ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inevitably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inevitably*, -inevitably-

inevitably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inevitably (adv.) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: อย่างหลบไม่พ้น, อย่างหนีไม่รอด Syn. certainly, surely, unavoidably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there was inevitably some suspense.มันเป็นเรื่องตึงเครียดอย่างช่วยไม่ได้
I read that critics of anthropology believe that just by observing a culture you inevitably change it.ฉันอ่านคำวิเคราะห์ในเรื่อง ความเชื่อทางมานุษยาวิทยาพวกนั้น นั่นก็แค่การสังเกตถึงวิถี
Jigsaw's dead, how many lives did I inevitably save?การตายของจิ๊กซอร์. กี่ชีวิต ผมปลอดภัยจริงหรือ
But the result will inevitably be the Same.แม้จะไ้ด้ผลลัพท์เหมือนกันแต่แก้ไขยากกว่า
Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation.สันดานป่าเถื่อนของมนุษย์ จะต้องทำให้เกิด สงครามล้างโลกขึ้นสักวัน
And, the name I inevitably gave myself,และก็ชื่อที่ฉันต้องใช้เพราความจำเป็น
Which will inevitably lead to...ซึ่งจะ \ N ย่อมนำไปสู่ #8203; #8203; ...
And when the point comes where she inevitably leaves you...แล้วพอถึงตอนนั้น ตอนที่เธอจะไปจากนาย
But at this time inevitably there will be some will to hiccup the fellow.เธ‡เธฑเน‰เธ™เธ„เธธเธ“เธเน‡เธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธ•เธฑเธงเธชเธณเธฃเธญเธ‡เธˆเธฃเธดเธ‡เน†เธชเธดเธ™เธฐ
Because inevitably there will be strange voice. Have always never to dare go down.เธ„เธธเธ“เน€เธ„เธขเน€เธฃเธตเธขเธ™เน€เธ•เน‰เธ™เธกเธฒเธเนˆเธญเธ™เน„เธซเธก
And whenever she hits a road bump in life, inevitably she reaches for a bump of a different kind.และเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเจอมรสุมชีวิต เธอก็มักจะหาทางออกต่าง ๆ นานา อย่างเลี่ยงไม่ได้
I would be if I was stuck in a body that is inevitably going to die.ฉันจะเป็นอย่างไรถ้าฉันติด ในร่างกาย ฉันต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

inevitably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, 离不开 / 離不開] inseparable; inevitably linked to
必将[bì jiāng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄤ, 必将 / 必將] inevitably

inevitably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will

inevitably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inevitably
Back to top