bedeutungvital | it is of vital importance
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abolitionist {m}abolitionist
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Abstandnahme {f}desistance
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
Begleitliste {f}accompanying list
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
Aktivist {m}; Aktivistin
Direktwert {m}; Istwert
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Administrationsbefehl {m}administration command
Administrationsprogramm {n}administrative program
Beeidigung {f}administration of oath
Konkursbeschluss {m}administration order
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Verwaltung {f}administration department
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Zweckverband {m}administration union
Amtsbezirk {m}administrative district
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Beschwerde {f}administrative appeal
Dokumentenprüfung {f}administrative checking
Durchführungsverzögerung {f}administrative lag
Verwaltungsapparat {m}administrative organization
Verwaltungsarbeit {f}administrative work
Verwaltungsausschuss {m}administrative board
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Verwaltungsbehörde {f}administrative agency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ist
Back to top