ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

icecap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *icecap*, -icecap-

icecap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
icecap (n.) ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
English-Thai: HOPE Dictionary
icecap(ไอซฺ'แคพ) n. ถุงน้ำแข็งสำหรับวางบนศีรษะ,ลานน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... theicecapswillsoon disappear.... ทำให้น้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดในไม่ช้า
That's at the polar icecap.ที่นั้นต้องเป็นที่ทุ่งน้ำแข็งขั่วโลก
They've built a military base under the polar icecap.พวกมันสร้างฐานทัพ ใต้น้ำแข็งขั้วโลกรึนี่
STRATCOM is tracking 3 warheads that have just launched off the polar icecap.สตาร์ทคอมตรวจพบหัวรบ 3 หัว ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณขั้วโลกเหนือ
Icecaps are melting, war in the Middle East,น้ำแข็งขั้วโลกละลาย สงครามอ่าวเปอร์เซีย
Do you have a hot model in a bikini standing on an icecap?มีนางแบบใส่บิกินี่ด้วยรึเปล่า

icecap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰帽[bīng mào, ㄅㄧㄥ ㄇㄠˋ, 冰帽] icecap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า icecap
Back to top