ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indelicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indelicate*, -indelicate-

indelicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indelicate (adj.) หยาบ See also: ซึ่งไม่อ่อนโยน, ซึ่งแข็งกระด้าง Syn. coarse, crude, tactless Ops. delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A real paleontologist... would never use such an indelicate tool.นักบรรพชีวินวิทยาจริงๆ... จะไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ประณีต ฉันรู้แล้ว
Hagrid, the last thing I wish to be is indelicate but Acromantular venom is uncommonly rare.แฮกริด อย่าว่าฉันหยาบคายเลยนะ แต่พิษของมันน่ะ หายากมากเลยนะ
Rather a delicate question. L—Well, maybe it's indelicate.เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อน เอ่อ บางที อาจจะตรงๆ มากกว่า
Not to put anything indelicately, but...ไม่ได้จะลงอะไรที่มันหยาบคายในเวบนะ แต่... .
Divya and my brother don't have trouble putting things indelicately.ดิฟย่าากับพี่ชายฉันก็ไม่มีปัญหา ถ้าจะใส่อะไรหยาบๆลงไป
Don't be so indelicate, Tib.อย่าพูดจาหยาบคายอย่างนั้น ทิป
He must have approached you out of concern for the company, but the way he broached the subject may have been rather indelicate.เขาอาจจะลองคุยกับคุณ ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท แต่วิธีการพูดของเขา อาจจะหยาบคายไปสักหน่อย
Forgive me for being indelicate, but your husband asked to retain me as his divorce attorney.ขออภัยที่ผมหยาบคาย แต่สามีคุณจ้างให้ผมเป็นทนายฟ้องหย่า
And when I say had, I'm being indelicate.คำว่า "คบ" น่ะ ฉันหมายความตามตัวอักษรนะ
I don't mean to be indelicate, but this is the second time in five years that the CEO of Queen Consolidated has vanished under mysterious circumstances .ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะหยาบคาย แต่ว่านี่ เป็นครั้งที่สองแล้ว ในห้าปีที่ ซีอีโอ
I don't mean to be indelicate, but--ผมไม่ได้ต้องการที่จำละลาบละล้วงนะ แต่ว่า
And I find it hard to believe that she would be so indelicate- อย่างที่ทิ้งไว้ในกระดาษ

indelicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหยาบคาย[n.] (khwām yāpkh) EN: rudeness FR: indélicatesse [f]

indelicate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taktlos; unfein {adj} | taktloser; unfeiner | am taktlosesten; am unfeinstenindelicate | more indelicate | most indelicate
Unfeinheit {f}indelicateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indelicate
Back to top