ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infamous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infamous*, -infamous-

infamous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infamous (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า Syn. shameful, notorious, disreputable, dishonourable
English-Thai: HOPE Dictionary
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
English-Thai: Nontri Dictionary
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are we talking about the Puppet Master, the infamous mystery hacker?นี่เรากำลังตามรอย"นักเชิดหุ่น" นักเจาะระบบลึกลับห่วยๆอยู่รึเปล่า ?
This is the handiwork of the Puppet Master infamous as the most extraordinary hacker in the history of cyber-crime.นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "นักเชิดหุ่น"... นักเจาะระบบผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์
Your youngest sister's infamous elopement. I know it all!น้องสาวคนเล็กของเธอหนีตามผู้ชายไป ฉันรู้เรื่องหมดแล้ว
Then there's its infamous sister the Amanita Rubinica.แต่ยังมีเห็ดชื่อดังอีกหนึ่งชนิด อะมานิตา รูบินิก้า
Your friends are the infamous 5 Princesses?เพื่อนเธอเป็นองค์รักษ์ปกป้องเจ้าหญิงหรือไง... ?
So, the infamous Mrs. Radcliffe.เป็นไงบ้างล่ะ คุณนายแรดคลิฟฟ์ผู้น่าอับอาย
So, you're the infamous Charlie Bartlett. We haven't officially met yet.เธอก็คือชาร์ลี บาร์ทเล็ตคนดังสินะ เรายังไม่เคยเจอกันแบบทางการเลย
Well, if it isn't the infamous Randy Daytona.ดีถ้ามันไม่ได้ ที่น่าอับอายแรนดี้เดย์โทนา
Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the infamous diary of John Wilkes Booth with the name Thomas Gates written on a list along with all the other killers.ท่านผู้มีเเกียรติ ผมขอนำเสนอ... ...หน้าอันอื้อฉาวที่หายไปจากสมุดบันทึก ของจอห์น วิก บู๊ธ.. มีชื่อโทมัส เกตส์ รวมอยู่ใน รายชื่อของกลุ่มฆาตกรด้วย
Damocles' infamous sword was transformed by a lightning bolt from Zeus into a wondrous weapon whose blade could cut through anything.ดามาเคลส เป็นดาบที่โด่งดัง ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสายฟ้าของซุส เป็นอาวุธมหัศจรรย์ คมดาบสามารถตัดได้ทุกสิ่ง
You must be the infamous General Kenobi.เจ้าคงจะเป็นนายพลเคโนบี ผู้มีชื่อเสียง
You want the infamous D-Day shirt?เสื้อที่ผมใส่เผด็จศึกหุ่นชั่ว

infamous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭名昭著[chòu míng zhāo zhù, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠ ㄓㄨˋ, 臭名昭著] notorious; infamous; egregious (bandits)

infamous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened

infamous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer

infamous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schandtat {f}infamous action

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infamous
Back to top