ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

islander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *islander*, -islander-

islander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
islander (n.) ชาวเกาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
islander(n) ชาวเกาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวเกาะ (n.) islander
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will hunt down every islander still in our lands and flay them living the way I flayed the 20 ironborn scumข้าจะออกกวาดล้างชาวเกาะทุกคน ที่ยังอยู่บนแผนดิน และถลกหนังทั้งเป็น เหมือนที่ข้าถลกหนังสวะ 20 คน
I will hunt down every islander still on our lands and flay them living, the way I flayed the 20 ironborn scumข้าจะไล่ล่าพวกชาวเกาะทุกคน ที่ยังหลงเหลืออยู่ในแดนเรา และถลกหนังมันทั้งเป็น เหมือนที่ข้าได้ฉลกหนัง พวกสวะไอรอนบอร์นยี่สิบคน
Yeah, I'm an Islander.- ครับ ผมเป็นชาวเกาะ
You an Islander? No.- คุณเป็นชาวเกาะเหรอ
There are no Islanders. None of them are from the island.ไม่มีชาวเกาะหรอก พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กัน
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่
Ellen, never. You're not born here, you're not an Islander. That's it.เอลเลนไม่มีวันหรอก คุณไม่ได้เกิดที่นี่ คุณไม่ใช่ชาวเกาะ ก็เเต่นั้น
Bar fighters and, um, Pacific islanders.นักสู้ในผับ และ.. พวกชาวเกาะ
That's my buddy's cape islander.นั่นเพื่อนฉันที่เกาะ
I think the islanders use a machete or a rock.ฉันว่าชาวเกาะใช้เครื่องกระเทาะนะ.. หรือไม่ก็หิน..
My father doesn't trust you Iron islanders. I don't blame him.พ่อข้าไม่ไว้ใจพวก หมู่เกาะไอรอนอย่างท่าน
And yet that's the task my father has given me to prove that I'm a true Iron Islander.แต่กระนั้นนั่นคือภารกิจ ที่ท่านพ่อมอบหมายให้ข้า เพื่อให้ข้าพิสูจน์ตนเอง ว่าเป็นชาวหมู่เกาะไอรอนจริงๆ

islander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
島人[とうじん, toujin] (n) islanders
島民[とうみん, toumin] (n) islanders

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า islander
Back to top