ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insolently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insolently*, -insolently-

insolently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolently (adv.) อย่างอวดดี See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท

insolently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:

insolently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frech {adv}insolently
unverschämt; unverfroren {adv}insolently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insolently
Back to top