ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illustrator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illustrator*, -illustrator-

illustrator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illustrator (n.) ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร See also: คนวาดรูปประกอบ Syn. artist, cartoonist
English-Thai: HOPE Dictionary
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ,ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I read in your brochure that faculty members get a 50% discount, so for your Art Department, how would you like to hire an award-winning children's book illustrator who is great with kids and has a face you can't say no to?แต่ฉันอ่านในใบปลิวว่า ถ้าเป็นบุคคลากรของสถาบันจะได้ส่วนลด50% งั้นที่ภาควิชาศิลปะของคุณ
Artie, Enrico Mazzanti, he was the original illustrator of Carlos Collodi's--เอ็นริโก้ มาซซานตี้เป็นนักวาดภาพของคาร์ลอส โคลโลดี
I told the illustrator I did not like the facial hair, but she chose to ignore me.ฉันบอกคนวาดภาพประกอบ ฉันไม่ชอบให้ไว้หนวด แต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธฉัน
Requires licensing for all skin illustrators,ต้องมีใบอนุญาตสำหรับ นักวาดรอยสักทุกคน
You're a fine illustrator, but this isn't what I call art.แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมเรียกว่าศิลปะ

illustrator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
画插图者[huà chā tú zhě, ㄏㄨㄚˋ ㄔㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄜˇ, 画插图者 / 畫插圖者] illustrator

illustrator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักวาดภาพประกอบ[n. exp.] (nak wāt phā) EN: illustrator FR: illustrateur [m]

illustrator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illustrator {m}illustrator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illustrator
Back to top