ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insistence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insistence*, -insistence-

insistence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
English-Thai: Nontri Dictionary
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนกราน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน, การยืนคำ
การยืนคำ (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน
การยืนยัน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนคำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้
That's why I must repeat my insistence that all ward C patients be placed in manual restraints.นั่นแหละ ผมถึงขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้ป่วยทั้งหมดของ ตึก C ควรจะถูกล่ามตรวน
You know, I try very hard to make our lunch hours educational and informative, but your insistence on talking about your own lives stymies me at every turn.ฉันรู้, ฉัน ก็ลำบากเหมือนกันนะ ที่จะทำให้เวลาพักเที่ยงของเรา เต็มไปด้วยความรู้และสาระ แต่นายกลับพูดถึงแต่เรื่องของนายเอง
That and that cunt Mab's insistence that we dress like we're fucking Disney characters.แล้วก็ที่นังราชินีแห่งแสง ยืนกราน ให้พวกเราแต่งตัวอย่างกับ ตัวละครดิสนี่ย์
Your insistence that I questioned him, again, ruined our entire dinner.พวกเธอบอกให้ฉันถามเขา,ซ้ำไปซ้ำมาทำให้มื้อเย็นเราพัง.
What of the woman's insistence that she is not mad?ทำไมผู้หญิงถึงยืนกรานว่าเธอไม่ได้บ้า
We only kept you around this long at your father's insistence.เราแค่เก็บเธอไว้ที่นี่ พ่อเธอมันหัวรั้น
So, tomorrow, at Sue's insistence, I will be teaching a Master class in acting for anyone who's interested in becoming successful in the business like me.ดังนั้น วันพรุ่งนี้ จากการเรียกร้องของซู ผมจะสอนแอ๊คติ้งให้กับคนที่สนใจในการ ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงเเบบผม

insistence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固持[こじ, koji] (n,vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
力説[りきせつ, rikisetsu] (n,vs) insistence; (major) emphasis; stress; (P)
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
無理強い[むりじい, murijii] (n,vs) compulsion; insistence; pressure; extortion

insistence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insistenz {m}insistence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insistence
Back to top