ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ice*, -ice-

ice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ice (n.) ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม Syn. ice cube
ice (n.) น้ำแข็ง
ice (vt.) โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง Syn. coat, glaze, trim
ice (n.) ลานน้ำแข็ง See also: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice (vt.) ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice (n.) ไอศรีม See also: ไอติม
ice chest (n.) เครื่องทำน้ำเย็น
ice cream (n.) ไอศกรีม See also: ไอติม Syn. sherbet, sorbet
ice cream with topping (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. parfait
ice cube (n.) ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม
ice over (phrv.) กลายเป็นน้ำแข็ง See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง Syn. freeze over
ice sheet (n.) ธารน้ำแข็ง See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ Syn. iceberg
ice sheet (n.) ภูเขาน้ำแข็ง Syn. snowberg
ice skate (n.) รองเท้าเสก็ตน้ำแข็ง
ice up (phrv.) เคลือบด้วยน้ำแข็ง Syn. freeze up
ice water (n.) น้ำที่ใส่น้ำแข็ง See also: น้ำเย็นจัด Syn. iced water
ice-cold (adj.) เย็นจัด See also: หนาวมาก Syn. freezing, gelid
ice-cream (n.) ไอศกรีมราดหน้าด้วยน้ำเชื่อมและครีมกับถั่วหรือผลไม้ See also: ไอศกรีมราดหน้าด้วยเครื่องต่างๆ
ice-skate (vi.) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
iceberg (n.) ภูเขาน้ำแข็ง Syn. ice sheet, snowberg
iceboat (n.) เรือตัดน้ำแข็ง
icebound (adj.) เคลื่อนไม่ได้เพราะติดอยู่ในน้ำแข็ง
icebox (n.) ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น See also: ช่องฟรีซ Syn. cooler, freezer
icebox (n.) ตู้เย็น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fridge
icebreaker (n.) เรือตัดน้ำแข็ง Syn. iceboat
icecap (n.) ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
iced (adj.) เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
iced (adj.) ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง See also: เคลือบด้วยน้ำแข็ง Syn. frozen, icy
iced tea (n.) ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา Syn. herb tea, pekoe
iced water (n.) น้ำที่ใส่น้ำแข็ง See also: น้ำเย็นจัด
icehouse (n.) โรงน้ำแข็ง See also: โรงทำน้ำแข็ง
Iceland (n.) ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland (n.) ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
English-Thai: HOPE Dictionary
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
ice waterน้ำแข็งละลาย,น้ำเย็นจัด
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง
icebox(ไอซฺ'บอคซฺ) n. ช่องน้ำแข็งในตู้เย็น,ตู้เย็น, Syn. refrigerator
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
icecap(ไอซฺ'แคพ) n. ถุงน้ำแข็งสำหรับวางบนศีรษะ,ลานน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดปี
iced(ไอซฺทฺ) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,แช่เย็น,มีครีมขาวเคลือบหน้า
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE ice cream(n) ไอศกรีม
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ice ageช่วงอายุน้ำแข็ง, สมัยน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice cap; ice sheetพืดน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
icebergภูเขาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iceน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ice creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Icebergภูเขาน้ำแข็ง [การแพทย์]
Icelandไอซ์แลนด์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวแช่ (n.) rice in ice water
น้ำแข็ง (n.) ice See also: frozen water
โอเลี้ยง (n.) ice black coffee
ถังน้ำแข็ง (n.) ice bucket
ไอติม (n.) ice cream Syn. ไอศกรีม, ไอศกรีม
ไอศกรีม (n.) ice cream Syn. ไอติม, ไอศกรีม
สเกตน้ำแข็ง (n.) ice skate
น้ำแข็งเปล่า (n.) ice water See also: plain ice water Syn. น้ำแข็ง
เย็นฉ่ำ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ
เย็นเจี๊ยบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นเฉียบ, เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเจี๊ยบ
ภูเขาน้ำแข็ง (n.) iceberg
กาแฟเย็น (n.) iced coffee Ops. กาแฟร้อน
ชาเย็น (n.) iced tea
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
adapt from (phrv.) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice) See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
addict to (phrv.) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ) See also: ติดยา, ชอบมาก Syn. hook on
affiliate to (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate with
affiliate with (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
Oh, how niceโอ ดีจัง
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
You don't have a licenseคุณไม่มีใบขับขี่
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It'll be nice to do it againคงจะดีที่ได้ทำมันอีก
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
They watch it twice a weekพวกเขาดูมันสองครั้งต่อสัปดาห์
That would be niceก็คงจะดีนะ
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
You did it very nicelyคุณทำมันได้ดีมาก
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
I have no choice hereฉันไม่มีทางเลือกที่นี่
That's very nice of youคุณช่างดีมากๆ
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
He is a nice guyเขาเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่ง
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right here! Get your cake, pie, dill pickles and ice cream.ได้รับเค้ก, พาย, ผักชีฝรั่งผัก ดองของคุณ
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี ๆ
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
Go on, Matthew. Have your ice cream.ไปใน แมทธิว มี ไอศครีม ของ คุณ
Listen, Sproggo's talked me into buying him an ice cream, so,ฟัง สปรอกโก พูดคุยฉัน
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious.อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย
Hey, this guy's not gonna leak all over my ice cream, is he?เฮ้ หวังว่าเขาคงไม่ฟาดไอติมฉันจนเกลี้ยงหมดนะ
Whatever it was, it was bigger than the block of ice you found.Jesus, how long do you figure this has been in the ice?
Now, how's this motherfucker wake up after thousands of years in the ice ?Mac, removin'those things...

