ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

introspect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *introspect*, -introspect-

introspect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
introspect (vi.) พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง See also: ใคร่ครวญ
introspect (vt.) สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspectin (n.) การใคร่ครวญ See also: การไตร่ตรอง Syn. reflection, thought
introspection (n.) การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง Syn. self-examination, soul-searching
introspective (adj.) ซึ่งครุ่นคิด Syn. pensive
English-Thai: HOPE Dictionary
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใคร่ครวญ (v.) introspect See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น
Neurotic is simply an intense form of introspection.โรคประสาท เอาง่ายๆคือพวกย้ำคิดย้ำทำ
So you're basically calling him introspective. And eing introspective is good.นายเรียกเขาว่าพวกชอบย้ำคิดย้ำทำก็ได้ แล้วพวกย้ำคิดยำทำเป็นสิ่งที่ดี
This class is more about introspection.คลาสนี้มันเกี่ยวกับวิปัสสนามากกว่า
And endings that turn you introspective about your own life and your place in the world.และตอนจบนั้นทำให้คุณ หันมามอง ชีวิตของตัวเอง และสถานะของตัวเองบนโลกใบนี้
I recall a moment of introspection. Why?ฮ™'d ั•tั–ll rะฐthะตr bะต rั–ght hะตrะต thะฐn bะฐัk uั€ thะตrะต.
I thought some introspection was in order.แล้วฉันกำลังพิจารณาเรื่องอย่างเป้นลำดับ
Well, I don't remember you being this introspective when you were asking Brittany to marry you.อืม ฉันก็จำไม่ได้ว่านาย พิจารณาตัวเองรึเปล่า ตอนที่ขอบริททานี่แต่งงาน

introspect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, 反躬自问 / 反躬自問] introspection; to ask oneself
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)

introspect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P)
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P)
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection

introspect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

introspect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Introspektion {f}introspection
introspektiv; selbstbeobachtend {adj}introspective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า introspect
Back to top