ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intention*, -intention-

intention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intention (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง Syn. aim, objective, purpose
intentional (adj.) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย Syn. deliberate, intended, voluntary Ops. unintentional
intentionally (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, intendedly, voluntarily Ops. unintentionally
English-Thai: HOPE Dictionary
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
English-Thai: Nontri Dictionary
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจงใจ (n.) intention See also: deliberateness, purpose, premeditation Syn. ความตั้งใจ, เจตนา
ความตั้งอกตั้งใจ (n.) intention See also: determination, meaning, attention, concentration Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น
ความตั้งใจ (n.) intention See also: will, determination, volition Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ
ราชประสงค์ (n.) intention See also: wish, will, whim Syn. พระราชประสงค์
เจตจำนง (n.) intention See also: intent, purpose, aim Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, ความจงใจ, เจตนารมณ์
เจตนารมณ์ (n.) intention See also: aim, purpose Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย
จงใจ (adv.) intentionally See also: purposely, designedly, deliberately Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่ Ops. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
โดยตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา Ops. โดยบังเอิญ
โดยมีเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately, on purpose, willfully
โดยเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ Ops. โดยบังเอิญ
การแสดงความจงใจ (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
การแสดงความตั้งใจ (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
การแสดงความมุ่งหมาย (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ
การแสดงเจตนา (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
กุศลเจตนา (n.) virtuous intention See also: good intention, goodwill
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน
จิตใจต่ำทราม (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว
ประสงค์ร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, เจตนาร้าย, ปองร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
ปองร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, เจตนาร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่
I don't think... that you ever had any intention of telling him.ผมไม่คิดว่า... คุณเคยคิดที่จะบอกท่านด้วยซ้ำ
A few hours later, a little 12-year-old girl comes into my office... armed to the teeth, with the firm intention of sending me to the morgue.สองสามชั่วโมงต่อมา เด็กผู้หญิง อายุ12-13 มาที่ที่ทำงานของฉัน... มีอาวุธและคิดจะมาฆ่าฉัน
Norton had no intention of going that quietly.นอร์ตันมีความตั้งใจที่จะไปที่เงียบ ๆ ไม่มี
I never really had any intention of killing myself.ผมไม่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆ หรอก
"They are not married, nor can I find there was any intention of being so,""พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกัน พี่ไม่พบว่ามีความตั้งใจใดๆ ที่พวกเขาจะทำอย่างนั้น"
I have no intention of leaving her, Doctor.-ผมจะทิ้งมันไว้แบบนี้
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์
What I have done is not result of king or intention to dishonor.น้ำ เสียง ของท่านเหมือนจะชื่นชมพระองค์นะค่ะ ท่านนายพล ข้า ชื่นชม ในพระวิสัยทัศน์ต่างหาก เลดี้ บรัดเลย์ ในทุกๆเรื่อง
Yes, doing such things to the King's Grandmother was more than enough... of a sign of an intention to dethrone the Kingนั้นนะสิ สมัยก่อนเรารวมหัวทำกับอดีตพระพันปีอย่างนั้น ก็เพียงพอเป็นข้อหาให้พวกเราทุกคนถึงทีตายได้แล้ว
He has no intention of marrying you.เขาไม่อยากแต่งงานกับเธอหรอก

intention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, 初衷] original intention or aspiration
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
藏奸[cáng jiān, ㄘㄤˊ ㄐㄧㄢ, 藏奸] to harbor evil intentions
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 心怀叵测 / 心懷叵測] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 心肠 / 心腸] heart; intention; state of mind; mood
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, 意图 / 意圖] intent; intention; intend; schematic diagram
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 故意杀人 / 故意殺人] intentional homicide
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, 故杀 / 故殺] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ, 用意] intention; purpose
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, 善心] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, 好心] kindness; good intentions
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, 恶意 / 惡意] malice; evil intention
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, 内涵 / 內涵] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 动机 / 動機] motive; motivation; intention
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 心意] regard; kindly feelings; intention
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 念头 / 念頭] thought; idea; intention
异心坏心[yì xīn huài xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 异心坏心 / 異心壞心] vicious intention
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted

intention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
インテンショナル[, intenshonaru] (adj-na) intentional
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
作為的[さくいてき, sakuiteki] (adj-na) intentional; contrived
内心[ないしん, naishin] (n-adv,n-t) innermost thoughts; real intention; inmost heart; one's mind; in the heart; (P)
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
善かれと思う[よかれとおもう, yokaretoomou] (exp,v5u) to wish to go well; to have good intentions
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
実意[じつい, jitsui] (n) sincerity; real intentions
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice
徒となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
意図的[いとてき, itoteki] (adj-na) intentional; on purpose; (P)
意志[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P)
意思表示[いしひょうじ, ishihyouji] (n,vs) declaration of intention; (P)
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
故意[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P)
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P)
目当て(P);目あて;目当(io)[めあて, meate] (n) (1) mark; guide; landmark; (2) purpose; aim; goal; intention; end; (3) (See 照準器) sight (on a firearm); (P)
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut

intention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention FR:
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to FR:
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention FR: bonnes intentions [fpl]
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จิตตุบาท ; จิตตุปบาท ; จิตตุปปาท[n.] (jittubāt ; ) EN: rise of a thought ; thought ; intention FR:
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงเจตนาลวง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of a fictitious intention FR:
ความดำริ[n.] (khwām damri) EN: intention FR:
ความดำริชอบ[n. exp.] (khwām damri) EN: right intention FR: attention juste [f]
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความประสงค์[n.] (khwām praso) EN: intention ; purpose ; wish ; desire FR: but [m] ; désir [m]
ความปรารถนาดี[n. exp.] (khwām prātt) EN: goodwill ; good intention FR:
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; attention FR: intention [f] ; attention [f]
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; will ; determination ; volition FR: intention [f] ; application [f]
กุศลเจตนา[n. exp.] (kusonlajētt) EN: virtuous intention ; good intention ; meritorious intention ; goodwill ; good faith ; right volition ; wholesome volition FR:
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
มิจฉาสังกัปปะ[n.] (mitchāsangk) EN: wrong intention FR:
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]
เป้าประสงค์[n.] (paoprasong) EN: aim ; intention ; objective ; goal FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
ผจง[n.] (phajong) EN: intention FR:
พระราชประสงค์[n.] (phrarātchap) EN: royal intention FR: initiative royale [f]
ประสงค์ดี[X] (prasong dī) EN: good will ; good intention FR:
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สังกัปปะ[n.] (sangkappa) EN: intention FR:
สัญเจตนา[n.] (sanjēttanā) EN: intention FR:
ท่าที[n.] (thāthī) EN: attitude ; reaction ; manner ; gesture FR: attitude [f] ; comportement [m] ; intention [f]
ไถยจิต[n.] (thayajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถยเจตนา[n.] (thoēiyajētt) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถยจิต[n.] (thoēiyajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer

intention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
Intentionstremor {m} [med.]intention tremor
Kaufabsicht {f}intention to buy
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intention
Back to top