ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intractable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intractable*, -intractable-

intractable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intractable (adj.) ซึ่งยากที่จะรักษา
intractable (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก Syn. stubborn, obstinate, perverse Ops. docile, tractable
English-Thai: HOPE Dictionary
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant
English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intractable ulcerแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intractableที่ไม่ตอบ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And for those really intractable stains, I mean, we're talking shower doors,และสำหรับรอยเปื้อนที่ฝังลึกมากไปกว่านั้น อย่างเช่น ประตูห้องน้ำ
Prozac has helped millions of people overcome intractable mood disorders, making miserable lives livable.ยาโปรแซค รักษาโรคทางอารมณ์ให้คนเป็นล้าน
A good friend once showed me that, even with an intractable problem, one can still find a way to do the right thing.เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเคยแสดง ให้ผมเห็นครั้งหนึ่งว่า แม้จะมีปัญหาที่หาทางออกไม่เจอ เขาก็ยังคงหาทางที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเจอ
Change is indifferent, intractable.ความเปลี่ยนแปลง ไม่มีฟักฝ่าย ไม่อาจยื้อยุดฉุดชากได้

intractable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, 棘手] thorny (problem); intractable

intractable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular

intractable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[adj.] (ao hūa chon) EN: intractable ; obdurate FR:
ดื้อดัน[adj.] (deūdan) EN: stubborn ; obstinate ; intractable FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
ดื้อเงียบ[X] (deū ngīep) EN: quietly intractable FR:
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
สอนยาก[adj.] (sønyāk) EN: intractable FR:

intractable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unlösbar {adj} (Konfilkt)intractable (conflict)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intractable
Back to top