ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infuriate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infuriate*, -infuriate-

infuriate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infuriate (vt.) ทำให้โกรธ See also: ทำให้ขุ่นเคือง Syn. madden, provoke, enrage
infuriated (adj.) กราดเกรี้ยว See also: โมโห Syn. angry, furious, enraged
English-Thai: HOPE Dictionary
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger
English-Thai: Nontri Dictionary
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm like this because I'm infuriated.ที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะผมถูกทำให้โกรธนะ
I'm infuriated when I see you hurt.ผมโกรธที่เห็นคุณถูกทำร้าย
Dok Sa will be infuriated.ด็อกซาจะต้องโกรธมาก.
But it infuriated is equal to others a gift to the public to find out how to tame it.คนดูชอบใจ ถ้าเราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน
But over the course of the day, They fail the test. This infuriates him,เธอตรงข้ามกับเหยื่อทุกคนที่เขาจับไป
And after everything else, that just infuriates you, doesn't it? Come on!และหลังจากนั้นสิ่งอื่นก็คือ มันเพิ่งจะทำให้คุณเป็นโรคหมกหมุ่นใช่ไหม
The fact that you know that, infuriates me beyond words.ความที่นายรู้ ยิ่งทำให้ฉันโกรธจนบรรยายไม่ถูก
Fischer, whose demands for more money have infuriated tournament promoters, has won a remarkable eight matches in a row.ฟิสเชอร์ขอค่าตัวเพิ่มทำให้ผู้จัดงานหัวเสีย เขาชนะอย่างน่าทึ่งมาแปดนัดรวด

infuriate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
怒髪天[どはつてん, dohatsuten] (n) furious; infuriated

infuriate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวนโทสะ ; กวนโทโส[v. exp.] (kūan thōsa ) EN: irritate ; infuriate ; anger FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ทำให้เดือดดาล[v. exp.] (thamhai deū) EN: infuriate ; outrage FR: mettre en colère
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
ดาลเดือด[v.] (dāndeūat) EN: be angry ; be boiling mad ; be infuriated ; be furious FR:
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
กินรังแตน[v. (loc.)] (kinrangtāen) EN: be angry ; be infuriated FR:
กราดเกรี้ยว[v.] (krātkrīo) EN: be furious ; be infuriated ; be extremely angry ; be enraged FR: être furieux
เลือดเข้าตา[X] (leūat khao ) EN: in a rage ; infuriated FR:
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil FR: s'emporter
เป็นเดือดเป็นแค้น[adj.] (pen deūat p) EN: enraged ; infuriated ; furious FR: furieux ; enragé
พิโรธ[v.] (phirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:
พิโรธ[adj.] (phirōt) EN: infuriated ; furious ; enraged ; in rage FR:
วิโรธ[v.] (wirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infuriate
Back to top