ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idyll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idyll*, -idyll-

idyll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idyll (n.) งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท Syn. eclogue, epic, poem
idyll (n.) ทัศนียภาพของชนบท See also: ภาพชนบทอันสวยงาม
idyll (n.) ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
idyllic (adj.) งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท Syn. pastoral
idyllic (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming, idealized
English-Thai: Nontri Dictionary
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought of last summer, when we still hoped that if we put ourselves in some idyllic setting we'd somehow get rid of all the tension jump-start our marriage and rediscover why we fell in love in the first place.ผมคิดวถึงหน้าร้อนที่แล้ว ตอนที่เรายังมีความหวังอยู่... ... ตอนที่เราทำชีวิตของเรา ให้เรียบง่าย... ... เราละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง...
I must say your house looks idyllic.ขอบอกว่าบ้านคุณสวยมาก
It would seem your idyllic little home is competing to become the V capital of the world.ดูเหมือนว่าบ้านน้อยแสนสงบสุขของคุณ กำลังจะกลายเป็นนครหลวงของโลก ในเื่รื่อง V
Sounds idyllic. Let me ask you this.ฟังดูมีความสุขดีนะ ผมขอถามหน่อย
Remember that time of endless possibilities and idyllic dreams.คิดถึงความเป็นไปได้และความฝันเกินจริง

idyll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic

idyll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เพลิดเพลินใจ[adj.] (phloētphloē) EN: idyllic FR:

idyll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idylle {f} | Idyllen
idyllisch {adj} | idyllischer | am idyllischstenidyllic | more idyllic | most idyllic
idyllisch {adv}idyllically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idyll
Back to top