ice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, 雨凇] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor
冰期[bīng qī, ㄅㄧㄥ ㄑㄧ, 冰期] glacial epoch; ice age
冰河[bīng hé, ㄅㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冰河] glacial; pertaining to ice age
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, 冰冻三尺,非一日之寒 / 冰凍三尺,非一日之寒] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day
冰刀[bīng dāo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠ, 冰刀] ice skates
冰块[bīng kuài, ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, 冰块 / 冰塊] ice cube; ice chunk
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, 冰塞] ice blockage; freezing of waterway
冰淇淋[bīng qí lín, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, 冰淇淋] ice cream
冰激凌[bīng jī líng, ㄅㄧㄥ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 冰激凌] ice cream
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, 雪糕] ice cream
霜条[shuāng tiáo, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄠˊ, 霜条 / 霜條] icicle; bamboo tube; ice lolly; popsicle
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 冰炭不相容] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
融冰[róng bīng, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄧㄥ, 融冰] ice melting
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, 冰沙] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, 适配器 / 適配器] adapter (device)
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, 行署] administrative office
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, 忠告] advice; advise
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, 谏言 / 諫言] advice; to advise
[dǎng, ㄉㄤˇ, 谠 / 讜] advice; counsels
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ˋ, 售后服务 / 售後服務] after sales service
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 苹果汁 / 蘋果汁] apple juice
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, 学徒 / 學徒] apprentice
[tú, ㄊㄨˊ, 徒] apprentice; disciple
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 徒弟] apprentice; disciple
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice

ice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスアリーナ[, aisuari-na] (n) ice arena
アイスキューブ[, aisukyu-bu] (n) ice cube
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing
アイスクリーム[, aisukuri-mu] (n) ice cream; icecream; (P)
アイスクリームコーン[, aisukuri-muko-n] (n) ice cream cone
アイスクリームサンデー[, aisukuri-musande-] (n) ice cream sundae; icecream sundae
アイスクリームソーダ[, aisukuri-muso-da] (n) ice cream soda; icecream soda
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
アイススプリンタ[, aisusupurinta] (n) ice splinters
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream)
アイスダイビング[, aisudaibingu] (n) ice diving
アイスダンス[, aisudansu] (n) ice dancing
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket
アイスパック[, aisupakku] (n) ice bag; ice pack; pack ice
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge
アイスペール[, aisupe-ru] (n) ice pail
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[, aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P)
アイスヨット[, aisuyotto] (n) ice yacht
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P)
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クリームソーダ[, kuri-muso-da] (n) (See アイスクリームソーダ) ice cream soda; icecream soda
ソルトリーフ[, sorutori-fu] (n) salt leaf (var. of ice plant)
ドライアイス[, doraiaisu] (n) dry ice
凍雨[とうう, touu] (n) (1) winter rain; (2) ice pellet
小倉アイス[おぐらアイス, ogura aisu] (n) ice cream mixed with adzuki bean paste
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements)
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets
氷期[ひょうき, hyouki] (n,adj-no) (See 氷河時代) glacial period; ice age
氷河時代[ひょうがじだい, hyougajidai] (n) ice age; glacial period
氷河期[ひょうがき, hyougaki] (n) glacial period; glacial epoch; glacial era; ice age
淡青色[たんせいしょく, tanseishoku] (adj-no) (obsc) light blue; ice blue; sky blue; powder blue
穴釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing
[みぞれ, mizore] (n) (1) sleet (mixture of snow and rain); (2) shaved ice topped with honey
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s)
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice

