ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiotic*, -idiotic-

idiotic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiotic (adj.) โง่เง่า (คำหยาบ) See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน Syn. cretinous, imbecilic, moronic
English-Thai: Nontri Dictionary
idiotic(adj) โง่,บ้า,ปัญญาอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an idiotic issue. Gays in the military!มีปัญหางี่เง่าเป็น ทหารสมชายชาตรี!
Or better still just don't install The idiotic thing at allหรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
It sounds so awkward now, like I just have this, like... very, you know, idiotic soliloquy that doesn't apply... and I'm really excited.มันฟังดูอึกอัก เหมือนกับว่ามัน.. มัน มันคือการพูดกับตัวเองแบบงี่เง่าๆน่ะ
End this idiotic sobriety.แล้วยอมจบไอ้การงดใช้พลังงี่เง่านั้น
Everything you do is my concern now, since you pressed "send" on that idiotic e-mail of yours--ทุกเรื่องที่นายทำคือ ธุระของผมแล้วตอนนี้ ตั้งแต่นายกดคำว่า "ส่ง" ในอีเมล์งี่เง่าฉบับนั้น--
I think it was some idiotic attempt to bond with him.I think it was some idiotic attempt to bond with him.
What's idiotic is that the AVL believes the public to be so naive.ช่างโง่เง่าเหลือเกินที่ สมาพันธ์พ่อค้าคิดว่าคนดูเค้าจะเชื่อ
And to protect the realm from his idiotic rule for a while longer.และเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการปกครองที่โง่ๆ ของเขาไปสักระยะ
We've also established that the McLaren is the best around town, and that Jeremy's big, idiotic Lamborghini hasn't actually won anything.- ตลกแล้ว เรายังพบว่าแม็คลาเรนเป็น รถที่วิ่งในเมืองดีที่สุด และรถแลมโบกินี ใหญ่งี่เง่าของเจเรมี่
Who invented this idiotic tradition anyways?ว่าแต่ ใครคิดประเพณีโง่ๆ นี้ขึ้นมา
You're going to have to find some other place to rehearse your idiotic musical.คุณแน่ใจใช่ไหมว่าเขียนทีอยู่ลงไปถูก?
Somehow that idiotic brute had discovered it first.เจ้าต่ำซาน Sab Than ค้นพบอาวุธนี้ได้ก่อนเรา

idiotic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic
間の抜けた[まのぬけた, manonuketa] (exp,adj-f) idiotic; dolt; bonehead

idiotic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly FR: stupide ; idiot ; abruti ; borné ; bête
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:

idiotic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idiotisch {adj} | idiotischer | am idiotischstenidiotic | more idiotic | most idiotic
idiotisch {adv}idioticly
idiotisch {adv}idiotically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiotic
Back to top