ice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอศกรีม[n.] (aisakrīm) EN: ice cream FR: glace [f]
ไอศกรีมโยเกิร์ต[n. exp.] (aisakrīm yō) EN: yogurt ice cream FR:
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream FR: glace [f]
อนุภาคน้ำแข็ง[n. exp.] (anuphāk nām) EN: ice particles FR: particule de glace [f]
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ช่องทำน้ำแข็ง[n. exp.] (chǿng tham ) EN: ice cube tray FR: plateau à glaçons [m]
ฮอกกี้น้ำแข็ง[n. exp.] (hǿkkī nāmkh) EN: ice hockey FR: hockey sur glace [m]
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhae) EN: freezing point ; ice point FR: point de congélation [m]
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (khōm fai jā) EN: popsicle stick lamp ; ice cream stick lamp FR:
เครื่องบดน้ำแข็ง[n. exp.] (khreūang bo) EN: ice crusher FR:
กลายเป็นน้ำแข็ง[v. exp.] (klāi pen nā) EN: freeze ; turn into ice ; turn to ice FR: geler
ก้อนน้ำแข็ง[n. exp.] (køn nāmkhae) EN: ice cube FR: cube de glace [m]
กระติกน้ำแข็ง[n. exp.] (kratik nāmk) EN: ice bucket FR: seau à glace [m]
ละลายพฤติกรรม[v. exp.] (lalāi phreu) EN: break the ice ; put at ease FR:
ลิปตัน[TM] (Liptan) EN: Lipton Ice Tea FR:
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (māi aitim) EN: popsicle ; ice cream stick FR: bâtonnet de glace [m]
น้ำแข็ง[n.] (nāmkhaeng) EN: ice ; frozen water FR: glace [f] ; glaçon [m]
น้ำแข็งบด[n. exp.] (nāmkhaeng b) EN: crushed ice FR:
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng h) EN: dry ice ; plain ice cubes ; solid carbon dioxide FR:
น้ำแข็งลอย[n. exp.] (nāmkhaeng l) EN: floating ice ; ice floe FR: glace flottante
น้ำแข็งหลอด[n. exp.] (nāmkhaeng l) EN: ice cube FR: cube de glace [m]
น้ำแข็งเปล่า[n. exp.] (nāmkhaeng p) EN: ice water ; plain ice water FR:
ปั่น[v.] (pan) EN: blend ; blend a drink with ice FR: remuer ; agiter ; mixer
แพน้ำแข็ง[n. exp.] (phaē nāmkha) EN: floe ; ice floe FR: banc de glace [m]
ผลึกน้ำแข็ง[n. exp.] (phaleuk nām) EN: ice crystals FR: cristaux de glace [mpl]
ผู้ผลิตไอศกรีม[n. exp.] (phūphalit a) EN: ice cream manufacturer FR:
โรงน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng nāmkha) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
โรงงานผลิตน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
สเก็ตน้ำแข็ง[n. exp.] (saket nāmkh) EN: ice skate FR:
ถังน้ำแข็ง[n. exp.] (thang nāmkh) EN: ice box FR: bac à glace [m]
ทิวลิปไอศกรีม[n. exp.] (thiulip ais) EN: Tulip Ice Cream FR:
ถุงน้ำแข็ง[n. exp.] (thung nāmkh) EN: ice bag ; ice pack FR:
ยุคน้ำแข็ง[n. prop.] (Yuk Nāmkhae) EN: Ice Age FR: Période glaciaire [f]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārāt) EN: FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารมื้อแรก[n. exp.] (āhān meū ra) EN: first serving FR: premier service [m]
อาหารมื้อที่สอง[n. exp.] (āhān meū th) EN: second serving FR: deuxième service [m]
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; iceberg lettuce FR: laitue iceberg [f] ; salade iceberg [f]
ไอซ์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn ) EN: Iceland FR: Islande [f]

ice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunsteisbahn {f}artificial ice rink
Treibeis {n}drift ice
Trockeneis {n}dry ice
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Fruchteis {n}fruit ice cream
Gletschereis {n}glacial ice
Packeis {n}pack ice
Softeis {n}soft ice cream
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Abmeldung {f}notice of departure
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Zulassungsstelle {f}admission office
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Anzeigenannahme {f}advertising office
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Ausführungsanzeige {f}advice of deal
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Rückschein {m}advice of receipt
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
Zustellungsempfänger {m}agent for service
Agrarpreise {pl}agricultural prices
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Luftpostdienst {m}airmail service
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
Matrizenalgebra {f}algebra of matrices
Zuteilungskurs {m}allotment price
Ersatzdienst {m}alternative service
Altstimme {f} [mus.]alto (voice)
Amtsleitung {f}head of office
Amtslizenz {f}ex officio licence
Krankentransport {m}ambulance service
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ice
Back to top